علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

در این وبلاگ تمامی نمرات هفتگی، ماهیانه و نیمسال دانش آموزان ارائه خواهد شد.

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

دهم ریاضی (102) - عملکرد فعالیتهای کلاسی دانش آموزان 96-1395

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۱۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاسی دانش آموزان  کلاس اول ریاضی (102)  دبیرستان پیامبر اعظم(ص) نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

موازنه

انضباطی

پاورپوینت ها

سؤالات 69 تا 77

ت د فصل اول

ت د فصل دوم

انضباطی 11/2

سؤالات 91 تا 95

جمع

احمدی محمد علی

 

-1

 

*

*

*

 

*

*

احمدی نژاد مهدی

+1

 

 

*

+1

*

 

*

+2

ایرانمنش علی

 

-1

 

*

+1

*

 

*

+1

پارسا مهدی

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

پرورش پارسا

 

 

+1

*

-2

-2

 

-1

-4

پورنامداری علی اکبر

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

توحیدی احمدرضا

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

جباری محمد مهدی

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

حاج غلامرضایی مصطفی

+3

 

 

*

-2

*

 

*

+1

حسینی سید محمد سروش

 

 

 

-1

-2

-2

 

-1

-6

دانایی علی

 

-1

 

*

*

*

 

*

*

دوست محمدی علی

+3

 

 

*

+1

-2

 

*

+2

رمضانی مهدی

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

روح الأمینی سید ابوالفضل

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

زحمت کش امیرحسین

+2

 

+1

*

+1

*

 

-1

+3

زهره کرمانی علی

 

-1

 

*

-2

-2

 

-1

-6

شریفی سامان

+1

 

 

*

+1

*

 

*

+2

شعاعی حسین

+1

 

 

*

+1

*

 

*

+2

صمدی حمیدرضا

 

-1

 

-1

-2

*

 

*

-3

ضیاءالدینی محمد اسماعیل

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

عظیمی مهدی

+2

 

 

*

+1

*

 

*

+3

غنی پور سید محمد مهدی

 

-1

 

*

+1

*

 

*

+1

فهیمی محمد مهدی

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

قادری پور علی

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

قهاری محمدحسین

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

لطفعلی پور علیرضا

 

 

 

-1

-2

-2

 

-1

-6

محبی فر  محمدعلی

 

-1

 

*

+1

*

 

*

+1

منوچهری پویا

 

-1

 

*

+1

*

-1

*

+1

مولایی عرفان

+2

 

 

*

+1

*

 

*

+3

مؤمنی فر محمد امین

 

-1

 

-1

-2

-2

 

*

-5

میررضایی پور سید مهدی

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

میرزایی امیرحسین

 

 

 

*

-2

*

 

*

-2

میرزایی محمد امین

+1

 

 

*

+1

*

 

*

+2

نجفی محسن

 

 

 

*

-2

-2

 

-1

-5

نقیبی احمد

 

 

 

*

+1

-2

 

-1

-2

دهم تجربی (103) - عملکرد فعالیتهای کلاسی دانش آموزان 96-1395

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۱۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاسی دانش آموزان  کلاس اول تجربی(103) نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

انضباطی

پاورپوینت ها

سؤالات69  تا 77

ت د فصل اول

ت د فصل دوم

انضباطی 10/2

کلاسی

سؤالات 91 تا 95

جمع

احمدزاده آرمین

-1

 

*

+1

*

 

+1

*

+2

افتادگان حسین

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

افشین پویا

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

افضلی عرفان

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

اکبری محمد مهدی

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

باقری شادمهر

 

 

*

-2

-2

 

 

-1

-5

پرستار یزدان

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

پورشعبان سعید

 

 

*

-2

*

 

 

*

-2

پورنخعی یاسین

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

جعفرپور محراب

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

حاجی ماهانی ابوالفضل

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

حسنی محمد مهدی

 

+2

*

+1

*

 

 

*

+3

خواجه خلیلی محمدجواد

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

دهقانی پور حسین

 

 

-1

-2

*

 

 

*

-3

رجایی رامبد

 

 

*

+1

-2

-1

 

*

-1

رجبی احسان

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

رحمن نژاد علی

+3

 

*

+1

*

 

 

*

+4

سالاری علی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

سعیدی نژاد علی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

سلطانی هادی

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

سیف الدینی مهدی

 

 

*

-2

*

 

 

*

-2

شجاعی نسب سید عرفان

 

 

*

+1

*

 

 

-1

*

شهابی نژاد محمد مهدی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

فرخیان محمد حسین

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

کریم زاده محمد حسین

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

گرگانی محمد

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

مالکی امیرحسن

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

محمدی علی

-1

 

*

+1

*

-1

 

*

+1

مرتضوی سید محمد جواد

 

+2

*

+1

*

 

 

*

+3

معصومی فر مهدی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

معین الدینی بنیامین

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

مهدوی سید مهدی

+3

+1

*

+1

*

 

 

*

+5

مهدی زاده علی

+3

 

*

+1

*

 

 

*

+4

مؤمن زاده کی نیا

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

نجم الدینی امیر مهدی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

نورزایی کیارش

-1

 

*

+1

*

-1

 

*

+1

دهم تجربی الف - عملکرد فعالیتهای کلاسی دانش آموزان 96-1395

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۱۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاسی دانش آموزان کلاس اول تجربی(الف) نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

نام خانوادگی و  نام

انضباطی

پاورپوینت ها

سؤالات 69 تا 77

ت د فصل اول

ت د فصل دوم

جلسه پنجشنبه1

جلسه پنجشنبه2

سؤالات 91 تا 95

کلاس سه شنبه 12/2

جمع

امیری امیرحسین

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

امینی زاده مهدی

 

 

-1

+1

*

*

+1

*

-1

0

ایزد پناه امیررضا

 

 

-1

+1

*

-3

+1

*

-1

-3

بخت آزاد میعاد

-1

 

*

+1

*

*

+1

-1

-1

+1

دلگانی علی

+1

+1

*

+1

*

*

+1

*

+3

+7

رضایی علیرضا

+1

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+2

سالاری محسن

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

سعید احمدرضا

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

سهرابی محمدعلی

-1

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

سیدی محمدعلی

+1

+2

*

+1

*

*

+1

*

-1

+4

شعبانی مهدی

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

شیخ شعاعی علی

 

+1

*

+1

*

*

*

*

-1

+1

صفرزاده امیرعباس

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

صیفوری امیررضا

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

عامری محمدعلی

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

عرب پور محمد حسین

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

فتحی فرهاد

 

 

-1

+1

*

*

+1

*

+3

+4

فرح بخش محمد رسول

 

 

*

-1

*

-3

+1

*

-1

-4

قنبری بهشاد

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

کریم زاده ابوالفضل

 

 

-1

+1

*

-3

-3

*

-1

-7

گوری محمدرضا

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

مشایخی امیدرضا

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

معارف دوست امیرحسین

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

ملک قاسمی حسین

 

 

-1

+1

-1

-3

+1

*

+3

0

منصوری عبدالوحید

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

موسی علی مهرشاد

 

 

*

-1

*

*

+1

*

-1

-1

مهدی زاده شایان

-1

 

*

-1

*

*

+1

*

-1

-1