علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

در این وبلاگ تمامی نمرات هفتگی، ماهیانه و نیمسال دانش آموزان ارائه خواهد شد.

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

نمرات دانش آموزان دهم پایگاه تابستانی 97-1396

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس دهم تجربی و ریاضی تابستان 1396

نام خانوادگی و  نام

نمره

آزمون1

نمره

آزمون2

نمره

نهایی

ابوالقاسمی محمد مولا

15

*

15

اخوتی هادی

10

7

10

اسفندیاری محمدمهدی

13

*

13

افشارزاده فرزین

18

*

18

افشاری عرفان

10

*

10

افضلی محمد حسین

*

*

1

اکابری رضا

4

8

8

امیری امیرحسین

14

15

15

امینایی محمدرضا

5

14

14

ایرانمنش علی

*

*

1

آنتیک چی دانیال

12

16

16

بارزمان محراب

12

*

12

بهزادی امیرحسین

7

*

7

بهزادی رضا

10

*

10

پشه شیرانی مهدی

13

12

13

جعفری عرفان

10

*

10

حسینی سید امین

11

*

11

دایی زاده محمد علی

7

7

7

روح الأمینی سیدمحمدحسین

*

*

*

زنگی آبادی امیررضا

*

*

13

ساجدی محمد رضا

14

17

17

سعیدی امیرمحمد

12

12

12

شفیعی مهدی

10

12

12

شمس الدینی سبحان

14

14

14

شمسی امیرحسین

*

*

3

صادقی پور مجتبی

12

16

16

صدقی ابوالفضل

15

*

15

صیفوری سینا

16

*

16

عابدینی مصطفی

10

11

11

عالی مجتبی

13

*

13

عباس زاده امیرحسین

12

15

15

عبدلی نژاد حمیدرضا

*

*

2

علوی سید مهدی

10

16

16

علیزهی مصطفی

4

*

4

علیمرادی فرخ

13

17

17

فلاح پیشه ابوالفضل

*

*

2

قمری محمدحسن

11

13

13

گنجی علی اکبر

13

*

13

محمدخانی محمد رضا

*

*

3

محمدی شهریار

*

*

*

مصطفوی علیرضا

7

7

7

نبهی محمدسالار

7

2

7

وهابی امیرعباس

10

10

10

یزدی زاده ابوالفضل

10

17

17