علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

در این وبلاگ تمامی نمرات هفتگی، ماهیانه و نیمسال دانش آموزان ارائه خواهد شد.

اطلاعیه

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

شروع آزمونهای هفتگی از 6 بهمن ماه 97

نمرات نهایی کلاس دوازدهم ریاضی A اعلام شد.

معرفی وبلاگ

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

جدیدترین نکات و جزوات آموزشی، سؤالات آزمونهای قلمچی و گزینه دو در وبلاگ شخصی اینجانب با آدرس anaserimood.blog.ir قابل دسترسی می باشد.

(لینک وبلاگ موردنظر از طریق کلیک در بالای همین صفحه بر روی عبارت "وبلاگ اصلی علیرضا ناصری مود" نیز قابل دسترسی می باشد.)

( کانال تلگرام حاوی تمامی نکات فوق : anaserimood@ )

چگونگی تعیین نمره آزمون مستمر هفتگی

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

برگزاری آزمون کلاسی هفتگی با طرح سه سؤال

( هر پاسخ صحیح +1  و  هر پاسخ غلط -1 )

سؤال1

صحیح

صحیح

صحیح

غلط

سؤال2

صحیح

صحیح

غلط

غلط

سؤال3

صحیح

غلط

غلط

غلط

نمره

+3

+1

-1

-3

دوازدهم ریاضی A-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 98-1397

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس دوازدهم ریاضی (A) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

نام خانوادگی و  نام

جامع مستمر

آزمون ترمیمی

مهر

آبان

آذر

مستمر

کلاسی

مستمر اول

پایانی اول

آنتیک چی دانیال

14

10

12

12

14

13

+1

14

10

ابراهیمی محمد حسین

20

19

20

20

20

20

+1

20

19

احمدی علی

20

17

16

18

20

18

+1

19

17

اسدی عبدالرضا

20

18

20

18

20

19

+1

20

18

اسماعیلی مهدی

18

19

18

18

19

18

+1

19

19

اعتباری حسین

20

18

20

20

20

20

+1

20

18

افشارمنش مهران

20

16

18

16

20

18

+1

19

16

ترابی سعید

8

7

8

7

8

8

+1

9

7

توکلی دانیال

20

17

20

20

17

19

+1

20

17

حجری محمد حسین

20

19

20

20

20

20

+1

20

19

خواجویی حجت

20

19

20

20

20

20

+1

20

19

خواجه سلیمی مصطفی

12

14

14

12

10

12

+1

13

14

دیده بان مهدی

20

16

16

20

15

17

+1

18

16

رمضانی رضا

19

*

16

19

18

18

+1

19

18

روح الأمینی سید محمدحسن

4

10

14

10

10

11

+1

12

10

سلطانی نژاد مهدی

20

17

18

17

20

18

+1

19

17

سنایی علی

11

15

15

11

10

12

+1

13

15

عامری علی

11

11

12

11

11

11

+1

12

11

عسکری راد محمدصابر

19

*

19

20

20

20

+1

20

18

فرح بخش یاسین

18

*

18

14

15

16

+1

17

15

قربی حیدر

10

16

18

16

14

16

+1

17

16

کاظم زاده علیرضا

9

14

16

14

14

15

+1

16

14

کاظمی زاده سید مهدی

16

15

14

15

16

15

+1

16

15

کرمی پور علی

13

13

12

13

13

13

+1

14

13

محمدی سامان

18

13

13

12

18

14

+1

15

13

مختار آبادی میلاد

13

12

12

8

13

11

+1

12

12

میری حسین

14

*

20

10

14

15

+1

16

10

نخعی خوانساری محمد

20

16

18

20

16

18

+1

19

16

یازدهم تجربی B-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 98-1397

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربی(B) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

نام خانوادگی و  نام

جامع مستمر

مهر

آبان

آذر

مستمر اول

پایانی اول

امیری طه

6

16

16

10

14

10

امین زاده محمدصادق

12

12

12

12

12

10

ایزدی علی

6

7

8

6

7

6

پولادوند علیرضا

13

13

14

14

14

13

جم محمد جواد

14

14

15

16

15

15

جمال پیکر محمد

12

12

12

12

12

11

جوزا محمدعرفان

0

14

18

18

17

18

حسینی سید امیرحسین

16

16

14

16

15

16

حسینی مصطفی

3

8

8

5

7

5

خالقی ابوالفضل

14

18

18

20

19

15

خردمند محمد

14

18

15

16

16

15

رحیمی محمدامین

10

13

16

14

14

13

رفیعی امیرمهدی

12

14

14

12

13

14

رهبان امیرحسین

3

8

3

9

7

9

زنگی آبادی زاده محمد صالح

12

12

14

18

15

12

سیستانی امیرحسین

0

12

11

6

10

11

شاهمرادی محمدامین

11

14

12

14

13

12

شعبان زاده حامد

11

20

20

16

19

16

عسکری کیارش

11

12

11

12

12

9

علی پور امیرحمزه

9

13

18

18

16

13

قنبری حسین

14

18

17

20

18

17

مؤمنی امیرحسین

13

16

20

18

18

15

مالکی کیا ابوالفضل

10

16

14

12

14

12

محمدحسنی مرتضی

13

18

17

20

18

17

مرادی سعید

4

4

10

4

6

10

مهدوی سیدعماد

8

12

14

11

12

11

یازدهم ریاضی B-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 98-1397

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم ریاضی(B) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

نام خانوادگی و  نام

جامع مستمر

مهر

آبان

آذر

مستمر

مستمر اول

پایانی اول

ابراهیمی علی

17

17

20

13

16

17

13

اسلامی محمد

14

12

14

13

13

13

9

الله دادی نژاد پوریا

12

12

13

17

14

14

13

امیرسبتکی محمدحسین

10

6

10

20

12

12

10

برجسته امیرحسین

12

20

15

13

16

16

15

بستان پیرا علی اصغر

17

12

17

20

16

16

11

پاس محمدعلی

*

12

16

16

15

15

16

پیشکار امیرعباس

7

7

5

1

4

4

5

حسین خانی محمدسجاد

3

8

3

14

8

8

3

خواجوئی گوکی محمدمهدی

8

16

11

16

14

14

11

دوست محمدی محمدحسام

*

12

10

11

11

11

10

رنجبر مهدی

*

16

16

20

17

17

15

سالمی محمدجواد

7

12

10

12

11

11

9

شمس الدینی علیرضا

10

20

15

20

18

18

15

شمس الدینی محمد

14

14

13

17

15

15

13

شیخ شعاعی امیرحسین

8

16

12

16

15

15

12

صادق نژاد کرمانی محمدرضا

14

20

15

20

18

18

15

صادقی گوغری سپهر

*

6

8

16

10

10

8

صانعی حسین

10

12

10

20

14

14

9

عبداللهی مهدی

10

12

12

16

13

13

12

عرب امیرحسین

12

12

12

17

14

14

9

فرخ سیری محمدامین

7

14

7

16

12

12

6

قائم پناه امیرحسین

9

12

9

16

12

12

6

محبی امیرحسین

7

10

8

12

10

10

8

مصطفوی محمد

4

10

10

18

13

13

10

موسوی فرد سید مسعود

7

7

10

14

10

10

7

میرتاج الدینی سیدحمیدرضا

8

10

10

18

13

13

10

نهری درختنجانی امیرحسین

12

16

12

19

16

16

16

نهری درختنجانی امیرمهدی

9

9

7

12

9

9

7

دوازدهم (303)-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 98-1397

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس دوازدهم (303) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

نام خانوادگی و نام

جامع مستمر

آزمون ترمیمی

مهر

آبان

آذر

مستمر

کلاسی و انضباطی

مستمر اول

پایانی اول

افتادگان حسین

*

12

20

15

20

18

+3

20

15

افشین پویا

6

10

18

12

14

15

+3

18

10

افضلی عرفان

15

*

16

16

20

17

*

17

16

اکبری محمد مهدی

11

13

13

15

18

15

+3

18

15

پورنخعی یاسین

12

9

18

12

14

15

-1

14

12

جعفرپور محراب

14

13

16

14

17

16

*

16

17

حاجی ماهانی ابوالفضل

13

*

13

14

16

14

-1

13

14

رجبی احسان

15

*

18

16

18

17

+3

20

16

رحمن نژاد علی

14

*

16

14

18

16

*

16

14

رستمی زاده حسین

17

*

18

15

17

17

+3

20

15

سالاری علی

10

10

14

10

10

11

+2

13

10

سعیدی امیرمحمد

5

11

14

11

8

11

*

11

11

سلطانی هادی

*

*

20

16

20

19

+3

20

16

سیف الدینی مهدی

17

9

17

14

9

13

+2

15

14

شهابی محمد مهدی

*

*

*

*

*

*

*

*

14

صالحی ایلیا

7

*

8

11

14

11

*

11

11

عسکری پور محمد

10

18

20

18

16

18

*

18

18

فرخیان محمد حسین

10

*

10

13

6

10

*

10

13

قاسمی علی

17

19

18

19

18

18

+3

20

19

کریم زاده محمد حسین

16

16

20

16

16

17

+3

20

16

مؤمن زاده علیرضا

15

*

14

15

14

14

*

14

14

مالکی امیرحسن

12

11

16

12

12

13

+3

16

12

محمدی علی

8

7

14

9

12

12

*

12

9

معظمی علی

8

*

20

19

20

20

+3

20

19

معین الدینی بنیامین

11

15

20

15

15

17

-1

16

15

مهدوی سید مهدی

19

*

16

17

19

17

-1

16

17

نجم الدینی امیر مهدی

15

*

18

20

20

19

*

19

20

یازدهم (205)-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم (205) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

جامع مستمر

مهر

آبان

آذر

مستمر

انضباطی

مستمر اول

پایانی اول

آذربراه نیلق پارسا

20

20

18

19

19

 

19

19

آریانی نیا رسول

10

12

14

10

12

 

12

12

اسلامی مهدی

19

19

17

16

17

 

17

17

اسماعیل زاده مبین

19

19

14

12

15

-1

14

14

اکبری پور راوری علی

19

16

17

19

17

 

17

17

امیرماهانی عادل

18

19

18

16

18

 

18

19

باقرپور لاله زاری مهدی

17

17

16

14

16

 

16

14

توفیق مقدم حمیدرضا

19

19

16

16

17

 

17

16

توکلی علی

15

15

12

13

13

 

13

13

جهان بخشیان مهدی

14

14

14

10

13

 

13

14

حاجی محمدی پوریا

15

16

14

15

15

 

15

16

حسینی هنزا سید محمد هادی

18

18

14

18

17

 

17

12

دلگشا مهدی

17

17

20

16

18

 

18

16

رضایی علی

11

14

15

8

12

 

12

15

زنگی آبادی کیارش

18

20

18

20

19

 

19

17

شریفی نژاد هادی

18

14

18

17

16

 

16

17

شهریار پناه امیر مهدی

15

15

14

16

15

 

15

14

شیخ شعاعی محسن

14

14

14

14

14

 

14

14

صادقی اسماعیل

12

12

7

12

10

 

10

7

طهماسبی پارسا

16

16

14

16

15

 

15

16

غلامرضائی کهن عماد

20

20

20

20

20

 

20

20

لطفی نیما

13

13

16

19

16

 

16

19

محمدی امیرهادی

11

14

11

13

13

 

13

13

مختار آبادی احسان

13

13

16

15

15

 

15

15

مختاری خیرآبادی محسن

19

20

20

19

20

 

20

20

مصطفوی سید حسین

16

16

20

16

17

 

17

20

معیری مهدی

18

20

20

18

19

-1

18

18

ملک زاده محمد محراب

9

9

10

10

10

 

10

*

مهدی آبادی صالح

17

18

17

14

16

 

16

14

میرزائی علی

8

8

8

12

9

 

9

12

میرمظهری سید پدرام

20

18

20

19

19

 

19

19

ناصری منش محمد

14

14

16

14

15

 

15

14

هلاکوئی امیرعلی

11

11

18

18

16

 

16

18

یازدهم (203)-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم (203) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

جامع مستمر

مهر

آبان

آذر

مستمر

کلاسی

مستمر اول

پایانی اول

ابوالحسنی زاده امیر

17

16

17

16

16

 

16

16

اکبری عسکرزاده محمد

17

17

16

16

16

 

16

15

پورده شیخی پویا

16

16

16

16

16

 

16

16

حاج عبداللهی امیرحسام

9

8

9

11

9

 

9

11

حسن زاده محمدمعین

11

14

14

11

13

 

13

14

حسن زاده سبلوئی محمدمهدی

15

10

16

15

14

 

14

16

حسینی پور علی

18

18

18

16

17

 

17

14

حصیبی امیرحسین

17

17

17

20

18

 

18

17

دوست محمدی علی

15

16

18

15

16

 

16

18

رشیدی یزدان

19

20

20

20

20

 

20

20

رضامند محمد مهدی

19

20

18

19

19

 

19

18

سالارنژاد حسین

16

18

18

18

18

 

18

18

سرمست کیوان

11

11

13

10

11

 

11

13

سلطانی نژاد رضا

13

13

16

12

14

 

14

16

سیستانی محمد متین

13

13

16

16

15

 

15

16

شیخی زاده اناری بهنام

13

13

8

12

11

+1

12

12

ضیغم پور امیرعلی

19

18

19

18

18

 

18

18

عباسی محمد متین

12

10

9

12

10

 

10

9

عسکری فؤاد

20

20

20

20

20

+1

20

19

غفاری رضا

13

18

16

18

17

 

17

18

کاظمی ارجاس ابوالفضل

17

17

16

15

16

 

16

15

کدخدائی موغار کسری

19

20

20

19

20

 

20

15

کیهانی نژاد شایان

8

10

10

10

10

 

10

10

گنجه ای امیرحسین

13

12

13

11

12

 

12

11

مظهری صفات پارسا

19

16

19

20

18

 

18

16

معاذالهی مهدی

20

20

18

18

19

 

19

18

مقبلی هنزائی پویا

13

18

16

15

16

 

16

15

منشی زاده کرمانی محمد مهدی

18

17

18

18

18

 

18

17

مهدوی میلاد

18

18

20

16

18

 

18

16

مهدی زاده مهدی

15

20

17

16

18

 

18

17

میرکمانداری سهیل

19

19

20

19

19

 

19

19

نامجو مهدی

*

12

8

12

11

 

11

12

یازدهم (202)-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم (202) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

نام خانوادگی و  نام

جامع مستمر

مهر

آبان

آذر

مستمر اول

پایانی اول

اسدی خانوکی محمدحسین

19

18

19

19

19

19

اسلامی علی آبادی عرفان

16

18

16

16

17

16

اسماعیلی محمدامین

16

18

20

20

19

20

افصحی صالح

19

16

19

19

18

19

بهرامی امید

17

18

17

18

18

18

پورخالقی محمدحسن

17

17

19

14

17

19

تیکدری نژاد علی

17

20

17

19

19

19

خاتمی راد امیرمحمد

19

19

19

18

19

19

خلیل زاده امیراشکان

14

14

16

10

13

16

دریانی کوکی محمدرضا

19

18

20

19

19

20

رجب پور محمدرضا

18

15

18

16

16

15

رستمی ایمان

17

16

17

19

17

19

روان بخش امیرحسین

18

14

18

16

16

13

سلطانی سپهر

17

18

17

18

18

18

صیادی زاده محمد معراج

19

12

19

15

15

15

طالبی زاده سردری یزدان

18

12

12

18

14

12

طهماسبی امیرمهدی

19

19

16

18

18

18

عباسی سید محمدطه

14

14

14

12

13

12

غفاری امیرحسین

18

16

18

18

17

18

غلامعلی پور زرندی مهدی

12

10

12

12

11

12

کارآموزیان ابوالقاسم

18

20

18

17

18

17

محمدی زاده محمد صالح

17

18

17

15

17

15

محمودی محمدرضا

18

16

18

18

17

18

مشهدی محمد مهدی

20

20

20

20

20

20

مصطفوی سیدعلی

17

14

17

14

15

14

موبدشاهی کیخسرو

18

18

18

20

19

18

میرزائی بادیزی محمدمهدی

11

12

11

16

13

16

میرزائی زاده علی

19

20

19

20

20

19

نجارزاده بهزاد

17

14

17

15

15

15

نژاد سروری ایمان

18

18

19

18

18

19

یاربخت فرنام

17

19

17

20

19

19

دهم (104)-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام خدا

کاربرگ کلاس دهم تجربی(104) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

نام خانوادگی و  نام

جامع مستمر

مهر

آبان

آذر

مستمر اول

پایانی اول

آبادیان مهدی

17

18

19

18

18

19

احمدپور یونس

9

16

9

8

11

9

اسماعیل بیگی امیرحسین

18

16

18

19

18

19

اعلمی ارشیا

12

16

12

16

15

16

افضلی امیرمهدی

7

14

7

12

11

8

ایرانمنش علیرضا

19

16

19

20

18

16

ایلاقی آروین

9

16

16

9

14

15

بابایی محمدیاسین

16

18

16

18

17

18

بختیاری کسری

17

20

20

19

20

19

برزگر امیرحسین

11

14

11

14

13

14

بنی اسدی مهران

19

18

19

20

19

17

پورسلطانی آرمین

16

18

16

16

17

16

پورطاهری یاسین

14

20

18

16

18

18

پورموسی پویا

11

8

11

12

10

12

پیرصنعان محمد صالح

18

20

18

18

19

17

توحیدی نژاد محمدطه

20

20

20

19

20

19

توکلی سیدمحمدمهدی

18

18

18

18

18

17

جرجندی امیرحسین

17

18

20

18

19

20

جعفری محمدمهدی

13

14

13

12

13

12

جهانشاهی امیرمهدی

15

17

15

14

15

14

حبیب اللهی سید آرین

16

16

16

18

17

16

حقگویی مهدی

16

18

16

17

17

17

حمزه محمد مهدی

13

10

13

16

13

16

دریجانی امیرحسین

16

16

16

18

17

16

رجبی امیرحسین

11

16

11

17

15

17

رنجبر علی

19

20

19

18

19

17

سالاری نژاد علی

20

20

18

20

19

18

طحانی امیرحسین

13

18

20

16

18

20

ظفرعباس زاده آرمان

9

10

14

12

12

14

عاقلی علی

15

15

15

16

15

15

عبدالرحمانی دانیال

13

13

16

14

14

16

عبداللهی متین

12

12

9

16

12

9

مظهری نیا محمدعلی

10

18

13

14

15

13

نقیبی پویا

12

12

16

14

14

16

ولایتی امیرمسعود

14

16

14

12

14

11

دوازدهم ریاضی A-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

پنجشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس دوازدهم ریاضی (A) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

10/

7

17/

7

24/

7

مهر

1/

8

8/

8

15/

8

22/

8

آبان

29/

8

6/

9

13/

9

20/

9

جامع مستمر

آذر

آنتیک چی دانیال

-1

-1

+3

12

-1

-1

+1

+1

12

-3

-3

-3

+1

14

1

ابراهیمی محمد حسین

+3

+3

+3

20

+1

+1

+1

+1

16

+3

+1

+3

+3

20

20

احمدی علی

+1

+1

+3

16

+1

-1

+3

+3

18

+1

-1

-3

+3

20

10

اسدی عبدالرضا

+3

+3

+3

20

+3

+1

-1

+1

16

+1

-1

-1

+3

20

12

اسماعیلی مهدی

+3

+1

+1

16

-1

-3

+1

+1

10

-1

-1

+1

+3

17

12

اعتباری حسین

+3

+3

+3

20

+3

+1

+1

+3

20

+1

-1

+3

+3

20

16

افشارمنش مهران

+3

+1

+3

18

+3

-1

-1

+3

16

+3

-1

-3

+3

20

12

ترابی سعید

-3

-1

+1

8

-1

-3

-1

-1

6

-3

-3

-3

-1

8

1

توکلی دانیال

+3

+3

+3

20

-3

-1

+1

+3

12

+3

-1

-3

+3

20

12

حجری محمد حسین

+3

+3

+3

20

+3

+1

+1

+3

20

+1

-1

+3

+3

20

16

خواجویی حجت

+3

+3

+3

20

+3

+1

-1

+3

18

+3

+1

+3

+3

20

20

خواجه سلیمی مصطفی

-3

+1

-3

6

-6

-6

-3

+1

1

-6

-1

-1

+1

12

3

دیده بان مهدی

+3

-3

+3

14

+1

-1

-1

+1

12

-1

-3

+3

+3

20

12

رمضانی رضا

+1

+3

+1

16

-1

-1

+1

+3

14

-3

+1

-1

+3

19

10

روح الأمینی سید محمدحسن

+3

+1

-1

14

-1

-3

-1

+3

10

-1

-3

-3

-3

4

1

سلطانی نژاد مهدی

+3

+1

+3

18

-1

+1

*

+3

15

-1

-1

-1

+3

20

10

سنایی علی

+1

+1

-3

10

-1

-3

-1

+1

8

+3

-1

-1

-1

11

10

عامری علی

-1

+1

+1

12

-1

-1

-1

+1

10

-1

-1

-3

-1

11

4

عسکری راد محمدصابر

+1

+3

+1

16

+1

+1

+3

+3

20

+3

+1

+3

+3

19

20

فرح بخش یاسین

-3

-1

-1

6

+1

-3

+1

+3

14

-1

-1

-1

+3

18

10

قربی حیدر

+3

+3

+1

18

-3

-3

+1

+1

8

+1

-3

-3

-1

10

4

کاظم زاده علیرضا

+1

+1

+3

16

+1

+3

-3

+1

14

-1

-1

-3

-1

9

4

کاظمی زاده سید مهدی

*

*

+3

14

-3

-3

-1

+1

6

-3

-3

-3

+1

16

2

کرمی پور علی

*

*

+1

12

-6

-6

+1

-1

1

-1

-1

+1

+1

13

10

محمدی سامان

+1

+1

-1

12

-1

+1

+1

-1

12

-1

-1

-1

+3

18

10

مختار آبادی میلاد

+1

-1

-1

10

-1

-3

-1

+1

8

-1

-1

-3

+1

13

6

میری حسین

+3

+3

+3

20

-1

-1

-1

+1

10

+1

-3

-3

+1

14

6

نخعی خوانساری محمد

+1

+3

+3

18

-1

-3

+1

+1

10

+3

-1

-1

+3

20

14

یازدهم تجربی B-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

پنجشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربی(B) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

10/

7

17/

7

24/

7

مهر

1/

8

8/

8

15/

8

22/

8

آبان

29/

8

6/

9

13/

9

20/

9

جامع مستمر

آذر

امیری طه

+1

+1

+1

16

+1

-1

+1

+3

16

-3

+3

+1

-3

6

10

امین زاده محمدصادق

*

*

-3

10

-1

-3

+1

+3

12

-3

+1

+1

+1

12

12

ایزدی علی

-3

-3

-1

7

-3

-3

-1

+3

8

-3

-1

+1

-3

6

6

پولادوند علیرضا

*

*

-1

12

-1

+1

-1

+3

14

-1

+1

+1

+1

13

14

جم محمد جواد

*

*

-1

12

-1

-3

+3

+1

12

+1

+3

-1

+1

14

16

جمال پیکر محمد

-1

-3

-1

8

-3

-1

+1

+3

12

+1

-1

-1

+1

12

12

جوزا محمدعرفان

*

*

+1

14

-1

+1

+3

+3

18

-3

+1

+1

-3

0

8

حسینی سید امیرحسین

-3

-1

+3

12

-1

-1

+3

+1

14

-1

+1

-1

+1

16

12

حسینی مصطفی

-3

-3

+1

8

-1

-3

-1

+1

8

-3

-3

+1

-3

3

4

خالقی ابوالفضل

+1

+1

+3

18

+1

+1

+3

+1

18

+3

+1

+3

+1

14

20

خردمند محمد

+1

+1

+3

18

+1

-1

-1

+3

14

+1

-1

+3

+1

14

16

رحیمی محمدامین

-1

-3

+3

12

+1

+1

-1

+3

16

+1

+1

+1

-1

10

14

رفیعی امیرمهدی

+1

-3

+3

12

+1

-3

+1

+3

14

-1

+1

-1

+1

12

12

رهبان امیرحسین

-1

-3

-1

8

-3

-3

-1

-6

1

-3

-1

-3

-3

3

2

زنگی آبادی زاده محمد صالح

+1

-1

-1

12

+1

-1

+1

+1

14

+1

+3

+1

+1

12

18

سیستانی امیرحسین

*

*

-1

12

-3

+1

-6

+1

5

+1

-6

-1

-3

0

3

شاهمرادی محمدامین

-1

-1

+3

14

-1

-1

-1

+3

12

+1

+1

+1

-1

11

14

شعبان زاده حامد

+3

+1

+3

20

+1

+1

+3

+3

20

-1

+1

+1

-1

11

12

عسکری کیارش

*

*

-1

12

-1

-3

+1

-3

6

-1

+1

+1

-1

11

12

علی پور امیرحمزه

*

*

*

*

+1

-1

+3

+3

18

+1

+3

+3

-1

9

18

قنبری حسین

+1

+1

+3

18

-1

-1

-1

+3

12

+1

+3

+3

+1

14

20

مؤمنی امیرحسین

+1

-1

+3

16

+1

+1

+3

+3

20

+1

+1

+3

+1

13

18

مالکی کیا ابوالفضل

+1

+1

+1

16

-1

+1

-1

+3

14

+1

-1

+1

-1

10

12

محمدحسنی مرتضی

+1

+1

+3

18

+1

-1

-1

+3

14

+1

+3

+3

+1

13

20

مرادی سعید

-3

-3

-3

4

-3

-3

-3

-1

2

-3

-1

-3

-3

4

2

مهدوی سیدعماد

+1

-1

-1

12

-1

-1

+1

+3

14

-3

+1

-3

-1

8

6

یازدهم ریاضی B-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

چهارشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم ریاضی(B) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

11/

7

18/

7

25/

7

مهر

2/

8

9/

8

16/

8

23/

8

آبان

30/

8

7/

9

14/

9

21/

9

جامع مستمر

آذر

ابراهیمی علی

 

-1

+1

+1

14

+3

+1

-1

+3

18

-9

+1

+1

+3

17

11

اسلامی محمد

 

-1

+1

-1

12

-1

-3

-1

-3

4

-1

-3

+1

+1

14

13

الله دادی نژاد پوریا

 

+1

-3

+1

12

-1

-3

-1

-1

6

-1

-1

+3

+1

12

17

امیرسبتکی محمدحسین

 

-1

-3

-3

6

-3

-3

-3

+1

4

+3

+1

+1

*

10

20

برجسته امیرحسین

 

+1

+3

+3

20

+1

-3

-3

-1

6

-1

-3

+1

+1

12

13

بستان پیرا علی اصغر

 

-3

-1

+3

12

-1

-3

+1

+1

10

+3

-3

+3

+3

17

20

پاس محمدعلی

-2

-1

-1

+1

12

+1

+1

-3

-1

10

+3

-1

-1

*

*

16

پیشکار امیرعباس

 

*

*

*

*

-1

-3

-6

-6

1

-9

-3

-6

*

7

1

حسین خانی محمدسجاد

 

-3

-1

-1

8

-3

-3

-3

-3

1

-1

-3

+3

*

3

14

خواجوئی گوکی محمدمهدی

 

+3

-1

+1

16

+1

-3

-1

+1

10

+3

-1

-1

*

8

16

دوست محمدی محمدحسام

 

-1

-3

+3

12

+1

-3

-1

-3

6

-6

-1

+3

*

*

11

رنجبر مهدی

 

+1

+1

+1

16

+1

-3

+3

+3

16

+3

+1

+1

*

*

20

سالمی محمدجواد

 

-1

-3

+3

12

+1

+1

-1

-3

10

-1

-3

+1

*

7

12

شمس الدینی علیرضا

 

+3

+1

+3

20

-1

-3

+1

-1

8

+1

+1

+3

*

10

20

شمس الدینی محمد

 

-1

-1

+1

12

-1

-1

-1

-1

8

+3

-3

+1

+1

14

17

شیخ شعاعی امیرحسین

 

-1

+1

+3

16

-3

-3

+1

+3

10

+3

-1

-1

*

8

16

صادق نژاد کرمانی محمدرضا

 

+3

+3

+1

20

+3

-3

+1

-1

12

+3

+1

+1

*

14

20

صادقی گوغری سپهر

 

-3

-3

-1

6

-3

-3

-3

-1

2

+3

-3

+1

*

*

16

صانعی حسین

 

-1

-1

+1

12

-1

-3

-1

-1

6

+3

+1

+1

*

10

20

عبداللهی مهدی

 

-1

-1

+1

12

-1

-3

-1

-1

6

+1

+1

-1

*

10

16

عرب امیرحسین

 

+1

-1

-1

12

-1

-3

-3

-1

4

-1

+1

+1

+1

12

17

فرخ سیری محمدامین

 

-3

+1

+3

14

-1

-3

-1

-1

6

-1

+1

+1

*

7

16

قائم پناه امیرحسین

 

-1

+1

-1

12

+1

-3

-1

-1

8

-1

+1

-1

*

9

14

محبی امیرحسین

 

-3

+1

-1

10

-3

-3

-3

-3

1

-1

-3

+1

*

7

12

مصطفوی محمد

 

-3

-1

+1

10

-1

-3

-3

-1

4

+3

-1

+1

*

4

18

موسوی فرد سید مسعود

 

-3

-1

-3

6

-1

-1

-1

+1

10

-1

-1

+1

*

7

14

میرتاج الدینی سیدحمیدرضا

 

-3

-1

+1

10

+1

-1

-3

-1

8

+3

-1

+1

*

8

18

نهری درختنجانی امیرحسین

 

-3

-3

+3

10

+1

-3

-1

+1

10

+3

+1

-1

+1

12

19

نهری درختنجانی امیرمهدی

 

-3

-3

-3

4

-3

-3

-3

+1

4

+3

-3

-3

*

9

12

دوازدهم 303-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس دوازدهم (303) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و نام

کلاسی و انضباطی

7/

7

14/

7

21/

7

مهر

28/

7

5/

8

12/

8

19/

8

آبان

26/

8

3/

9

10/

9

17/

9

آذر

جامع مستمر

افتادگان حسین

+3

+3

+3

+3

20

+1

+1

+3

-1

14

+3

+1

+1

+1

20

*

افشین پویا

+3

+1

+3

+3

18

-1

+3

-1

+1

12

+1

+1

-3

+1

14

6

افضلی عرفان

*

+3

-1

+3

16

-3

-1

+1

-3

4

+3

-1

+3

+1

20

15

اکبری محمد مهدی

+3

-1

-1

+1

10

-1

-1

-1

+1

8

+1

+1

+1

+1

18

11

پورنخعی یاسین

-1

+1

+3

+3

18

-3

-3

-1

+1

4

-3

+1

+1

+1

14

12

جعفرپور محراب

*

+1

+1

+3

16

-1

-3

-1

-1

4

-1

+1

-1

-1

12

14

حاجی ماهانی ابوالفضل

-1

-1

+1

+1

12

-3

-3

-1

-1

2

+1

+1

+3

-3

16

13

رجبی احسان

+3

+1

+3

+3

18

-3

-1

+1

+1

8

+1

-1

+3

+1

18

15

رحمن نژاد علی

*

+3

-1

+3

16

-3

-1

+1

-3

4

-1

+1

+3

+1

18

14

رستمی زاده حسین

+3

+3

+3

+1

18

+1

-3

+3

-1

10

-3

+1

-1

-1

10

17

سالاری علی

+2

-1

+3

+1

14

-3

-1

-1

-3

2

-3

-1

-3

+1

7

10

سعیدی امیرمحمد

*

-1

+3

+1

14

-3

-3

-1

-3

1

-1

+1

-3

-3

8

5

سلطانی هادی

+3

+3

+3

+3

20

+1

+1

+1

+1

14

+1

+1

+3

+1

20

*

سیف الدینی مهدی

+2

*

*

*

*

*

+1

-1

-3

7

-1

+1

-1

-6

7

17

صالحی ایلیا

*

-1

-1

-1

8

-3

-1

-3

-3

1

-1

+1

+1

-1

14

7

عسکری پور محمد

*

+3

+3

+3

20

-1

-3

+1

-1

6

-1

+1

+1

+1

16

10

فرخیان محمد حسین

*

*

*

*

*

*

-3

-1

-3

3

-3

-3

-1

-1

6

10

قاسمی علی

+3

+3

+3

+1

18

-1

+1

+3

-1

12

-1

+1

+3

+1

18

17

کریم زاده محمد حسین

+3

+3

+3

+3

20

-1

-1

+3

+1

12

-3

+1

+1

-1

12

16

مؤمن زاده علیرضا

*

+1

+1

+1

14

-3

-3

+1

-3

2

-3

-1

+3

-1

12

15

مالکی امیرحسن

+3

+3

-1

+3

16

-1

+1

-1

-3

6

-3

+1

-1

-3

8

12

محمدی علی

*

+1

+1

+1

14

+1

-1

+1

-3

8

-1

-1

+1

-1

12

8

معظمی علی

+3

+3

+3

+3

20

+1

-1

+1

+1

12

-1

+3

+3

+1

20

8

معین الدینی بنیامین

-1

+3

+3

+3

20

-1

-1

+1

-1

8

+1

-1

+1

-1

14

11

مهدوی سید مهدی

-1

+1

+3

+1

16

-3

-1

+1

-3

4

-3

-6

+1

-6

1

19

نجم الدینی امیر مهدی

*

+1

+3

+3

18

+1

+3

+3

+3

20

+3

+1

-3

-1

15

15

یازدهم 205-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم (205) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

انضباطی

7/

7

14/

7

21/

7

مهر

28/

7

5/

8

12/

8

19/

8

آبان

26/

8

3/

9

10/

9

17/

9

جامع مستمر

آذر

آذربراه نیلق پارسا

-1

+3

+3

+1

18

+1

+3

+3

+3

18

-1

+3

+3

+3

20

16

آریانی نیا رسول

-1

-3

+1

-3

6

+1

+1

+1

+3

14

-3

-1

-1

-1

10

1

اسلامی مهدی

-1

+3

+1

+1

16

+1

+3

+1

+3

16

+1

+1

+3

+3

19

16

اسماعیل زاده مبین

-2

-1

-1

-1

8

-1

-3

+3

+3

10

+1

-1

+1

+3

19

12

اکبری پور راوری علی

-1

+1

+3

+1

16

-1

+1

-1

+1

8

-1

-1

+3

+3

19

12

امیرماهانی عادل

-1

+1

+1

+1

14

-3

+1

+1

+1

8

+1

+1

+3

+3

18

16

باقرپور لاله زاری مهدی

-1

-1

-1

+1

10

+1

+1

+3

+3

16

-1

+1

+1

+3

17

12

توفیق مقدم حمیدرضا

-1

+1

-1

+3

14

+1

+3

+1

+3

16

+1

-1

+3

+3

19

14

توکلی علی

-1

-1

-1

-1

8

+1

+3

+1

-1

12

+1

*

-1

+1

15

9

جهان بخشیان مهدی

-1

-1

-3

+1

8

+3

-1

+1

-1

10

+1

-1

+1

+1

14

10

حاجی محمدی پوریا

-1

-1

-3

+3

10

+1

+1

+3

+1

14

+3

-1

+1

+1

15

12

حسینی هنزا سید محمد هادی

-1

-3

-1

-1

6

+1

+1

+3

+1

14

+3

+3

+1

+3

18

18

دلگشا مهدی

-1

+1

+1

+3

16

+3

+3

+3

+3

20

+1

+1

+3

+3

17

16

رضایی علی

-1

-1

+1

+3

14

-1

+1

+1

+3

12

+1

-1

+1

-1

11

8

زنگی آبادی کیارش

-1

+3

+3

+3

20

+1

+3

+1

+1

14

+3

+3

+3

+3

18

20

شریفی نژاد هادی

-1

-1

+3

+1

14

-1

+3

+1

+1

12

+1

-1

-1

+3

18

10

شهریار پناه امیر مهدی

-1

-3

+1

+1

10

-1

+1

+1

+1

10

+3

+3

+1

+1

15

16

شیخ شعاعی محسن

-1

+3

-3

+3

14

+3

-1

+1

-3

8

+1

-1

+1

+1

14

10

صادقی اسماعیل

-1

*

*

*

*

*

-3

+1

-3

4

+3

-1

+1

+1

12

12

طهماسبی پارسا

-1

+1

+1

-1

12

+1

+1

+1

+3

14

-1

-1

+1

+1

16

8

غلامرضائی کهن عماد

-1

+3

+3

+3

20

+3

+3

+1

+3

18

+3

+3

+3

+3

20

20

لطفی نیما

-1

+1

+1

-1

12

-1

+3

+3

+3

16

+1

+3

-1

+1

13

12

محمدی امیرهادی

-1

+1

-1

+3

14

+1

-1

+1

-3

6

+1

-1

+1

-1

11

8

مختار آبادی احسان

-1

+1

-1

-1

10

+3

+1

+1

+3

16

+1

-1

+3

+1

13

12

مختاری خیرآبادی محسن

-1

+3

+3

+3

20

+3

+1

+3

+3

18

+3

-1

+1

+3

19

14

مصطفوی سید حسین

-1

+1

+3

-1

14

+1

+1

+3

+3

16

+3

+1

+3

+1

16

16

معیری مهدی

-2

+3

+3

+3

20

+3

+3

+3

+3

20

+1

+1

+1

+3

18

14

ملک زاده محمد محراب

-1

+1

-3

-3

6

+1

-3

+3

+1

10

+3

-1

+1

-1

9

10

مهدی آبادی صالح

-1

+3

+1

+3

18

-1

-1

+3

+3

12

-1

-1

+1

+3

17

10

میرزائی علی

-1

-1

-3

+1

8

+1

-1

-1

-1

6

+1

-1

+1

-1

8

8

میرمظهری سید پدرام

-1

+3

+1

+3

18

+1

+3

+1

+3

16

+3

-1

+3

+3

20

16

ناصری منش محمد

-1

+1

-1

+1

12

+1

+1

+3

+3

16

+3

-1

+1

+1

14

12

هلاکوئی امیرعلی

-1

+1

-3

-1

8

+3

+3

+3

+1

18

-1

-1

+1

-1

11

6

یازدهم 203-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۵۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم (203) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

6/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

18/

9

جامع مستمر

آذر

ابوالحسنی زاده امیر

 

+3

-1

+3

16

-1

-1

-1

+3

12

+1

-1

+1

+1

16

12

اکبری عسکرزاده محمد

 

-1

-1

+3

12

-1

+3

-1

+3

16

+3

-1

+1

+3

17

16

پورده شیخی پویا

 

+1

-1

+3

14

-3

+3

+3

+1

16

+1

-1

-6

+1

16

5

حاج عبداللهی امیرحسام

 

-1

-1

-1

8

-3

-3

-3

-3

1

-3

-3

-1

-1

9

2

حسن زاده محمدمعین

 

-3

+3

+1

12

-1

+1

+1

+1

14

-1

-1

-1

-1

11

6

حسن زاده سبلوئی محمدمهدی

 

-3

+1

+1

10

-3

-3

+1

-1

6

+1

-3

-1

+1

15

8

حسینی پور علی

 

+1

+3

+3

18

-1

-1

+3

+3

16

-1

+3

-1

+3

18

14

حصیبی امیرحسین

 

-1

+3

+1

14

-1

+1

+1

+1

14

+1

+3

+3

+3

17

20

دوست محمدی علی

 

+1

+3

+1

16

-3

+1

+3

+3

16

+1

-1

-3

+1

15

8

رشیدی یزدان

 

+3

+3

+3

20

+1

+3

+3

+1

20

+1

+3

+3

+3

18

20

رضامند محمد مهدی

 

+3

+3

+3

20

+1

+1

+1

+3

18

+1

-1

+1

+3

19

14

سالارنژاد حسین

 

+3

+1

+3

18

-1

+3

+3

-1

16

+3

+3

+1

+1

16

18

سرمست کیوان

 

-3

-3

-1

4

-1

-3

+1

-3

6

-1

+3

-1

-1

11

10

سلطانی نژاد رضا

 

-1

-1

+1

10

-3

+3

-1

-3

8

-1

-1

+3

+1

13

12

سیستانی محمد متین

 

-1

-1

+1

10

+1

+1

+3

-1

16

-3

-6

-1

+1

13

1

شیخی زاده اناری بهنام

+1

-1

+1

-3

8

-3

-1

+1

-1

8

-3

+1

-3

+1

13

6

ضیغم پور امیرعلی

 

+1

+1

+3

16

-1

+3

+1

+3

18

+1

+1

+3

+3

19

18

عباسی محمد متین

 

-3

+1

+1

10

-3

-6

+1

+1

5

-3

-3

-3

+1

12

2

عسکری فؤاد

+1

+3

+1

+3

18

+3

-1

+3

+3

20

+3

+1

+3

+3

20

20

غفاری رضا

 

+3

+1

+3

18

+1

+1

+3

-1

16

-1

+3

+1

+1

13

14

کاظمی ارجاس ابوالفضل

 

+1

-1

+3

14

-1

+1

+1

+3

16

-3

-3

+1

+3

17

8

کدخدائی موغار کسری

 

+3

+3

+3

20

+1

+3

+3

+1

20

+1

-1

-1

+3

19

12

کیهانی نژاد شایان

 

-3

-1

+3

10

-1

-3

+1

+1

10

-1

-6

-3

-1

8

1

گنجه ای امیرحسین

 

-1

+1

+1

12

-1

-3

+1

-1

8

-1

-1

-1

+1

13

8

مظهری صفات پارسا

 

+1

+1

+3

16

-1

+1

+1

+1

14

+3

+1

+3

+3

19

20

معاذالهی مهدی

 

+3

+1

+3

18

+1

-1

+3

+3

18

+3

+1

+1

+3

20

18

مقبلی هنزائی پویا

 

+3

+1

+3

18

-1

+1

+3

+1

16

+1

-3

-3

+1

12

6

منشی زاده کرمانی محمد مهدی

 

+1

+1

+1

14

-3

+1

-1

-1

8

+1

+1

+3

+3

18

18

مهدوی میلاد

 

+1

+3

+3

18

+1

+3

+1

+3

20

+1

+1

-1

+1

16

12

مهدی زاده مهدی

 

+3

+3

+3

20

+1

-1

+3

+1

16

+1

+3

+1

+1

15

16

میرکمانداری سهیل

 

-1

-1

+3

12

+3

+3

+1

+1

20

+3

-1

-3

+3

18

12

نامجو مهدی

 

-1

-1

+3

12

+1

-3

-1

-1

8

-3

-1

-3

*

*

3

یازدهم 202-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۱۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم (202) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

6/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

18/

9

جامع مستمر

آذر

اسدی خانوکی محمدحسین

+1

+1

+3

18

-1

-1

+3

+1

12

+1

+3

-3

+3

19

14

اسلامی علی آبادی عرفان

+1

+3

+1

18

-3

-1

-1

-3

2

+1

+1

-3

+1

16

10

اسماعیلی محمدامین

+1

+1

+3

18

+3

+3

+3

+1

20

+1

+3

+3

+1

16

18

افصحی صالح

-1

+1

+3

16

+1

-1

+1

+1

12

+1

+1

+1

+3

19

16

بهرامی امید

-1

+1

+3

16

-1

-1

+1

+1

10

+1

+1

+3

+3

17

18

پورخالقی محمدحسن

-1

-1

+3

14

-1

+3

+3

-1

14

-1

+1

+1

+3

17

14

تیکدری نژاد علی

+1

+3

+3

20

+1

+1

+3

-1

14

-3

+3

+3

+3

17

16

خاتمی راد امیرمحمد

-1

+1

+3

16

+1

+1

+3

+1

16

+1

+1

+3

+3

19

18

خلیل زاده امیراشکان

-3

-3

-1

6

-3

+1

-3

-1

4

-1

-3

+3

+1

14

10

دریانی کوکی محمدرضا

-1

+3

+3

18

+3

+1

+3

+1

18

+1

+1

-1

+3

19

14

رجب پور محمدرضا

-3

+1

+3

14

-3

-1

+1

+1

8

-1

+1

+3

+3

18

16

رستمی ایمان

+3

-3

+3

16

-3

-1

+3

-1

8

-3

+1

+1

+3

17

12

روان بخش امیرحسین

-1

+3

-1

14

-1

-1

+3

+1

12

-1

+1

+3

+3

18

16

سلطانی سپهر

+1

-1

+3

16

-1

+1

+1

+1

12

+1

+1

+3

+3

17

18

صیادی زاده محمد معراج

-3

-1

+3

12

-1

+1

-3

+1

8

-6

+1

-3

+3

19

5

طالبی زاده سردری یزدان

-3

+3

-1

12

-1

+1

-1

+1

10

-6

-1

-6

+3

18

1

طهماسبی امیرمهدی

-3

+3

+3

16

+1

+3

+1

+1

16

+1

+3

-1

+3

19

16

عباسی سید محمدطه

-3

+1

+3

14

-3

+1

-3

-1

4

-1

-1

+1

+1

14

10

غفاری امیرحسین

-1

+1

+3

16

+1

+1

-3

+1

10

+1

+1

+1

+1

18

14

غلامعلی پور زرندی مهدی

-3

+1

-1

10

-1

+1

+1

-1

10

-1

-3

+3

+1

12

10

کارآموزیان ابوالقاسم

+1

+3

+3

20

+1

+1

+1

+3

16

+1

+1

-1

+1

18

12

محمدی زاده محمد صالح

-1

+3

+3

18

-1

-1

-1

+1

8

-1

-3

-3

+3

17

6

محمودی محمدرضا

-1

+1

+3

16

-3

+1

-1

+1

8

-1

+3

+1

+3

18

16

مشهدی محمد مهدی

-3

+3

+3

16

-1

+1

+3

+1

14

+1

+3

+3

+3

20

20

مصطفوی سیدعلی

-1

-1

+3

14

-1

-3

-1

+1

6

+1

+1

-1

+3

17

14

موبدشاهی کیخسرو

-1

+3

+3

18

+1

+1

+3

+1

16

+1

+3

+3

+3

18

20

میرزائی بادیزی محمدمهدی

-3

+1

+1

12

-3

-1

+1

-1

6

-1

-3

+1

-1

11

6

میرزائی زاده علی

+1

+3

+3

20

-1

+1

+3

+1

14

+1

+3

+3

+3

19

20

نجارزاده بهزاد

+1

-1

+1

14

-1

+1

+1

-3

8

-3

+1

+3

+3

17

14

نژاد سروری ایمان

-1

-1

-1

10

-1

+1

+3

+1

14

+1

+3

+1

+1

18

16

یاربخت فرنام

+1

+1

+3

18

-3

+1

+1

-1

8

+1

+3

+3

+3

17

20

دهم 104-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۸:۵۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس دهم تجربی(104) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

 

نام خانوادگی و  نام

انضباطی

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

6/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

18/

9

جامع مستمر

آذر

آبادیان مهدی

-1

+1

+3

+1

18

-1

+1

+1

+3

14

+3

+1

+3

+3

17

18

احمدپور یونس

-1

-1

+3

+1

16

-1

-3

-3

-1

2

-1

-1

+3

-1

9

8

اسماعیل بیگی امیرحسین

-1

+1

+1

+1

16

-1

-3

-3

+1

4

+3

-1

+3

+3

17

16

اعلمی ارشیا

-1

+1

+1

+1

16

-3

-1

-3

+1

4

-1

+3

-1

+1

12

10

افضلی امیرمهدی

-1

+1

-1

+1

14

-3

-3

-3

+1

2

+1

+3

+3

-3

7

12

ایرانمنش علیرضا

-1

+3

-1

+1

16

-1

-3

-3

+1

4

+3

+3

+3

+3

19

20

ایلاقی آروین

-1

+1

+1

+1

16

-1

-3

-3

+1

4

+3

-1

-1

-1

9

8

بابایی محمدیاسین

-1

-1

+3

+3

18

-1

-3

-1

+1

6

+3

+3

+1

+1

16

16

بختیاری کسری

-1

+3

+3

+1

20

+1

+3

+3

+3

20

+3

+1

-3

+3

17

12

برزگر امیرحسین

-1

-1

-1

-3

8

-1

-3

+1

+3

10

+1

+3

+3

-1

11

14

بنی اسدی مهران

-1

-1

+3

+3

18

-3

-3

-1

+3

6

+3

+3

+3

+3

19

20

پورسلطانی آرمین

-1

+3

+1

+1

18

-3

-3

-1

+3

6

+3

+1

+3

+1

16

16

پورطاهری یاسین

-1

+3

+3

+1

20

-1

-1

-1

+1

8

+1

+3

+3

+1

14

16

پورموسی پویا

-1

-3

+1

-3

8

-1

-1

-3

+1

6

-3

-1

+3

-1

11

6

پیرصنعان محمد صالح

-1

+1

+3

+3

20

-1

-1

+1

+3

12

+1

+3

+3

+3

18

18

توحیدی نژاد محمدطه

-1

+3

+3

+1

20

-1

+1

+1

+3

14

+3

+1

+3

+3

20

18

توکلی سیدمحمدمهدی

-1

+1

+1

+3

18

-1

+1

+1

+1

12

+3

+1

+3

+3

18

18

جرجندی امیرحسین

-1

+1

+1

+3

18

-1

-3

+1

+1

8

+3

+1

+3

+3

17

18

جعفری محمدمهدی

-1

-1

+1

+1

14

-1

-3

-1

-1

4

-1

+1

+1

+1

13

10

جهانشاهی امیرمهدی

-1

+1

+1

+1

17

-1

-3

-1

+1

6

+1

+1

+3

+1

15

14

حبیب اللهی سید آرین

-1

-1

+3

+1

16

-1

-3

-3

+1

4

+3

+3

+3

+1

16

18

حقگویی مهدی

-1

-1

+3

+3

18

-3

-3

-3

-1

1

+3

+1

+1

+1

16

14

حمزه محمد مهدی

-1

-3

+1

-1

10

-3

-3

-3

+1

2

+1

-1

-1

+1

13

8

دریجانی امیرحسین

-1

+1

-1

+1

14

-1

-1

+3

+3

14

+3

+3

+3

+1

16

18

رجبی امیرحسین

-1

+1

+1

+1

16

-1

-1

-3

-1

4

+1

+1

+1

-1

11

10

رنجبر علی

-1

+1

+3

+3

20

+1

-1

+3

+3

16

+1

+3

+3

+3

19

18

سالاری نژاد علی

-1

-1

+3

+1

16

+1

-1

+3

+1

14

+3

+3

+3

+3

20

20

طحانی امیرحسین

-1

+1

+1

+3

18

-1

+1

-1

+3

12

+1

+3

+3

+1

13

16

ظفرعباس زاده آرمان

-1

-1

+1

-3

10

-3

-3

-3

+1

2

+1

+1

+3

-1

9

12

عاقلی علی

-1

+1

-1

-3

10

-1

-3

+3

-1

8

+1

+3

+3

+1

15

16

عبدالرحمانی دانیال

-1

-1

+1

-3

10

-1

-1

+3

+1

12

+1

+1

+3

+1

13

14

عبداللهی متین

-1

-3

-3

-3

4

-1

-3

-3

-1

2

+1

+3

+3

+1

12

16

مظهری نیا محمدعلی

-1

+1

+1

+3

18

-1

-3

-3

-1

2

+3

+1

+3

-1

10

14

نقیبی پویا

-1

-3

-3

-3

4

-1

-3

-1

-1

4

+3

-1

+3

+1

12

14

ولایتی امیرمسعود

-1

-1

+1

+3

16

-1

-1

-3

-1

4

+3

+1

-1

+1

14

12

نمرات کلاس چهارم تجربی و ریاضی در آزمون جبرانی شهریور 97

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۲۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

نمرات کلاس چهارم تجربی و ریاضی در آزمون جبرانی شهریور 97

نام خانوادگی و  نام

نمره

نام خانوادگی و  نام

نمره

امینی مقدم مهدی

18

احمدی حسین

9

پدرام امیرحسین

17

احمدی عمادالدین

13

حسینی امیرحسین

12

ایرانمنش محمدامین

14

طاهری امیرشایگان

17

ایرانمنش مهدی

7

عرب پور صالح

15

دهقان دانیال

10

کاظمی زاده امین

11

رنجبر یاسین

9

ملکی سید محمد صدرا

16

سالاری محمد حسین

10

منصوری نظام

15

سعید عرفان

11

میرتاج الدینی سید امیرحسین

14

عرب پور رضا

10

یوسفی پژمان

12

کاظم پور محمد

10

 

 

نجفی فرد محمد رئوف

13

 

 

نیکوئی نژاد علیرضا

16

یازدهم تجربیB-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 97-1396

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربیB در نیمسال دوم

 سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

نمره مستمر اولیه

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی 2

اسدی پور مهدی

15

19

17

14

16

3

19

15

افشاری پور محمدمهدی

14

17

12

13

14

 

14

11

ایزدی عرفان

15

17

17

12

15

 

15

8

بستانی علی

15

19

15

14

16

 

16

15

بصیریان حسین

18

17

15

14

16

 

16

15

پورجواران علیرضا

16

19

19

20

19

 

19

19

توکلی علی

12

19

17

16

16

3

19

12

حاج علیزاده علی اکبر

19

18

17

15

17

 

17

17

حسنی ابوالفضل

14

18

17

12

15

 

15

11

حسنی ابوذر

11

17

16

15

15

 

15

8

حسینی سیدفؤاد

13

20

14

13

15

3

18

13

رجائی نژاد نصیر

13

13

16

12

14

3

17

10

رحیمی صادق حسین

13

17

18

15

16

 

16

13

سالاری محمد

13

17

16

14

15

3

18

12

شمس الدینی علی

16

19

16

11

16

 

16

10

شمسی احمدرضا

20

20

18

19

19

 

19

17

طغرلی مهدی

9

17

16

14

14

 

14

6

طلاپور محمدطاها

13

16

16

16

15

2

17

7

غلامی امیرحسین

9

17

17

14

14

3

17

9

قاسمی امیررضا

13

18

16

13

15

 

15

11

قاسمی علیرضا

16

19

16

12

16

3

19

12

محسنی نسب ابوالفضل

15

19

12

15

15

 

15

15

مختارآبادی علی

18

18

16

16

17

 

17

9

مشتی مهدی

13

17

15

13

15

 

15

13

معظمی احسان

16

18

16

14

16

3

19

14

معین الدینی عارف

12

16

14

11

13

 

13

12

ملائی علی

13

17

16

14

15

 

15

7

ملک نژاد امین

10

18

13

12

13

3

16

5

موسی علی مهرشاد

10

18

16

14

15

 

15

10

یازدهم تجربی-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 97-1396

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۴۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربی نیمسال دوم

 سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

بهمن

اسفند

فروردین

نمره مستمر اولیه

نمره کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی 2

ابراهیمی محمدحسین

17

15

20

17

 

17

17

اصغری محمد صالح

10

19

18

16

 

16

7

امیرحیدری آرش

12

8

14

11

 

11

6

انصاری محمد

13

18

18

16

 

16

6

آبگرمی علیرضا

15

17

18

17

 

17

15

بلوچ محمدجواد

16

13

18

16

 

16

16

توان رضا

18

15

20

18

 

18

7

جرجندی محمد

15

17

16

16

 

16

15

حسن پور رضا

14

17

17

16

-1

15

8

سرحدی امیرحسین

15

17

17

16

 

16

10

شاهی مریدی علی اکبر

20

16

19

18

 

18

13

شمس الدین علی اکبر

15

14

17

15

 

15

15

طیاری رضا

15

16

14

15

 

15

14

عوض پور مصطفی

17

16

19

17

 

17

16

کلجک محمدحمزه

13

18

17

16

 

16

13

مجاز محمد صالح

18

19

17

18

 

18

10

محمدپور علی اکبر

14

15

17

15

 

15

10

محمدی حسین

17

19

15

17

 

17

13

محمدی سبحان

17

20

19

19

 

19

17

محمدی علیرضا

15

15

17

16

 

16

11

مرادزاده بهرام

8

16

17

14

 

14

6

 

چهارم تجربی و ریاضی-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 97-1396

چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۱۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاسهای چهارم تجربی و چهارم ریاضی

در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

بهمن

اسفند

نمره مستمر 1

نمره مستمر 2

نمره پایانی 2

ابراهیمی عباس

15

11

13

13

11

ابراهیمی میلاد

18

0

9

9

غ

احمدی محمد

18

10

14

14

10

اکیما محمدحسین

14

10

12

12

10

پورامیری امین رضا

19

15

17

17

15

حسینی سیدحمید

17

10

14

14

10

خالقی پدرام

19

6

13

13

6

خضرزاده علیرضا

15

12

14

14

12

سالار بارده محمدرضا

20

15

18

18

15

سلیمانی محمدجواد

17

17

17

17

17

شمس الدینی محمد

18

9

14

14

9

شمس الدینی میلاد

16

10

13

13

10

صفی نتاج مسعود

20

12

16

16

12

قلیچ پور علیرضا

18

4

11

11

4

محمودی عیسی

16

9

13

13

9

مرادی پور محمد

18

10

14

14

10

معصوم پور مجتبی

17

13

15

15

13

یازدهم تجربی (203)-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 97-1396

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۵:۰۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربی(203) در نیمسال دوم

 سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی 2

افتادگان حسین

18

17

18

17

18

 

18

17

افشین پویا

16

17

16

14

16

 

16

14

افضلی عرفان

15

17

14

14

15

 

15

14

اکبری محمد مهدی

13

17

14

16

15

 

15

13

پورشعبان سعید

15

16

18

16

16

 

16

15

پورنخعی یاسین

15

18

15

16

16

 

16

12

جعفرپور محراب

16

18

15

14

16

 

16

14

حاجی ماهانی ابوالفضل

18

18

18

17

18

 

18

9

حسنی محمد مهدی

15

20

18

17

18

 

18

17

خواجه خلیلی محمدجواد

18

17

17

14

17

 

17

17

رجبی احسان

18

15

18

16

17

 

17

15

رحمن نژاد علی

14

20

20

20

19

 

19

10

رضامند شایان

18

17

18

16

17

 

17

16

سالاری علی

15

16

16

14

15

 

15

11

سعیدی امیرمحمد

17

15

18

12

16

 

16

6

سلطانی هادی

17

20

17

20

19

 

19

17

سیف الدینی مهدی

17

15

17

16

16

 

16

11

شهابی نژاد محمد مهدی

19

20

19

11

17

+1

18

19

صالحی ایلیا

15

12

16

15

15

 

15

5

عسکری پور محمد

19

15

18

14

17

+1

18

14

فرخیان محمد حسین

13

17

15

17

16

 

16

17

کریم زاده محمد حسین

18

16

15

14

16

 

16

14

گرگانی محمد

19

18

19

18

19

+1

20

18

مالکی امیرحسن

18

16

16

13

16

 

16

13

محمدی علی

16

13

16

14

15

 

15

10

مرتضوی سید محمد جواد

16

17

17

16

17

 

17

14

معصومی فر مهدی

20

19

18

17

19

 

19

17

معظمی علی

16

16

17

17

17

 

17

17

معین الدینی بنیامین

16

16

15

15

16

 

16

16

مهدوی سید مهدی

20

18

17

19

19

 

19

19

مهدی زاده علی

18

16

18

14

17

 

17

16

نجم الدینی امیر مهدی

17

17

16

17

17

 

17

16

چهارم تجربی B-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 97-1396

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربیB در نیمسال دوم

 سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

بهمن

اسفند

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی 2

ابراهیمی محمدرضا

16

15

16

+3

19

15

اشرفی محمدصادق

14

16

15

+3

18

14

ایرانمنش محمدامین

13

20

17

+3

20

7

آیرم امیرحسین

17

17

17

+3

20

17

پورملاجمال مرتضی

13

17

15

 

15

13

تقی نسب محسن

19

19

19

+3

20

19

جمالیزاده علیرضا

12

15

14

+3

17

11

سالاری مهدی

16

16

16

+2

18

14

سلیمانی راد سبحان

18

18

18

+3

20

18

شیرزادی محمد مهدی

12

15

14

+2

16

غ

صاحب الزمانی امیرمحمد

14

18

16

+2

18

14

عباسی سعید

19

17

18

+3

20

17

عرفانی رسا

19

19

19

+3

20

19

عسکرپور امیرعلی

19

19

19

+3

20

19

عسکری نژاد امیر

16

19

18

+3

20

14

علیزاده علیرضا

19

19

19

+3

20

19

فرحام سبحان

17

20

19

+3

20

13

فلاح فرهاد

17

17

17

+3

20

17

فیروزی نیا دانش

20

16

18

+3

20

16

محسنی امیررضا

12

15

14

+3

17

9

محسنی محمد

17

19

18

-1

17

19

نجف آبادی علی اکبر

14

20

17

+3

20

14

نجفی محمد رئوف

13

15

14

+3

17

5

نجمائی محمد صالح

17

17

17

 

17

17

نخعی پور امیرمحمد

15

15

15

+3

18

15

نکوئی مالک

18

19

19

+3

20

18

نیکوئی نژاد علیرضا

16

18

17

 

17

6

نیک نشان علی

14

19

17

+4

20

14

یزدان پناه محمد مهدی

12

18

15

-1

14

3

چهارم تجربی A-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 97-1396

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربیA در نیمسال دوم

 سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

بهمن

اسفند

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی 2

ابراهیمی ابوالفضل

18

18

18

+3

20

15

ابراهیمی حسین

17

17

17

+3

20

13

ابراهیمی محمد مهدی

14

15

15

+3

18

15

اثناعشری امیرحسین

15

18

17

+3

20

14

احمدی عمادالدین

10

17

14

 

14

4

ارسلان امیرحسین

14

19

17

+3

20

10

امینی نیما

15

14

15

+4

19

15

آشناگر مجتبی

16

15

16

+3

19

16

ثمره علی

15

16

16

+3

19

15

جعفری امیرمهدی

17

16

17

+3

20

17

جعفری هادی

17

18

18

+3

20

17

حسنخانی محمدطه

14

17

16

+3

19

13

حسنی سعدی محمدعلی

19

18

19

+3

20

13

رحمان زاده محمد مهدی

18

18

18

 

18

7

رستمی علی

13

15

14

+3

17

12

رشیدی عباس

15

15

15

 

15

15

رضایی پویا

17

19

18

 

18

13

سبزعلی پور یوسف

13

15

14

 

14

10

سلمانی محمد

13

14

14

+3

17

13

سیفی محمدحسین

16

18

17

+3

20

14

شفیعی امیر

18

16

17

+3

20

18

شمس الدینی علیرضا

16

17

17

+3

20

17

عادلی علیرضا

16

17

17

+3

20

غ

عباسلو محسن

15

17

16

 

16

6

کرمانی محمدحسین

15

16

16

 

16

12

ماهانی پور میثم

18

20

19

+3

20

18

محمدی مصباح

19

20

20

+3

20

18

یوسف الهی احمدرضا

20

18

19

+3

20

18

چهارم تجربی (406)-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 97-1396

جمعه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربی (406)

در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

بهمن

اسفند

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی 2

ایزدی محمد مهدی

15

19

17

 

17

11

باقری نژاد محمد

18

17

18

+3

20

9

تقی نسب حسین

14

15

15

+3

18

8

جاوید محمد حسین

18

17

18

 

18

12

حاج محمد حسینی امیرحسین

18

18

18

+2

20

15

حسن زعیم علی

16

20

18

+5

20

16

حیدری علیرضا

18

17

18

+2

20

12

خالقی محمد محراب

17

18

18

+5

20

11

خراسانی زاده رضا

17

18

18

 

18

17

رفیعی سینا

16

18

17

 

17

8

زاهدی فر امیررضا

16

18

17

+5

20

10

سلطانی نژاد امیررضا

18

19

18

+5

20

17

شجاعی مهدی

18

18

18

+2

20

10

شیخ الرئیس محمد صالح

17

17

17

+3

20

13

صفاری امیر سالار

14

17

16

+5

20

13

صیادی زاده محمد عرفان

16

18

17

 

17

9

طالبی زاده علی

20

19

20

-1

19

15

عرب علی

18

16

17

+5

20

10

عرب نژاد عارف

18

18

18

+5

20

7

غنچه پور محمد

15

17

16

+5

20

12

فرحبخش محمد مهدی

17

20

19

 

19

11

فیروزی محمد

20

15

18

+2

20

14

قاضی زاده امیرحسین

16

17

17

+2

19

9

کمالی محمد مهدی

14

14

14

 

14

12

محمدی محمد

17

17

17

+5

20

8

ملکی سید محمد صدرا

12

17

15

 

15

6

نجفی نیا محمدمعین

20

18

19

+2

20

12

نخعی ارسلان

15

15

15

+5

20

14

نعمت الله زاده سید متین

12

16

14

+2

16

16

نوری کسری

16

15

16

+1

17

9

یزدانی علی

16

11

14

-1

13

11

یوسفی اشکان

18

14

16

+2

18

8

یازدهم تجربیB-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 97-1396

دوشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۰۸ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربیB در نیمسال دوم

 سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

اسدی پور مهدی

13

19

17

14

16

+3

19

افشاری پور محمدمهدی

14

17

12

13

14

 

14

ایزدی عرفان

15

17

17

12

15

 

15

بستانی علی

15

19

11

14

15

 

15

بصیریان حسین

18

17

14

14

16

 

16

پورجواران علیرضا

16

19

13

20

17

 

17

توکلی علی

7

19

17

16

15

+3

18

حاج علیزاده علی اکبر

19

18

15

15

17

 

17

حسنی ابوالفضل

14

18

17

12

15

-2

13

حسنی ابوذر

11

17

16

15

15

 

15

حسینی سیدفؤاد

11

20

14

13

15

+3

18

رجائی نژاد نصیر

13

13

16

12

14

+3

18

رحیمی صادق حسین

12

17

18

15

16

-2

14

سالاری محمد

13

17

16

14

15

+3

18

شمس الدینی علی

16

19

16

11

16

 

16

شمسی احمدرضا

20

20

18

19

19

-1

18

طغرلی مهدی

9

17

16

14

14

-1

13

طلاپور محمدطاها

13

16

16

16

15

 

15

غلامی امیرحسین

6

17

17

14

14

+2

16

قاسمی امیررضا

13

18

16

13

15

 

15

قاسمی علیرضا

16

19

16

12

16

+3

19

محسنی نسب ابوالفضل

12

19

12

15

15

 

15

مختارآبادی علی

18

18

16

16

17

 

17

مشتی مهدی

12

17

15

13

14

 

14

معظمی احسان

16

18

16

14

16

+3

19

معین الدینی عارف

10

16

14

11

13

 

13

ملائی علی

13

17

16

14

15

 

15

ملک نژاد امین

10

18

13

12

13

+3

16

موسی علی مهرشاد

10

18

16

14

15

 

15

چهارم تجربی و ریاضی-جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم 97-1396

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۴۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاسهای چهارم تجربی و ریاضی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

4/

11

11/

11

بهمن

ابراهیمی سبحان

-2

-3

14

ابراهیمی عباس

-3

-1

15

ابراهیمی میلاد

0

-1

18

احمدی محمد

0

-1

18

اکیما محمدحسین

-3

-2

14

پورامیری امین رضا

+3

-3

19

حسینی سیدحمید

-1

-1

17

خالقی پدرام

0

0

19

خضرزاده علیرضا

-2

-2

15

سالار بارده محمدرضا

+1

0

20

سلیمانی محمدجواد

0

-2

17

شمس الدینی محمد

0

-1

18

شمس الدینی میلاد

-2

-1

16

صفی نتاج مسعود

+1

0

20

قلیچ پور علیرضا

0

-1

18

محمودی عیسی

0

-3

16

مرادی پور محمد

0

-1

18

معصوم پور مجتبی

+1

-3

17

 

یازدهم تجربی-جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم 97-1396

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۴۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

4/

11

11/

11

25/

11

بهمن

2/

12

9/

12

16/

12

اسفند

22/

1

29/

1

5/

2

فروردین

ابراهیمی محمدحسین

-1

+1

0

15

0

-2

0

15

0

+2

+1

20

اصغری محمد صالح

-3

-3

+1

10

-1

+1

+2

19

0

+1

0

18

امیرحیدری آرش

+3

-3

-3

12

-3

-3

-3

8

-3

0

0

14

انصاری محمد

+1

-1

-2

13

0

+1

0

18

0

0

+1

18

آبگرمی علیرضا

-1

-1

0

13

-1

+1

0

17

0

+1

0

18

بلوچ محمدجواد

0

0

-2

13

-1

-1

-2

13

0

0

+1

18

توان رضا

+2

+1

0

18

-1

-1

0

15

+1

+1

+1

20

جرجندی محمد

0

-1

-1

13

-1

0

+1

17

-1

0

0

16

حسن پور رضا

-1

0

0

14

0

0

0

17

0

0

0

17

سرحدی امیرحسین

0

+1

-1

15

0

0

0

17

0

0

0

17

شاهی مریدی علی اکبر

+3

+2

0

20

0

0

-1

16

0

+1

+1

19

شمس الدین علی اکبر

-1

-1

-1

12

-1

-1

-1

14

0

0

0

17

طیاری رضا

-1

0

+1

15

-1

+1

-1

16

-3

+1

-1

14

عوض پور مصطفی

+1

+1

0

17

-1

0

0

16

+1

0

+1

19

کلجک محمدحمزه

-6

0

-6

3

0

+1

0

18

0

0

0

17

مجاز محمد صالح

+1

+2

0

18

+1

0

+1

19

0

0

0

17

محمدپور علی اکبر

+1

-1

-1

14

0

-1

-1

15

0

0

0

17

محمدی حسین

+1

0

+1

17

+1

0

+1

19

-1

0

-1

15

محمدی سبحان

0

+2

0

17

+1

+1

+1

20

0

+1

+1

19

محمدی علیرضا

-1

+1

0

15

-1

0

-1

15

0

0

0

17

مرادزاده بهرام

-3

-1

-3

8

0

-1

0

16

0

0

0

17


 

چهارم تجربی(406)-جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم 97-1396

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۰۰ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس چهارم تجربی(406) - نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

1/

11

8/

11

15/

11

بهمن

29/

11

6/

12

13/

12

اسفند

ایزدی محمد مهدی

0

0

-2

15

+1

+1

+3

19

باقری نژاد محمد

0

0

+1

18

0

0

+3

17

تقی نسب حسین

-1

0

-2

14

0

-2

+3

15

جاوید محمد حسین

+2

0

-1

18

0

0

+3

17

حاج محمد حسینی امیرحسین

+1

+1

-1

18

+1

0

+3

18

حسن زعیم علی

+1

-1

-3

14

+1

+2

+3

20

حیدری علیرضا

0

0

+1

18

0

0

+3

17

خالقی محمد محراب

0

+1

-1

17

+2

-1

+3

18

خراسانی زاده رضا

+1

-1

-1

16

+2

-1

+3

18

رفیعی سینا

-1

0

0

16

+1

0

+3

18

زاهدی فر امیررضا

+1

-1

-1

16

+1

0

+3

18

سلطانی نژاد امیررضا

+1

-2

+2

18

0

+2

+3

19

شجاعی مهدی

0

+1

0

18

+2

-1

+3

18

شیخ الرئیس محمد صالح

0

+1

-1

17

0

0

+3

17

صفاری امیر سالار

-1

0

-2

14

0

0

+3

17

صیادی زاده محمد عرفان

-1

+1

-1

16

+1

0

+3

18

طالبی زاده علی

+3

+2

-2

20

+2

0

+3

19

عرب علی

0

0

+1

18

0

-1

+3

16

عرب نژاد عارف

0

+1

0

18

+1

0

+3

18

غنچه پور محمد

-2

+1

-1

15

+1

-1

+3

17

فرحبخش محمد مهدی

+1

0

-1

17

+2

+1

+3

20

فیروزی محمد

+3

-1

+1

20

0

-2

+3

15

قاضی زاده امیرحسین

-2

+1

0

16

0

0

+3

17

کمالی محمد مهدی

-1

-1

-1

14

0

-3

+3

14

محمدی محمد

0

+1

-1

17

0

0

+3

17

ملکی سید محمد صدرا

-3

0

-2

12

0

0

+3

17

نجفی نیا محمدمعین

+3

+1

-1

20

0

+1

+3

18

نخعی ارسلان

-1

-2

+1

15

-1

-1

+3

15

نعمت الله زاده سید متین

-2

0

-3

12

-6

-6

+3

5

نوری کسری

+1

-1

-1

16

+1

-3

+3

15

یزدانی علی

+2

-3

0

16

-3

-3

+3

11

یوسفی اشکان

+1

0

0

18

0

-3

+3

14


 

یازدهم تجربی(203)-جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم 97-1396

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۰۰ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربی(203) نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

بهمن

اسفند

20/

1

26/

1

2/

2

فروردین

8/

2

15/

2

22/

2

اردیبهشت

افتادگان حسین

18

17

0

+2

+1

18

+1

-1

-2

9

افشارمنش سینا

14

15

-1

-1

0

13

+1

+1

0

13

افشین پویا

16

17

-1

+1

+1

16

+1

+1

+1

14

افضلی عرفان

15

17

+1

-3

+1

14

0

0

0

11

اکبری محمد مهدی

13

17

0

-2

+1

14

+2

0

+3

16

پورشعبان سعید

15

16

0

+1

+2

18

+1

+1

-1

12

پورنخعی یاسین

15

18

-1

-1

+2

15

+1

+1

+3

16

جعفرپور محراب

16

18

0

-2

+2

15

0

0

-1

10

حاجی ماهانی ابوالفضل

18

18

+1

+1

+1

18

+3

+1

+2

17

حسنی محمد مهدی

15

20

0

+2

+1

18

+1

+3

-1

14

خواجه خلیلی محمدجواد

18

17

-3

+1

-1

12

+2

-1

+2

14

رجبی احسان

18

13

+1

+1

+1

18

+1

+3

+1

16

رحمن نژاد علی

14

20

+2

+1

+2

20

+3

+3

+3

20

رضامند شایان

18

17

+1

+2

0

18

+1

+2

0

14

سالاری علی

15

16

-1

+1

+1

16

+2

+1

0

14

سعیدی امیرمحمد

17

15

0

+1

+2

18

+1

+1

-1

12

سلطانی هادی

17

20

0

0

+2

17

+3

+3

+3

20

سیف الدینی مهدی

17

15

0

+1

+1

17

+1

+1

+3

16

شهابی نژاد محمد مهدی

19

20

-3

-3

+1

10

-2

+2

0

11

صالحی ایلیا

15

12

+1

+1

-1

16

+2

+1

+1

15

عسکری پور محمد

19

15

+1

+2

0

18

-1

-1

+2

11

فرخیان محمد حسین

13

17

+1

-1

0

15

0

+1

+1

13

کریم زاده محمد حسین

18

16

0

-1

+1

15

0

-1

-1

9

گرگانی محمد

19

17

+1

+1

+2

19

+1

+3

+3

18

مالکی امیرحسن

18

16

+1

+2

-2

16

-3

0

-2

6

محمدی علی

16

13

-1

+1

+1

16

+3

0

0

14

مرتضوی سید محمد جواد

16

17

0

+1

+1

17

+2

+1

+2

16

معصومی فر مهدی

20

19

0

+1

+2

18

-1

-1

+2

11

معظمی علی

16

16

-1

+1

+2

17

-2

+1

+1

11

معین الدینی بنیامین

13

16

-2

+1

+1

15

+2

+1

+1

15

مهدوی سید مهدی

20

18

-2

+2

+2

17

+3

+1

+2

17

مهدی زاده علی

18

13

+2

+1

0

18

+2

+2

-1

14

نجم الدینی امیر مهدی

17

17

0

+1

-1

15

+1

+3

+2

17

 

 

 چهارم تجربیA-جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم 97-1396

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۱:۵۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس چهارم تجربیA نیمسال دوم

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

30/

10

7/

11

14/

11

بهمن

28/

11

5/

12

12/

12

اسفند

ابراهیمی ابوالفضل

+1

+2

0

18

0

+2

+3

18

ابراهیمی حسین

+1

-1

+2

17

0

+1

+3

17

ابراهیمی محمد مهدی

-1

0

0

14

0

-2

+3

14

اثناعشری امیرحسین

-1

+2

-1

15

+1

+1

+3

18

احمدی عمادالدین

0

+1

-6

10

+1

0

+3

17

ارسلان امیرحسین

0

0

-1

14

+3

0

+3

19

امینی نیما

0

-2

-1

12

-1

-1

+3

14

آشناگر مجتبی

-2

+3

-2

14

-2

+1

+3

15

ثمره علی

-2

0

-1

12

0

0

+3

16

جعفری امیرمهدی

+1

+1

0

17

0

0

+3

16

جعفری هادی

+1

0

0

16

-1

+3

+3

18

حسنخانی محمدطه

+1

-1

-1

14

+1

0

+3

17

حسنی سعدی محمدعلی

+1

+3

0

19

0

+2

+3

18

رحمان زاده محمد مهدی

+1

+2

0

18

+1

+1

+3

18

رستمی علی

0

0

-2

13

-1

0

+3

15

رشیدی عباس

-3

+1

-2

11

-3

+2

+3

15

رضایی پویا

0

+2

0

17

+3

0

+3

19

سبزعلی پور یوسف

0

0

-2

13

0

-1

+3

15

سلمانی محمد

-3

-1

+1

12

-2

0

+3

14

سیفی محمدحسین

0

0

+1

16

+1

+1

+3

18

شفیعی امیر

-1

-1

-1

12

0

0

+3

16

شمس الدینی علیرضا

+1

+1

-1

16

0

-2

+3

14

عادلی علیرضا

0

0

+1

16

0

+1

+3

17

عباسلو محسن

+1

-1

0

15

0

+1

+3

17

کرمانی محمدحسین

0

0

0

15

0

0

+3

16

ماهانی پور میثم

-1

+2

+1

17

+3

+1

+3

20

محمدی مصباح

0

+2

+2

19

+2

+2

+3

20

یوسف الهی احمدرضا

+1

+3

+1

20

0

+1

+3

17

چهارم تجربیB-جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم 97-1396

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۱:۴۶ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس چهارم تجربیB نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

30/

10

7/

11

14/

11

بهمن

28/

11

5/

12

12/

12

اسفند

ابراهیمی محمدرضا

-1

+1

+2

16

0

-1

+3

15

اشرفی محمدصادق

0

-1

+1

14

0

0

+3

16

ایرانمنش محمدامین

-1

0

0

13

+3

+1

+3

20

آیرم امیرحسین

0

-2

-1

11

+1

-2

+3

15

پورملاجمال مرتضی

-3

-1

0

10

+1

0

+3

17

تقی نسب محسن

0

+2

+1

17

0

+1

+3

17

جمالیزاده علیرضا

-3

+2

-1

12

0

-1

+3

15

سالاری مهدی

0

0

+2

16

0

0

+3

16

سلیمانی راد سبحان

+1

-1

+3

17

-1

+1

+3

16

شیرزادی محمد مهدی

-1

-2

+1

12

0

-1

+3

15

صاحب الزمانی امیرمحمد

-3

-1

-1

9

+2

0

+3

18

عباسی سعید

+2

+3

0

19

0

0

+3

16

عرفانی رسا

-1

-1

+1

13

+3

-1

+3

18

عسکرپور امیرعلی

-1

+3

+2

18

+3

0

+3

19

عسکری نژاد امیر

-1

0

+3

16

+2

+1

+3

19

علیزاده علیرضا

-3

+2

-1

12

+1

0

+3

17

فرحام سبحان

0

+3

0

17

+3

+1

+3

20

فلاح فرهاد

0

-1

+1

14

+1

-1

+3

16

فیروزی نیا دانش

+3

+3

0

20

0

-1

+3

15

محسنی امیررضا

-1

+1

-2

12

-2

+1

+3

15

محسنی محمد

+1

+2

0

17

0

+1

+3

17

نجف آبادی علی اکبر

+1

-2

-1

10

+3

+1

+3

20

نجفی محمد رئوف

-3

+3

-1

13

-1

0

+3

15

نجمائی محمد صالح

+3

0

0

17

+1

-1

+3

16

نخعی پور امیرمحمد

-1

0

+1

14

0

-1

+3

15

نکوئی مالک

-2

-2

+2

12

+1

+2

+3

19

نیکوئی نژاد علیرضا

0

0

+2

16

+1

+1

+3

18

نیک نشان علی

-2

0

-1

11

+2

+1

+3

19

یزدان پناه محمد مهدی

-1

-3

+2

12

+2

0

+3

18


یازدهم تجربیB-جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم 97-1396

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۱:۳۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربیB نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

بهمن

اسفند

18/

1

28/

1

1/

2

فروردین

8/

2

15/

2

22/

2

اردیبهشت

اسدی پور مهدی

13

19

0

0

+2

17

0

0

+1

14

افشاری پور محمدمهدی

14

17

-1

-1

-1

12

-1

0

+1

13

ایزدی عرفان

15

17

0

+1

+1

17

0

0

-1

12

بستانی علی

15

19

-1

-2

-1

11

+1

0

0

14

بصیریان حسین

18

17

0

-1

0

14

+1

+1

-1

14

پورجواران علیرضا

16

19

0

-3

+1

13

+3

+1

+3

20

توکلی علی

7

19

0

+1

+1

17

0

+1

+2

16

حاج علیزاده علی اکبر

19

18

0

-1

+1

15

0

+1

+1

15

حسنی ابوالفضل

14

18

+1

0

+1

17

0

0

-1

12

حسنی ابوذر

11

17

+1

0

0

16

0

+1

+1

15

حسینی سیدفؤاد

11

20

0

-1

0

14

-1

0

+1

13

رجائی نژاد نصیر

13

13

0

0

+1

16

0

-1

0

12

رحیمی صادق حسین

12

17

+1

+2

0

18

+1

0

+1

15

سالاری محمد

13

17

0

0

+1

16

0

0

+1

14

شمس الدینی علی

16

19

0

+1

0

16

-2

0

0

11

شمسی احمدرضا

20

20

0

+2

+1

18

+1

+2

+3

19

طغرلی مهدی

9

17

0

+1

0

16

0

0

+1

14

طلاپور محمدطاها

13

16

0

0

+1

16

0

+2

+1

16

غلامی امیرحسین

6

17

0

+1

+1

17

-3

0

+1

11

قاسمی امیررضا

13

18

0

+1

0

16

0

0

0

13

قاسمی علیرضا

16

19

+1

0

0

16

-1

0

0

12

محسنی نسب ابوالفضل

12

19

+1

-2

-2

12

+1

+2

-1

15

مختارآبادی علی

18

18

0

+1

0

16

0

+1

+2

16

مشتی مهدی

12

17

0

0

0

15

0

-1

+1

13

معظمی احسان

16

18

0

+1

0

16

-1

+1

+1

14

معین الدینی عارف

10

16

0

-1

0

14

-1

0

-1

11

ملائی علی

13

17

0

+1

0

16

+1

0

0

14

ملک نژاد امین

10

18

-1

0

-1

13

0

-1

0

12

موسی علی مهرشاد

10

18

0

0

+1

16

+1

0

0

14


نحوه محاسبه نمره آزمونهای هفتگی و مستمر

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۳۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

برگزاری آزمون کلاسی هفتگی با طرح سه سؤال

( هر پاسخ صحیح +1  و  هر پاسخ غلط -1 )

سؤال 1

صحیح

صحیح

صحیح

غلط

سؤال 2

صحیح

صحیح

غلط

غلط

سؤال 3

صحیح

غلط

غلط

غلط

نمره

+3

+1

-1

-3

معادل

بسیار خوب

خوب

ضعیف

خیلی ضعیف

دانلود مقاله "نحوه ارزشیابی مستمر دانش آموزان در درس شیمی، علیرضا ناصری مود، هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران، شهریورماه 1392، دانشگاه سمنان"

چهارم تجربی و ریاضی-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربی و ریاضی در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ابراهیمی سبحان

13

16

18

16

16

13

ابراهیمی عباس

18

20

20

19

19

20

ابراهیمی میلاد

12

15

16

14

14

15

احمدی محمد

18

12

14

15

15

12

اکیما محمدحسین

15

16

16

16

16

15

پورامیری امین رضا

19

20

18

19

19

19

حسینی سیدحمید

14

12

11

12

12

11

خالقی پدرام

14

9

12

12

12

6

خضرزاده علیرضا

16

10

15

14

14

*

سالار محمدرضا

14

14

17

15

15

17

سلیمانی محمدجواد

16

18

18

17

17

18

شمس الدینی محمد

15

10

14

13

13

15

شمس الدینی میلاد

10

18

10

13

13

10

صفی نتاج مسعود

9

12

12

11

11

9

قلیچ پور علیرضا

16

16

14

15

15

16

محمودی عیسی

17

14

14

15

15

17

مرادی پور محمد

20

12

12

15

15

12

معصوم پور مجتبی

18

16

18

17

17

18

یازدهم تجربی-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربی در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ابراهیمی محمدحسین

20

20

20

20

 

20

17

اصغری محمد صالح

8

10

18

12

 

12

6

امیرحیدری آرش

*

14

14

14

 

14

11

انصاری محمد

14

14

18

15

 

15

12

آبگرمی علیرضا

10

8

16

11

 

11

8

بلوچ محمدجواد

16

18

16

17

 

17

14

توان رضا

14

18

18

17

 

17

12

جرجندی محمد

14

16

14

15

 

15

14

حسن پور رضا

14

14

18

15

 

15

8

سرحدی امیرحسین

16

14

18

16

 

16

10

شاهی مریدی علی اکبر

20

15

16

17

 

17

15

شمس الدین علی اکبر

15

16

18

16

 

16

15

طیاری رضا

16

12

18

15

 

15

10

عوض پور مصطفی

11

10

16

12

 

12

11

کلجک محمدحمزه

16

18

18

17

 

17

15

مجاز محمد صالح

1

1

1

1

 

1

11

محمدپور علی اکبر

14

12

18

15

 

15

12

محمدی حسین

10

12

18

13

 

13

6

محمدی سبحان

14

16

18

16

 

16

14

محمدی علیرضا

13

12

18

14

 

14

13

مرادزاده بهرام

8

7

18

11

 

11

5

چهارم تجربی(406)-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربی(406) در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مرداد

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ایزدی محمد مهدی

*

14

12

16

14

-2

12

14

باقری نژاد محمد

*

16

12

10

13

*

13

12

تقی نسب حسین

*

12

12

12

12

-3

9

12

جاوید محمد حسین

*

12

11

14

12

-3

9

11

حاج محمد حسینی امیرحسین

*

18

18

12

16

-2

14

18

حسن زعیم علی

*

16

15

17

16

-2

14

15

حیدری علیرضا

*

12

17

12

14

-2

12

17

خالقی محمد محراب

16

13

8

8

11

-2

9

13

خراسانی زاده رضا

16

18

18

18

18

-2

16

16

رفیعی سینا

10

11

10

9

10

-2

8

11

زاهدی فر امیررضا

*

*

9

8

9

-2

7

9

سلطانی نژاد امیررضا

*

15

10

17

14

-3

11

15

شجاعی مهدی

*

18

19

12

16

-2

14

19

شیخ الرئیس محمد صالح

*

9

15

12

12

-2

10

15

صفاری امیر سالار

*

11

10

9

10

-2

8

11

صیادی زاده محمد عرفان

*

12

15

14

14

-2

12

15

طالبی زاده علی

*

20

20

20

20

-3

17

20

عرب علی

*

20

18

12

17

-2

15

18

غنچه پور محمد

*

17

12

18

16

-3

13

17

فرحبخش محمد مهدی

20

10

14

8

13

-3

10

14

فیروزی محمد

*

12

13

14

13

-2

11

13

قاضی زاده امیرحسین

*

13

8

14

12

-2

10

13

کمالی محمد مهدی

*

14

12

9

12

-2

10

14

محمدی محمد

*

14

10

12

12

-2

10

14

ملکی سید محمد صدرا

*

12

8

10

10

*

10

8

نجفی نیا محمدمعین

*

17

10

16

14

-2

12

17

نخعی ارسلان

*

14

10

14

13

-2

11

14

نعمت الله زاده سید متین

*

17

10

13

13

-2

11

17

نوری کسری

10

10

8

19

12

-2

10

19

یزدانی علی

*

8

17

8

11

*

11

17

یوسفی اشکان

12

16

19

14

15

-2

13

19

یازدهم تجربی(203)-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربی(203) در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

افتادگان حسین

18

18

19

18

+1

19

19

افشین پویا

16

16

15

16

+1

17

15

افضلی عرفان

18

14

14

15

+1

16

14

اکبری محمد مهدی

14

16

12

14

+1

15

11

پورشعبان سعید

18

16

10

15

*

15

16

پورنخعی یاسین

16

13

16

15

+1

16

13

جعفرپور محراب

18

12

12

14

+1

15

11

حاجی ماهانی ابوالفضل

12

10

8

10

*

10

10

حسنی محمد مهدی

18

16

19

18

+1

19

19

خواجه خلیلی محمدجواد

18

20

20

19

+1

20

18

رجبی احسان

16

13

17

15

+1

16

13

رحمن نژاد علی

14

10

10

11

*

11

14

رضامند شایان

19

18

20

19

+1

20

19

سالاری علی

9

8

8

8

*

8

9

سعیدی امیرمحمد

14

6

12

11

+1

12

14

سلطانی هادی

17

16

16

16

+1

17

17

سیف الدینی مهدی

16

16

10

14

*

14

7

شهابی نژاد محمد مهدی

20

20

19

20

+1

20

19

صالحی ایلیا

8

4

8

7

+1

8

8

عسکری پور محمد

17

16

10

14

+1

15

17

فرخیان محمد حسین

14

20

18

17

+1

18

18

کریم زاده محمد حسین

18

14

17

16

+1

17

17

گرگانی محمد

18

19

18

18

*

18

19

مالکی امیرحسن

20

20

17

19

+1

20

17

محمدی علی

10

18

16

15

+1

16

9

مرتضوی سید محمد جواد

12

8

12

11

+1

12

12

معصومی فر مهدی

10

18

18

15

+1

16

18

معظمی علی

12

19

19

17

+1

18

19

معین الدینی بنیامین

16

14

20

17

+1

18

16

مهدوی سید مهدی

17

20

16

18

+1

19

17

مهدی زاده علی

18

19

20

19

+1

20

19

نجم الدینی امیر مهدی

16

18

18

17

+1

18

18

 

چهارم تجربیA-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربیA در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ابراهیمی ابوالفضل

19

16

18

18

+1

19

19

ابراهیمی حسین

14

11

10

12

 

12

11

ابراهیمی محمد مهدی

15

7

10

11

 

11

15

اثناعشری امیرحسین

19

16

14

16

 

16

19

احمدی عمادالدین

11

8

5

8

 

8

11

ارسلانی امیرحسین

16

14

17

16

 

16

17

امینی نیما

10

14

14

13

 

13

14

آشناگر مجتبی

12

12

17

14

 

14

17

ثمره علی

15

12

18

15

 

15

15

جعفری امیرمهدی

12

12

12

12

 

12

7

جعفری هادی

15

12

14

14

 

14

15

حسن خانی محمدطه

14

16

15

15

 

15

15

حسنی سعدی محمدعلی

12

12

14

13

-1

12

12

رحمان زاده محمد مهدی

9

14

18

14

 

14

9

رستمی علی

15

10

14

13

-1

12

15

رشیدی عباس

16

16

8

13

 

13

16

رضایی پویا

10

16

19

15

 

15

19

سبزعلی پور یوسف

10

12

9

10

 

10

9

سلمانی محمد

16

10

10

12

 

12

16

سیفی محمدحسین

10

18

14

14

 

14

14

شفیعی امیر

19

20

18

19

 

19

19

شمس الدینی علیرضا

8

12

12

11

 

11

12

عادلی علیرضا

10

10

6

9

 

9

10

عباسلو محسن

4

9

7

7

 

7

7

کرمانی محمدحسین

7

6

8

7

 

7

7

ماهانی پور میثم

18

20

18

19

 

19

18

محمدی مصباح

20

20

20

20

 

20

18

یوسف الهی احمدرضا

17

10

14

14

 

14

17

 

چهارم تجربیB-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربیB در نیمسال اول

 سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ابراهیمی محمدرضا

14

17

12

14

+1

15

17

اشرفی محمدصادق

14

18

12

15

 

15

18

ایرانمنش محمدامین

14

9

6

10

+1

11

9

آیرم امیرحسین

18

18

10

15

 

15

18

پورملاجمال مجتبی

4

2

12

6

 

6

12

تقی نسب محسن

19

12

14

15

 

15

19

جمالیزاده علیرضا

6

8

10

8

+1

9

10

سالاری مهدی

8

6

12

9

 

9

12

سلیمانی راد سبحان

19

8

18

15

+1

16

19

شیرزادی محمد مهدی

12

12

8

11

+1

12

12

صاحب الزمانی امیرمحمد

12

12

10

11

 

11

12

عباسی سعید

12

10

19

14

+1

15

19

عرفانی رسا

16

17

14

16

 

16

17

عسکرپور امیرعلی

16

20

19

18

+1

19

19

عسکری نژاد امیر

19

12

6

12

+1

13

19

علیزاده علیرضا

20

20

20

20

 

20

20

فرحام سبحان

6

6

14

9

+1

10

14

فلاح فرهاد

16

10

12

13

+1

14

16

فیروزی نیا دانش

17

6

10

11

+1

12

17

محسنی امیررضا

8

4

11

8

+1

9

11

محسنی محمد

10

10

15

12

+1

13

15

نجف آبادی علی اکبر

6

2

14

7

 

7

14

نجفی محمد رئوف

6

4

12

7

 

7

12

نجمائی محمد صالح

20

20

18

19

 

19

20

نخعی پور امیرمحمد

8

14

15

12

+1

13

15

نکوئی مالک

20

18

12

17

 

17

20

نکوئی نژاد علیرضا

6

15

10

10

 

10

15

نیک نشان علی

16

10

17

14

+2

16

17

یزدان پناه محمد مهدی

10

4

8

7

 

7

10

 

یازدهم تجربیB-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربیB در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

اسدی پور مهدی

20

20

19

20

+1

20

20

افشاری پور محمدمهدی

12

6

12

10

+1

11

12

ایزدی عرفان

12

8

8

9

*

9

8

بستانی علی

18

14

6

13

+1

14

14

بصیریان حسین

14

11

8

11

*

11

11

پورجواران علیرضا

20

18

20

19

+1

20

20

توکلی علی

20

10

16

15

*

15

16

حاج علیزاده علی اکبر

20

14

20

18

+1

19

20

حسنی ابوالفضل

14

6

3

8

*

8

3

حسنی ابوذر

16

8

9

11

+1

12

9

حسینی سیدفؤاد

16

14

14

15

+1

16

14

رجائی نژاد نصیر

16

6

12

11

+1

12

12

رحیمی صادق حسین

16

8

14

13

+1

14

14

سالاری محمد

12

15

14

14

+1

15

14

شمس الدینی علی

16

4

9

10

+1

11

9

شمسی احمدرضا

20

20

20

20

+1

20

19

طغرلی مهدی

8

11

8