علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

در این وبلاگ تمامی نمرات هفتگی، ماهیانه و نیمسال دانش آموزان ارائه خواهد شد.

معرفی وبلاگ

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۴۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

جدیدترین نکات و جزوات آموزشی، سؤالات آزمونهای قلمچی و گزینه دو در وبلاگ شخصی اینجانب با آدرس anaserimood.blog.ir قابل دسترسی می باشد.

(لینک وبلاگ موردنظر از طریق کلیک در بالای همین صفحه بر روی عبارت "وبلاگ اصلی علیرضا ناصری مود" نیز قابل دسترسی می باشد.)

( کانال تلگرام حاوی تمامی نکات فوق : anaserimood@ )

نحوه محاسبه نمره آزمونهای هفتگی و مستمر

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۳۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

برگزاری آزمون کلاسی هفتگی با طرح سه سؤال

( هر پاسخ صحیح +1  و  هر پاسخ غلط -1 )

سؤال 1

صحیح

صحیح

صحیح

غلط

سؤال 2

صحیح

صحیح

غلط

غلط

سؤال 3

صحیح

غلط

غلط

غلط

نمره

+3

+1

-1

-3

معادل

بسیار خوب

خوب

ضعیف

خیلی ضعیف

دانلود مقاله "نحوه ارزشیابی مستمر دانش آموزان در درس شیمی، علیرضا ناصری مود، هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران، شهریورماه 1392، دانشگاه سمنان"

چهارم تجربی و ریاضی-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربی و ریاضی در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ابراهیمی سبحان

13

16

18

16

16

13

ابراهیمی عباس

18

20

20

19

19

20

ابراهیمی میلاد

12

15

16

14

14

15

احمدی محمد

18

12

14

15

15

12

اکیما محمدحسین

15

16

16

16

16

15

پورامیری امین رضا

19

20

18

19

19

19

حسینی سیدحمید

14

12

11

12

12

11

خالقی پدرام

14

9

12

12

12

6

خضرزاده علیرضا

16

10

15

14

14

*

سالار محمدرضا

14

14

17

15

15

17

سلیمانی محمدجواد

16

18

18

17

17

18

شمس الدینی محمد

15

10

14

13

13

15

شمس الدینی میلاد

10

18

10

13

13

10

صفی نتاج مسعود

9

12

12

11

11

9

قلیچ پور علیرضا

16

16

14

15

15

16

محمودی عیسی

17

14

14

15

15

17

مرادی پور محمد

20

12

12

15

15

12

معصوم پور مجتبی

18

16

18

17

17

18

یازدهم تجربی-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربی در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ابراهیمی محمدحسین

20

20

20

20

 

20

17

اصغری محمد صالح

8

10

18

12

 

12

6

امیرحیدری آرش

*

14

14

14

 

14

11

انصاری محمد

14

14

18

15

 

15

12

آبگرمی علیرضا

10

8

16

11

 

11

8

بلوچ محمدجواد

16

18

16

17

 

17

14

توان رضا

14

18

18

17

 

17

12

جرجندی محمد

14

16

14

15

 

15

14

حسن پور رضا

14

14

18

15

 

15

8

سرحدی امیرحسین

16

14

18

16

 

16

10

شاهی مریدی علی اکبر

20

15

16

17

 

17

15

شمس الدین علی اکبر

15

16

18

16

 

16

15

طیاری رضا

16

12

18

15

 

15

10

عوض پور مصطفی

11

10

16

12

 

12

11

کلجک محمدحمزه

16

18

18

17

 

17

15

مجاز محمد صالح

1

1

1

1

 

1

11

محمدپور علی اکبر

14

12

18

15

 

15

12

محمدی حسین

10

12

18

13

 

13

6

محمدی سبحان

14

16

18

16

 

16

14

محمدی علیرضا

13

12

18

14

 

14

13

مرادزاده بهرام

8

7

18

11

 

11

5

چهارم تجربی(406)-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربی(406) در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مرداد

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ایزدی محمد مهدی

*

14

12

16

14

-2

12

14

باقری نژاد محمد

*

16

12

10

13

*

13

12

تقی نسب حسین

*

12

12

12

12

-3

9

12

جاوید محمد حسین

*

12

11

14

12

-3

9

11

حاج محمد حسینی امیرحسین

*

18

18

12

16

-2

14

18

حسن زعیم علی

*

16

15

17

16

-2

14

15

حیدری علیرضا

*

12

17

12

14

-2

12

17

خالقی محمد محراب

16

13

8

8

11

-2

9

13

خراسانی زاده رضا

16

18

18

18

18

-2

16

16

رفیعی سینا

10

11

10

9

10

-2

8

11

زاهدی فر امیررضا

*

*

9

8

9

-2

7

9

سلطانی نژاد امیررضا

*

15

10

17

14

-3

11

15

شجاعی مهدی

*

18

19

12

16

-2

14

19

شیخ الرئیس محمد صالح

*

9

15

12

12

-2

10

15

صفاری امیر سالار

*

11

10

9

10

-2

8

11

صیادی زاده محمد عرفان

*

12

15

14

14

-2

12

15

طالبی زاده علی

*

20

20

20

20

-3

17

20

عرب علی

*

20

18

12

17

-2

15

18

غنچه پور محمد

*

17

12

18

16

-3

13

17

فرحبخش محمد مهدی

20

10

14

8

13

-3

10

14

فیروزی محمد

*

12

13

14

13

-2

11

13

قاضی زاده امیرحسین

*

13

8

14

12

-2

10

13

کمالی محمد مهدی

*

14

12

9

12

-2

10

14

محمدی محمد

*

14

10

12

12

-2

10

14

ملکی سید محمد صدرا

*

12

8

10

10

*

10

8

نجفی نیا محمدمعین

*

17

10

16

14

-2

12

17

نخعی ارسلان

*

14

10

14

13

-2

11

14

نعمت الله زاده سید متین

*

17

10

13

13

-2

11

17

نوری کسری

10

10

8

19

12

-2

10

19

یزدانی علی

*

8

17

8

11

*

11

17

یوسفی اشکان

12

16

19

14

15

-2

13

19

یازدهم تجربی(203)-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربی(203) در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

افتادگان حسین

18

18

19

18

+1

19

19

افشین پویا

16

16

15

16

+1

17

15

افضلی عرفان

18

14

14

15

+1

16

14

اکبری محمد مهدی

14

16

12

14

+1

15

11

پورشعبان سعید

18

16

10

15

*

15

16

پورنخعی یاسین

16

13

16

15

+1

16

13

جعفرپور محراب

18

12

12

14

+1

15

11

حاجی ماهانی ابوالفضل

12

10

8

10

*

10

10

حسنی محمد مهدی

18

16

19

18

+1

19

19

خواجه خلیلی محمدجواد

18

20

20

19

+1

20

18

رجبی احسان

16

13

17

15

+1

16

13

رحمن نژاد علی

14

10

10

11

*

11

14

رضامند شایان

19

18

20

19

+1

20

19

سالاری علی

9

8

8

8

*

8

9

سعیدی امیرمحمد

14

6

12

11

+1

12

14

سلطانی هادی

17

16

16

16

+1

17

17

سیف الدینی مهدی

16

16

10

14

*

14

7

شهابی نژاد محمد مهدی

20

20

19

20

+1

20

19

صالحی ایلیا

8

4

8

7

+1

8

8

عسکری پور محمد

17

16

10

14

+1

15

17

فرخیان محمد حسین

14

20

18

17

+1

18

18

کریم زاده محمد حسین

18

14

17

16

+1

17

17

گرگانی محمد

18

19

18

18

*

18

19

مالکی امیرحسن

20

20

17

19

+1

20

17

محمدی علی

10

18

16

15

+1

16

9

مرتضوی سید محمد جواد

12

8

12

11

+1

12

12

معصومی فر مهدی

10

18

18

15

+1

16

18

معظمی علی

12

19

19

17

+1

18

19

معین الدینی بنیامین

16

14

20

17

+1

18

16

مهدوی سید مهدی

17

20

16

18

+1

19

17

مهدی زاده علی

18

19

20

19

+1

20

19

نجم الدینی امیر مهدی

16

18

18

17

+1

18

18

 

چهارم تجربیA-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربیA در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ابراهیمی ابوالفضل

19

16

18

18

+1

19

19

ابراهیمی حسین

14

11

10

12

 

12

11

ابراهیمی محمد مهدی

15

7

10

11

 

11

15

اثناعشری امیرحسین

19

16

14

16

 

16

19

احمدی عمادالدین

11

8

5

8

 

8

11

ارسلانی امیرحسین

16

14

17

16

 

16

17

امینی نیما

10

14

14

13

 

13

14

آشناگر مجتبی

12

12

17

14

 

14

17

ثمره علی

15

12

18

15

 

15

15

جعفری امیرمهدی

12

12

12

12

 

12

7

جعفری هادی

15

12

14

14

 

14

15

حسن خانی محمدطه

14

16

15

15

 

15

15

حسنی سعدی محمدعلی

12

12

14

13

-1

12

12

رحمان زاده محمد مهدی

9

14

18

14

 

14

9

رستمی علی

15

10

14

13

-1

12

15

رشیدی عباس

16

16

8

13

 

13

16

رضایی پویا

10

16

19

15

 

15

19

سبزعلی پور یوسف

10

12

9

10

 

10

9

سلمانی محمد

16

10

10

12

 

12

16

سیفی محمدحسین

10

18

14

14

 

14

14

شفیعی امیر

19

20

18

19

 

19

19

شمس الدینی علیرضا

8

12

12

11

 

11

12

عادلی علیرضا

10

10

6

9

 

9

10

عباسلو محسن

4

9

7

7

 

7

7

کرمانی محمدحسین

7

6

8

7

 

7

7

ماهانی پور میثم

18

20

18

19

 

19

18

محمدی مصباح

20

20

20

20

 

20

18

یوسف الهی احمدرضا

17

10

14

14

 

14

17

 

چهارم تجربیB-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربیB در نیمسال اول

 سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ابراهیمی محمدرضا

14

17

12

14

+1

15

17

اشرفی محمدصادق

14

18

12

15

 

15

18

ایرانمنش محمدامین

14

9

6

10

+1

11

9

آیرم امیرحسین

18

18

10

15

 

15

18

پورملاجمال مجتبی

4

2

12

6

 

6

12

تقی نسب محسن

19

12

14

15

 

15

19

جمالیزاده علیرضا

6

8

10

8

+1

9

10

سالاری مهدی

8

6

12

9

 

9

12

سلیمانی راد سبحان

19

8

18

15

+1

16

19

شیرزادی محمد مهدی

12

12

8

11

+1

12

12

صاحب الزمانی امیرمحمد

12

12

10

11

 

11

12

عباسی سعید

12

10

19

14

+1

15

19

عرفانی رسا

16

17

14

16

 

16

17

عسکرپور امیرعلی

16

20

19

18

+1

19

19

عسکری نژاد امیر

19

12

6

12

+1

13

19

علیزاده علیرضا

20

20

20

20

 

20

20

فرحام سبحان

6

6

14

9

+1

10

14

فلاح فرهاد

16

10

12

13

+1

14

16

فیروزی نیا دانش

17

6

10

11

+1

12

17

محسنی امیررضا

8

4

11

8

+1

9

11

محسنی محمد

10

10

15

12

+1

13

15

نجف آبادی علی اکبر

6

2

14

7

 

7

14

نجفی محمد رئوف

6

4

12

7

 

7

12

نجمائی محمد صالح

20

20

18

19

 

19

20

نخعی پور امیرمحمد

8

14

15

12

+1

13

15

نکوئی مالک

20

18

12

17

 

17

20

نکوئی نژاد علیرضا

6

15

10

10

 

10

15

نیک نشان علی

16

10

17

14

+2

16

17

یزدان پناه محمد مهدی

10

4

8

7

 

7

10

 

یازدهم تجربیB-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربیB در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

اسدی پور مهدی

20

20

19

20

+1

20

20

افشاری پور محمدمهدی

12

6

12

10

+1

11

12

ایزدی عرفان

12

8

8

9

*

9

8

بستانی علی

18

14

6

13

+1

14

14

بصیریان حسین

14

11

8

11

*

11

11

پورجواران علیرضا

20

18

20

19

+1

20

20

توکلی علی

20

10

16

15

*

15

16

حاج علیزاده علی اکبر

20

14

20

18

+1

19

20

حسنی ابوالفضل

14

6

3

8

*

8

3

حسنی ابوذر

16

8

9

11

+1

12

9

حسینی سیدفؤاد

16

14

14

15

+1

16

14

رجائی نژاد نصیر

16

6

12

11

+1

12

12

رحیمی صادق حسین

16

8

14

13

+1

14

14

سالاری محمد

12

15

14

14

+1

15

14

شمس الدینی علی

16

4

9

10

+1

11

9

شمسی احمدرضا

20

20

20

20

+1

20

19

طغرلی مهدی

8

11

8

9

*

9

6

طلاپور محمدطاها

12

8

4

8

+1

9

6

غلامی امیرحسین

12

10

7

10

-1

9

7

قاسمی امیررضا

16

14

14

15

+1

16

14

قاسمی علیرضا

20

17

14

17

+1

18

17

محسنی نسب ابوالفضل

20

19

16

18

+1

19

19

مختارآبادی علی

16

8

8

11

+1

12

8

مشتی مهدی

16

10

10

12

+1

13

10

معظمی احسان

12

18

8

13

*

13

18

معین الدینی عارف

10

9

10

10

*

10

9

ملائی علی

12

4

4

7

+1

8

2

ملک نژاد امین

14

5

4

8

*

8

5

موسی علی مهرشاد

8

13

6

9

*

9

13


چهارم تجربی و ریاضی-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 97-1396

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۶ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربی و ریاضی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

ابراهیمی سبحان

8

16

18

14

 

14

ابراهیمی عباس

18

10

20

16

 

16

ابراهیمی میلاد

12

10

16

13

 

13

احمدی محمد

18

5

14

12

 

12

اکیما محمدحسین

14

16

16

15

 

15

پورامیری امین رضا

16

20

18

18

 

18

حسینی سیدحمید

14

12

7

11

 

11

خالقی پدرام

14

9

12

12

 

12

خضرزاده علیرضا

16

10

15

14

 

14

سالار محمدرضا

14

14

12

13

 

13

سلیمانی محمدجواد

16

12

18

15

 

15

شمس الدینی محمد

6

10

14

10

 

10

شمس الدینی میلاد

6

18

10

11

 

11

صفی نتاج مسعود

5

12

12

10

 

10

قلیچ پور علیرضا

16

7

14

12

 

12

محمودی عیسی

10

14

14

13

 

13

مرادی پور محمد

20

12

12

15

 

15

معصوم پور مجتبی

18

16

14

16

 

16

یازدهم تجربی-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 97-1396

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۳ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

ابراهیمی محمدحسین

20

20

20

20

 

20

اصغری محمد صالح

8

10

18

12

 

12

امیرحیدری آرش

*

14

14

14

 

14

انصاری محمد

14

14

18

15

 

15

آبگرمی علیرضا

10

8

16

11

 

11

بلوچ محمدجواد

16

18

16

17

 

17

توان رضا

14

18

18

17

 

17

جرجندی محمد

14

16

12

14

 

14

حسن پور رضا

14

14

18

15

 

15

سرحدی امیرحسین

16

14

18

16

 

16

شاهی مریدی علی اکبر

20

14

16

17

 

17

شمس الدین علی اکبر

12

16

18

15

 

15

طیاری رضا

16

12

18

15

 

15

عوض پور مصطفی

10

10

16

12

 

12

کلجک محمدحمزه

16

18

18

17

 

17

محمدپور علی اکبر

14

10

18

14

 

14

محمدی حسین

10

12

18

13

 

13

محمدی سبحان

12

16

18

15

 

15

محمدی علیرضا

10

12

18

13

 

13

مرادزاده بهرام

8

7

18

11

 

11

چهارم تجربی(406)-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 97-1396

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربی(406) در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مرداد

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

ایزدی محمد مهدی

*

1

12

16

10

-2

8

باقری نژاد محمد

*

16

8

10

11

*

11

تقی نسب حسین

*

10

12

12

11

-3

8

جاوید محمد حسین

*

12

6

14

11

-3

8

حاج محمد حسینی امیرحسین

12

18

10

12

13

-2

11

حسن زعیم علی

*

16

9

17

14

-2

12

حیدری علیرضا

*

12

4

12

9

-2

7

خالقی محمد محراب

16

2

8

8

6

-2

4

خراسانی زاده رضا

16

18

18

18

18

-2

16

رفیعی سینا

10

6

10

9

9

-2

7

زاهدی فر امیررضا

*

1

6

8

5

-2

3

سلطانی نژاد امیررضا

*

4

10

17

10

-3

7

شجاعی مهدی

*

18

10

12

13

-2

11

شیخ الرئیس محمد صالح

*

9

3

12

8

-2

6

صفاری امیر سالار

*

8

10

9

9

-2

7

صیادی زاده محمد عرفان

*

12

10

14

12

-2

10

طالبی زاده علی

*

18

20

20

19

-3

16

عرب علی

12

20

10

12

14

-2

12

غنچه پور محمد

14

12

12

18

14

-3

11

فرحبخش محمد مهدی

20

10

4

8

11

-3

8

فیروزی محمد

*

12

10

14

12

-2

10

قاضی زاده امیرحسین

*

8

8

14

10

-2

8

کمالی محمد مهدی

*

1

12

9

7

-2

5

محمدی محمد

*

1

10

12

8

-2

6

ملکی سید محمد صدرا

*

12

3

10

8

*

8

نجفی نیا محمدمعین

*

7

10

16

11

-2

9

نخعی ارسلان

*

1

10

14

8

-2

6

نعمت الله زاده سید متین

*

6

10

13

10

-2

8

نوری کسری

10

10

8

8

9

-2

7

یزدانی علی

*

8

4

8

7

*

7

یوسفی اشکان

12

16

6

14

12

-2

10

یازدهم تجربی(203)-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 97-1396

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربی(203) در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

افتادگان حسین

18

18

14

17

+1

18

افشین پویا

16

16

8

13

+1

14

افضلی عرفان

18

14

14

15

+1

16

اکبری محمد مهدی

14

16

12

14

+1

15

پورشعبان سعید

18

10

10

13

*

13

پورنخعی یاسین

16

6

16

13

+1

14

جعفرپور محراب

18

12

12

14

+1

15

حاجی ماهانی ابوالفضل

12

8

8

9

*

9

حسنی محمد مهدی

18

16

12

15

+1

16

خواجه خلیلی محمدجواد

12

20

20

17

+1

18

رجبی احسان

16

10

17

14

*

14

رحمن نژاد علی

8

10

10

9

*

9

رضامند شایان

16

18

20

18

+1

19

سالاری علی

8

8

8

8

*

8

سعیدی امیرمحمد

6

6

12

8

+1

9

سلطانی هادی

16

16

16

16

+1

17

سیف الدینی مهدی

16

16

10

14

*

14

شهابی نژاد محمد مهدی

20

20

18

19

+1

20

صالحی ایلیا

1

4

8

4

+1

5

عسکری پور محمد

10

16

10

12

+1

12

فرخیان محمد حسین

14

20

10

15

+1

16

کریم زاده محمد حسین

18

14

8

13

+1

14

گرگانی محمد

18

14

18

17

*

17

مالکی امیرحسن

20

20

12

17

+1

18

محمدی علی

10

18

16

15

+1

16

مرتضوی سید محمد جواد

12

8

6

9

+1

10

معصومی فر مهدی

10

18

8

12

+1

13

معظمی علی

12

8

19

13

+1

14

معین الدینی بنیامین

12

14

20

15

+1

16

مهدوی سید مهدی

14

20

16

17

+1

18

مهدی زاده علی

18

12

20

17

+1

18

نجم الدینی امیر مهدی

16

10

18

15

+1

16


چهارم تجربیA-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 97-1396

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربیA در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

ابراهیمی ابوالفضل

12

16

18

15

+1

15

ابراهیمی حسین

14

8

10

11

 

11

ابراهیمی محمد مهدی

6

7

10

8

-1

7

اثناعشری امیرحسین

14

16

14

15

 

15

احمدی عمادالدین

1

8

5

5

 

5

ارسلان امیرحسین

1

14

16

10

 

10

امینی نیما

10

1

14

8

 

8

آشناگر مجتبی

12

12

6

10

 

10

ثمره علی

10

12

18

13

 

13

جعفری امیرمهدی

12

12

12

12

 

12

جعفری هادی

8

12

14

11

 

11

حسن خانی محمدطه

6

16

14

12

 

12

حسنی سعدی محمدعلی

4

12

14

10

-1

9

رحمان زاده محمد مهدی

6

14

18

13

 

13

رستمی علی

4

10

14

9

-1

8

رشیدی عباس

6

16

8

10

 

10

رضایی پویا

10

16

8

11

 

11

سبزعلی پور یوسف

10

12

8

10

 

10

سلمانی محمد

10

10

10

10

 

10

سیفی محمدحسین

10

18

8

12

-1

11

شفیعی امیر

18

20

18

19

 

19

شمس الدینی علیرضا

8

6

12

9

 

9

عادلی علیرضا

4

10

6

7

 

7

عباسلو محسن

4

9

1

5

 

5

کرمانی محمدحسین

4

6

8

6

 

6

ماهانی پور میثم

16

20

18

18

 

18

محمدی مصباح

20

20

20

20

 

20

یوسف الهی احمدرضا

6

10

14

10

 

10

چهارم تجربیB-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 97-1396

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربیB در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

ابراهیمی محمدرضا

14

8

12

11

+1

12

اشرفی محمدصادق

14

10

12

12

 

12

ایرانمنش محمدامین

14

1

6

7

+1

8

آیرم امیرحسین

18

8

10

12

 

12

پورملاجمال مجتبی

4

2

1

2

 

2

تقی نسب محسن

10

12

14

12

 

12

جمالیزاده علیرضا

6

8

6

7

+1

8

سالاری مهدی

8

6

6

7

 

7

سلیمانی راد سبحان

6

8

18

11

+1

12

شیرزادی محمد مهدی

12

2

8

7

+1

8

صاحب الزمانی امیرمحمد

4

12

10

9

 

9

عباسی سعید

12

10

8

10

+1

11

عرفانی رسا

16

8

14

13

 

13

عسکرپور امیرعلی

16

20

16

17

+1

18

عسکری نژاد امیر

6

12

6

8

+1

9

علیزاده علیرضا

20

18

20

19

 

19

فرحام سبحان

6

6

4

5

+1

6

فلاح فرهاد

8

10

12

10

+1

11

فیروزی نیا دانش

4

6

10

7

+1

8

محسنی امیررضا

8

4

8

7

+1

8

محسنی محمد

10

10

8

9

+1

10

نجف آبادی علی اکبر

6

2

1

3

 

3

نجفی محمد رئوف

6

4

4

5

 

5

نجمائی محمد صالح

20

14

18

17

 

17

نخعی پور امیرمحمد

8

14

6

9

+1

10

نکوئی مالک

4

18

12

11

 

11

نیکوئی نژاد علیرضا

6

6

10

7

 

7

نیک نشان علی

6

10

16

11

+1

12

یزدان پناه محمد مهدی

4

4

8

5

 

5

یازدهم تجربیB-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 97-1396

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربیB در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

اسدی پور مهدی

20

10

19

16

+1

17

افشاری پور محمدمهدی

12

6

4

7

+1

8

ایزدی عرفان

12

1

8

7

*

7

بستانی علی

18

2

6

9

+1

10

بصیریان حسین

14

1

8

8

*

8

پورجواران علیرضا

18

18

20

19

+1

20

توکلی علی

20

10

4

11

*

11

حاج علیزاده علی اکبر

20

14

12

15

+1

16

حسنی ابوالفضل

14

6

2

7

*

7

حسنی ابوذر

16

8

8

11

+1

12

حسینی سیدفؤاد

16

14

10

13

+1

14

رجائی نژاد نصیر

16

6

4

9

+1

10

رحیمی صادق حسین

16

8

4

9

+1

10

سالاری محمد

12

15

7

11

+1

12

شمس الدینی علی

16

4

4

8

+1

9

شمسی احمدرضا

20

20

20

20

+1

20

طغرلی مهدی

8

11

9

9

*

9

طلاپور محمدطاها

12

8

4

8

+1

9

غلامی امیرحسین

12

10

6

9

-1

8

قاسمی امیررضا

16

12

14

14

+1

15

قاسمی علیرضا

20

12

14

15

+1

16

محسنی نسب ابوالفضل

20

14

16

17

+1

18

مختارآبادی علی

16

8

8

11

+1

12

مشتی مهدی

16

10

4

10

+1

11

معظمی احسان

12

6

8

9

*

9

معین الدینی عارف

10

1

10

7

*

7

ملائی علی

12

4

4

7

+1

8

ملک نژاد امین

14

4

4

7

*

7

موسی علی مهرشاد

8

4

6

6

*

6

چهارم تجربی و ریاضی-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

جمعه, ۲۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاسهای چهارم تجربی و ریاضی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

12/

7

19/

7

26/

7

مهر

3/

8

10/

8

17/

8

22/

8

آبان

1/

9

8/

9

آذر

ابراهیمی سبحان

-1

-1

-1

8

-1

+1

+1

+3

16

+1

+3

18

ابراهیمی عباس

+1

+3

+3

18

-1

-1

+3

-3

10

+3

+3

20

ابراهیمی میلاد

+3

+1

-3

12

-1

+1

+1

-3

10

+3

-1

16

احمدی محمد

+3

+3

+1

18

-3

-1

-3

*

5

+3

-3

14

اکیما محمدحسین

-1

+1

+3

14

-1

+1

+1

+3

16

+1

+1

16

پورامیری امین رضا

-1

+3

+3

16

-1

+3

+3

+3

20

+3

+1

18

حسینی سیدحمید

+3

+1

-1

14

-3

+1

-1

+3

12

-6

-1

7

خالقی پدرام

*

*

+3

14

-3

-1

+1

*

9

-1

-1

12

خضرزاده علیرضا

+3

+3

-1

16

-1

-1

+3

-3

10

+1

*

15

سالار محمدرضا

+3

+3

-3

14

-3

+1

+1

+3

14

-3

+1

12

سلیمانی محمدجواد

+3

+1

+1

16

-3

-1

+1

+3

12

+1

+3

18

شمس الدینی محمد

-3

-1

-1

6

-3

-3

+1

+3

10

-1

+1

14

شمس الدینی میلاد

-3

-3

+1

6

-1

+1

+3

+3

18

-1

-3

10

صفی نتاج مسعود

-3

+3

-6

5

-3

-1

+1

+3

12

-3

+1

12

قلیچ پور علیرضا

+3

+3

-1

16

-1

-1

-3

*

7

-1

+1

14

محمودی عیسی

-1

+3

-3

10

-3

+1

+1

+3

14

-1

+1

14

مرادی پور محمد

+3

+3

+3

20

-1

-3

+1

+3

12

-3

+1

12

معصوم پور مجتبی

+3

+3

+1

18

-1

+1

+1

+3

16

-1

+1

14

یازدهم تجربی-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

جمعه, ۲۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

12/

7

19/

7

26/

7

مهر

3/

8

10/

8

17/

8

آبان

1/

9

8/

9

آذر

ابراهیمی محمدحسین

-1

+3

+3

20

+1

+3

+1

20

+3

+3

20

اصغری محمد صالح

-1

-3

-3

8

-3

-1

-1

10

+3

+1

18

امیرحیدری آرش

*

*

*

*

+1

-1

-1

14

+3

-3

14

انصاری محمد

+1

-1

-1

14

+1

-3

+1

14

+3

+1

18

آبگرمی علیرضا

-3

-1

-1

10

-3

-1

-3

8

+3

-1

16

بلوچ محمدجواد

+1

-3

+3

16

-1

+3

+1

18

+3

-1

16

توان رضا

+1

-1

-1

14

-1

+3

+1

18

+3

+1

18

جرجندی محمد

-1

-3

+3

14

-1

+3

-1

16

-3

+1

12

حسن پور رضا

-1

-1

+1

14

+3

-3

-1

14

+3

+1

18

سرحدی امیرحسین

+1

+1

-1

16

-1

-1

+1

14

+3

+1

18

شاهی مریدی علی اکبر

+3

+1

+1

20

+3

-3

-1

14

+3

-1

16

شمس الدین علی اکبر

+1

-3

-1

12

+3

-1

-1

16

+3

+1

18

طیاری رضا

+3

-1

-1

16

-1

-1

-1

12

+3

+1

18

عوض پور مصطفی

-3

-1

-1

10

-3

-3

+1

10

+3

-1

16

کلجک محمدحمزه

+3

-3

+1

16

+3

-1

+1

18

+3

+1

18

محمدپور علی اکبر

+1

+1

-3

14

-3

+1

-3

10

+3

+1

18

محمدی حسین

-1

-1

-3

10

-3

-1

+1

12

+3

+1

18

محمدی سبحان

+1

-3

-1

12

+3

-1

-1

16

+3

+1

18

محمدی علیرضا

+1

-3

-3

10

-1

-1

-1

12

+3

+1

18

مرادزاده بهرام

-3

-1

-3

8

-6

-1

-1

7

+3

+1

18

چهارم تجربی(406)-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۳۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس چهارم تجربی(406) نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

مرداد

3/

7

9/

7

16/

7

23/

7

مهر

30/

7

7/

8

14/

8

21/

8

آبان

29/

8

5/

9

19/

9

26/

9

آذر

ایزدی محمد مهدی

2

-3

-3

-1

-3

1

+1

-1

-1

-1

12

+1

+3

+1

*

16

باقری نژاد محمد

10

+1

-3

+3

+3

16

+1

-3

-3

-1

8

-3

+3

-1

*

10

تقی نسب حسین

6

-1

-3

-1

+3

10

+1

+3

-3

-3

12

+1

+3

-3

-1

12

جاوید محمد حسین

8

+1

-3

-1

+3

12

-3

-1

-3

-1

6

-1

+3

+1

-1

14

حاج محمد حسینی امیرحسین

12

+3

-1

+1

+3

18

-1

+1

-1

-3

10

+1

+3

-3

-1

12

حسن زعیم علی

*

+1

+1

-1

+3

16

-3

-1

-1

-1

9

+1

+3

+1

+1

17

حیدری علیرضا

4

+3

-1

+1

-3

12

-1

-3

-3

-3

4

-1

+3

-1

-1

12

خالقی محمد محراب

16

-1

-3

-3

-3

2

-1

-1

-3

-1

8

-3

+3

-3

-1

8

خراسانی زاده رضا

16

+3

-1

+1

+3

18

-1

+1

+1

+3

18

+3

+3

+1

-1

18

رفیعی سینا

10

+1

-3

-1

-3

6

-1

-1

-1

-1

10

-3

+3

-3

+1

9

زاهدی فر امیررضا

*

*

-6

-6

-6

1

-3

-1

-3

-1

6

-3

+3

-3

-1

8

سلطانی نژاد امیررضا

4

+1

-3

-3

-3

4

+1

-1

-3

-1

10

+1

+3

+1

+1

17

شجاعی مهدی

7

+3

+1

-1

+3

18

-3

+1

-1

-1

10

-1

+3

-1

-1

12

شیخ الرئیس محمد صالح

*

*

-3

-3

+3

9

-3

-6

-3

+1

3

+1

+3

-3

*

12

صفاری امیر سالار

6

-3

-1

-3

+3

8

-1

-1

-1

-1

10

-3

+3

-3

+1

9

صیادی زاده محمد عرفان

6

+1

-3

-1

+3

12

+1

-1

-3

-1

10

-1

+3

+1

-1

14

طالبی زاده علی

16

+3

+3

+3

-3

18

-1

+3

+3

+1

20

+3

+3

+3

-3

20

عرب علی

12

+3

+1

+1

+3

20

-1

+1

-3

-1

10

-3

+3

+1

-1

12

غنچه پور محمد

14

+1

-1

-3

+3

12

-1

-1

-1

+1

12

-3

+3

+3

-1

14

فرحبخش محمد مهدی

20

-1

-1

-3

+3

10

-3

-1

-3

-3

4

-3

+3

-3

-1

8

فیروزی محمد

3

+1

-3

-1

+3

12

-1

+1

-1

-3

10

-1

+3

+1

*

14

قاضی زاده امیرحسین

8

+1

-1

-1

-3

8

+1

-3

-3

-1

8

-3

+3

+1

-1

12

کمالی محمد مهدی

1

-3

-3

-3

-3

1

+1

-1

-3

+1

12

-3

+3

-3

+1

9

محمدی محمد

*

-3

-3

-3

-3

1

-3

-1

-1

+1

10

-3

+3

+1

-1

12

ملکی سید محمد صدرا

8

+1

-3

-1

+3

12

-1

-6

-3

-1

3

-1

+3

-3

*

10

نجفی نیا محمدمعین

*

*

-3

+1

-3

7

-3

-1

-1

+1

10

+1

+3

+1

-1

16

نخعی ارسلان

2

-3

-3

-3

-3

1

-1

-1

-3

+1

10

-1

+3

+1

-1

14

نعمت الله زاده سید متین

8

-3

-3

-3

+3

6

+1

-3

-1

-1

10

+1

+3

-3

+1

13

نوری کسری

10

+1

-1

+1

-3

10

-1

-1

-3

-1

8

-3

+3

-3

-1

8

یزدانی علی

8

-1

+1

-1

-3

8

-3

-3

-3

-1

4

-3

+3

-3

*

8

یوسفی اشکان

12

+1

+1

-1

+3

16

-3

-1

-3

-1

6

-3

+3

+1

-1

12

یازدهم تجربی(203)-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۳۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربی(203) نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

9/

7

16/

7

23/

7

مهر

30/

7

7/

8

14/

8

21/

8

آبان

29/

8

5/

9

19/

9

26/

9

آذر

افتادگان حسین

+1

+3

+3

18

+3

+3

+1

+1

18

-3

+1

+1

+3

14

افشین پویا

+1

+1

+3

16

+3

+3

+1

-1

16

+3

-3

-3

-1

8

افضلی عرفان

+1

+3

+3

18

-1

+3

+3

-1

14

+3

+1

-1

-3

14

اکبری محمد مهدی

-1

+3

+1

14

+1

+3

+3

-1

16

-3

+3

+1

-1

12

پورشعبان سعید

+1

+3

+3

18

+3

-1

-1

-1

10

-3

+1

+1

-1

10

پورنخعی یاسین

+1

+1

+3

16

-3

+1

+1

-3

6

+3

+1

+1

-1

16

جعفرپور محراب

+1

+3

+3

18

+1

+1

+1

-1

12

+3

+1

-3

-1

12

حاجی ماهانی ابوالفضل

+1

-1

+1

12

+1

-1

-1

-1

8

-3

+3

-3

-1

8

حسنی محمد مهدی

+3

+3

+1

18

+1

+1

+1

+3

16

-3

-1

+1

+3

12

خواجه خلیلی محمدجواد

+1

-1

+1

12

+3

+3

+3

+1

20

+3

+3

+1

+3

20

رجبی احسان

+1

+1

+3

16

-1

+1

+1

-1

10

+1

+1

+1

+3

17

رحمن نژاد علی

-1

-3

+1

8

-1

+3

-1

-1

10

+3

-1

-3

-3

10

رضامند شایان

+1

+1

+3

16

+3

+3

+3

-1

18

+3

+1

+3

+3

20

سالاری علی

-1

+1

-3

8

-1

+3

-1

-3

8

+3

-3

-3

-3

8

سعیدی امیرمحمد

-1

-3

-1

6

-3

-3

+1

+1

6

+3

+1

-3

-1

12

سلطانی هادی

-1

+3

+3

16

+1

+3

+3

-1

16

+3

+1

+1

-1

16

سیف الدینی مهدی

+1

+1

+3

16

+3

+3

+1

-1

16

+1

-1

-1

-1

10

شهابی نژاد محمد مهدی

+3

+3

+3

20

+3

+3

+3

+1

20

+3

+3

+1

*

18

صالحی ایلیا

-3

-3

-3

1

-1

-1

-1

-3

4

-1

+1

-3

-1

8

عسکری پور محمد

-1

-3

+3

10

+3

+3

+1

-1

16

+3

-3

-3

+1

10

فرخیان محمد حسین

+1

-1

+3

14

+3

+3

+1

+3

20

-3

+1

+1

-1

10

کریم زاده محمد حسین

+1

+3

+3

18

+3

+1

+1

-1

14

-3

+1

-1

-3

8

گرگانی محمد

+1

+3

+3

18

+1

-1

+1

+3

14

+3

+3

+1

-1

18

مالکی امیرحسن

+3

+3

+3

20

+3

+3

+3

+1

20

-3

+3

+1

-1

12

محمدی علی

-1

-1

+1

10

+3

+3

+1

+1

18

+1

+1

+1

+1

16

مرتضوی سید محمد جواد

+1

+1

-1

12

+1

+1

-1

-3

8

-3

-3

+1

-3

6

معصومی فر مهدی

-3

+1

+1

10

+3

+3

+3

-1

18

-3

-3

+3

-3

8

معظمی علی

-1

+3

-1

12

-1

-1

+1

-1

8

+1

+3

+1

+3

19

معین الدینی بنیامین

-1

+1

+1

12

+3

-3

+3

+1

14

+3

+3

+3

+3

20

مهدوی سید مهدی

-1

+3

+1

14

+3

+3

+3

+1

20

+3

+1

+1

-1

16

مهدی زاده علی

+1

+3

+3

18

-1

-1

+3

+1

12

+3

+3

+1

+3

20

نجم الدینی امیر مهدی

+1

+1

+3

16

+3

-3

+1

-1

10

*

+3

+3

+1

18

چهارم تجربیA-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس چهارم تجربیA نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

9/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

18/

9

آذر

ابراهیمی ابوالفضل

-1

+3

-3

12

-1

+1

-1

+1

16

+3

+3

-1

+1

18

ابراهیمی حسین

+1

+3

-3

14

-3

-1

-1

-3

8

-3

+1

-1

+1

10

ابراهیمی محمد مهدی

-1

-3

-3

6

-1

-6

-3

+1

7

-3

+3

-3

+1

10

اثناعشری امیرحسین

+1

-3

+3

14

+1

+1

-1

-1

16

+1

+1

+1

-1

14

احمدی عمادالدین

-3

-3

-6

1

-3

-1

-1

-3

8

-1

-1

-6

+1

5

ارسلان امیرحسین

-6

-6

-3

1

-3

+1

+1

-1

14

+1

+3

-1

+1

16

امینی نیما

-1

+1

-3

10

-6

-3

-3

-3

1

+1

+1

-3

+3

14

آشناگر مجتبی

-1

+1

-1

12

-3

-1

-1

+1

12

-1

-1

-1

-3

6

ثمره علی

+1

-1

-3

10

-1

-1

-3

+1

12

+3

+1

+1

+1

18

جعفری امیرمهدی

-1

+3

-3

12

-3

+1

-3

+1

12

+1

-1

-3

+3

12

جعفری هادی

-1

-3

-1

8

-3

-1

-1

+1

12

+1

+3

-1

-1

14

حسن خانی محمدطه

-1

-3

-3

6

-3

-3

+3

+3

16

+1

+1

-1

+1

14

حسنی سعدی محمدعلی

-3

-3

-3

4

-3

-1

-3

+3

12

+1

+3

-1

-1

14

رحمان زاده محمد مهدی

-3

-3

-1

6

+1

+1

-3

-1

14

+3

+3

-1

+1

18

رستمی علی

-3

-3

-3

4

-3

-3

+3

-3

10

-1

+1

-1

+3

14

رشیدی عباس

-3

-1

-3

6

-3

+1

+1

+1

16

-3

+3

-1

-3

8

رضایی پویا

+1

-1

-3

10

-1

+1

-1

+1

16

+3

-1

-3

-3

8

سبزعلی پور یوسف

-1

+1

-3

10

-3

-1

-1

+1

12

-1

+1

-1

-3

8

سلمانی محمد

-3

+1

-1

10

-3

+1

-1

-3

10

-1

-1

-3

+3

10

سیفی محمدحسین

-1

-1

-1

10

+1

-1

+1

+1

18

-1

-1

-1

-1

8

شفیعی امیر

+3

+1

+1

18

-3

+3

+3

+1

20

+1

+1

+1

+3

18

شمس الدینی علیرضا

-3

-1

-1

8

-3

-3

-1

-3

6

-1

-1

-1

+3

12

عادلی علیرضا

-3

-3

-3

4

-3

-1

-1

-1

10

+3

-3

-3

-3

6

عباسلو محسن

-3

-3

-3

4

-6

-1

-1

+1

9

+3

-3

-6

-6

1

کرمانی محمدحسین

-3

-3

-3

4

-3

-3

-1

-3

6

-3

+1

-1

-1

8

ماهانی پور میثم

+1

-1

+3

16

-3

+3

+1

+3

20

+1

+3

-1

+3

18

محمدی مصباح

+1

+3

+3

20

+1

+1

-1

+3

20

+3

+1

+3

+1

20

یوسف الهی احمدرضا

-3

-1

-3

6

-1

-3

-3

+1

10

+1

+3

-3

+1

14

چهارم تجربیB-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس چهارم تجربیB نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

6/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

18/

9

آذر

ابراهیمی محمدرضا

-1

-1

+3

14

-1

+1

-3

+1

8

+3

-3

+1

-3

12

اشرفی محمدصادق

+1

+1

-1

14

+1

+1

-3

+1

10

+1

-3

+1

-1

12

ایرانمنش محمدامین

+1

+1

-1

14

-3

-3

-3

-6

1

+1

-3

-3

-3

6

آیرم امیرحسین

+3

+1

+1

18

-3

+1

-1

+1

8

+1

-3

-3

+1

10

پورملاجمال مجتبی

-3

-3

-3

4

-3

-3

-1

+1

2

-6

-6

-1

-3

1

تقی نسب محسن

-3

-1

+1

10

-1

+1

-1

+3

12

+3

-3

+1

-1

14

جمالیزاده علیرضا

-3

-1

-3

6

-3

-1

+1

+1

8

-3

-1

-1

-3

6

سالاری مهدی

-1

-1

-3

8

-3

+1

-3

+1

6

+1

-3

-3

-3

6

سلیمانی راد سبحان

-1

-3

-3

6

-1

-3

+1

+1

8

+3

-1

+1

+1

18

شیرزادی محمد مهدی

+1

-1

-1

12

-3

-3

-3

+1

2

+3

-3

-3

-3

8

صاحب الزمانی امیرمحمد

-3

-3

-3

4

+3

-3

+1

+1

12

+3

-3

-3

-1

10

عباسی سعید

-1

-1

+1

12

-1

+3

-1

-1

10

-1

-3

-3

+1

8

عرفانی رسا

+1

+1

+1

16

+1

-1

-1

-1

8

+1

+1

+1

-3

14

عسکرپور امیرعلی

+3

-1

+1

16

+3

+3

+1

+3

20

+1

-3

+1

+3

16

عسکری نژاد امیر

-3

-1

-3

6

-1

+1

+1

+1

12

+1

-3

-3

-3

6

علیزاده علیرضا

+3

+3

+1

20

+3

-1

+3

+3

18

+1

+1

+3

+1

20

فرحام سبحان

-1

-3

-3

6

-3

+1

-3

+1

6

-1

-3

-3

-3

4

فلاح فرهاد

-3

-3

+1

8

+3

-3

+1

-1

10

+1

-1

-3

+1

12

فیروزی نیا دانش

-3

-3

-3

4

-3

-3

+1

+1

6

+3

-3

-3

-1

10

محسنی امیررضا

-3

-3

+1

8

-3

-1

-3

+1

4

+3

-3

-3

-3

8

محسنی محمد

*

*

-3

10

+3

-3

-1

+1

10

+1

-3

-3

-1

8

نجف آبادی علی اکبر

-1

-3

-3

6

-3

-3

-1

-1

2

-6

-3

-3

-6

1

نجفی محمد رئوف

-1

-3

-3

6

-3

-3

-1

+1

4

-1

-3

-3

-3

4

نجمائی محمد صالح

+3

+1

+3

20

+3

-1

-1

+3

14

+1

+1

-1

+3

18

نخعی پور امیرمحمد

+1

-3

-3

8

+1

+1

+1

+1

14

+1

-3

-3

-3

6

نکوئی مالک

-3

-3

-3

4

+3

+1

+3

+1

18

+1

-3

+1

-1

12

نیکوئی نژاد علیرضا

-1

-3

-3

6

+1

-3

-3

+1

6

-1

-3

+1

-1

10

نیک نشان علی

-3

-3

-1

6

-3

+3

-1

+1

10

+3

-1

-1

+1

16

یزدان پناه محمد مهدی

-3

-3

-3

4

-3

-1

-3

+1

4

+1

-3

-3

-1

8

یازدهم تجربیB-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربیB نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

(توجه: تنها نمرات مثبت آزمون 9/25 برای نمره آذر محسوب شده است.)

نام خانوادگی و  نام

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

6/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

25/

9

آذر

اسدی پور مهدی

+1

+3

+3

20

+1

+3

-3

-1

10

+3

+1

+1

+3

19

افشاری پور محمدمهدی

-3

+3

-1

12

-1

-1

-1

-1

6

-1

-3

-3

*

4

ایزدی عرفان

+1

+1

-3

12

-1

-3

-3

-3

1

-3

+3

-3

-3

8

بستانی علی

+1

+3

+1

18

-1

-1

-3

-3

2

-3

+1

-3

*

6

بصیریان حسین

+1

+3

-3

14

-1

-3

-3

-3

1

+3

-3

-3

*

8

پورجواران علیرضا

+1

+3

+1

18

+1

+3

+3

+1

18

+3

+3

+1

+3

20

توکلی علی

+3

+1

+3

20

-1

+1

-1

+1

10

-3

-1

-3

-1

4

حاج علیزاده علی اکبر

+1

+3

+3

20

-1

+3

+3

-1

14

+3

-3

+1

-3

12

حسنی ابوالفضل

+1

+1

-1

14

-1

-1

-1

-1

6

-3

-3

-3

-3

2

حسنی ابوذر

+1

+3

-1

16

+1

-1

-1

-1

8

+1

-1

-3

-1

8

حسینی سیدفؤاد

-3

+3

+3

16

+1

+1

+1

+1

14

+3

-1

-3

-3

10

رجائی نژاد نصیر

+1

+1

+1

16

+3

-1

-3

-3

6

-1

-3

-3

*

4

رحیمی صادق حسین

+1

+3

-1

16

+3

-1

-1

-3

8

-1

-3

-3

*

4

زارعی امیرحسین

-3

+3

+1

14

-1

-3

+1

+1

8

-3

-3

-3

*

2

سالاری محمد

+1

-1

-1

12

+1

+1

+3

*

15

-3

-1

-3

-3

4

شمس الدینی علی

+1

+3

-1

16

-3

-3

+1

-1

4

-3

-1

-3

-3

4

شمسی احمدرضا

+1

+3

+3

20

+3

+3

+3

+1

20

+3

+3

+3

+3

20

طغرلی مهدی

-3

-3

+1

8

+1

-3

+3

*

11

-1

+1

-3

-1

8

طلاپور محمدطاها

-3

+3

-1

12

-1

-1

+3

-3

8

-1

-3

-3

-1

4

غلامی امیرحسین

-1

+3

-3

12

+1

+1

-1

-1

10

-1

-1

-3

*

6

قاسمی امیررضا

+1

+1

+1

16

+1

+1

+3

-3

12

+3

+1

-1

-1

14

قاسمی علیرضا

+1

+3

+3

20

+1

-1

+3

-1

12

+1

+3

-1

-1

14

محسنی نسب ابوالفضل

+1

+3

+3

20

+3

+3

+1

-3

14

+1

+1

+3

*

16

مختارآبادی علی

+1

+1

+1

16

+1

-1

+1

-3

8

+1

-1

-3

-3

8

مشتی مهدی

+1

+1

+1

16

+1

+1

-1

-1

10

-3

-1

-3

-1

4

معظمی احسان

+1

+1

-3

12

+1

-1

-3

-1

6

+1

-1

-3

-3

8

معین الدینی عارف

-1

+1

-3

10

-1

-3

-3

-6

1

+3

-1

-3

*

10

ملائی علی

-1

+1

-1

12

+1

-3

-3

-1

4

-1

-3

-3

-1

4

ملک نژاد امین

+1

+3

-3

14

-1

-3

-1

-1

4

-1

-3

-3

-3

4

موسی علی مهرشاد

-1

-1

-3

8

-1

-3

-1

-1

4

-1

-1

-3

*

6

نمرات دانش آموزان دهم پایگاه تابستانی 97-1396

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس دهم تجربی و ریاضی تابستان 1396

نام خانوادگی و  نام

نمره

آزمون1

نمره

آزمون2

نمره

نهایی

ابوالقاسمی محمد مولا

15

*

15

اخوتی هادی

10

7

10

اسفندیاری محمدمهدی

13

*

13

افشارزاده فرزین

18

*

18

افشاری عرفان

10

*

10

افضلی محمد حسین

*

*

1

اکابری رضا

4

8

8

امیری امیرحسین

14

15

15

امینایی محمدرضا

5

14

14

ایرانمنش علی

*

*

1

آنتیک چی دانیال

12

16

16

بارزمان محراب

12

*

12

بهزادی امیرحسین

7

*

7

بهزادی رضا

10

*

10

پشه شیرانی مهدی

13

12

13

جعفری عرفان

10

*

10

حسینی سید امین

11

*

11

دایی زاده محمد علی

7

7

7

روح الأمینی سیدمحمدحسین

*

*

*

زنگی آبادی امیررضا

*

*

13

ساجدی محمد رضا

14

17

17

سعیدی امیرمحمد

12

12

12

شفیعی مهدی

10

12

12

شمس الدینی سبحان

14

14

14

شمسی امیرحسین

*

*

3

صادقی پور مجتبی

12

16

16

صدقی ابوالفضل

15

*

15

صیفوری سینا

16

*

16

عابدینی مصطفی

10

11

11

عالی مجتبی

13

*

13

عباس زاده امیرحسین

12

15

15

عبدلی نژاد حمیدرضا

*

*

2

علوی سید مهدی

10

16

16

علیزهی مصطفی

4

*

4

علیمرادی فرخ

13

17

17

فلاح پیشه ابوالفضل

*

*

2

قمری محمدحسن

11

13

13

گنجی علی اکبر

13

*

13

محمدخانی محمد رضا

*

*

3

محمدی شهریار

*

*

*

مصطفوی علیرضا

7

7

7

نبهی محمدسالار

7

2

7

وهابی امیرعباس

10

10

10

یزدی زاده ابوالفضل

10

17

17

اول تجربی الف - جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 96-1395

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر
تذکر1: در مواردیکه نمره پایانی از نمره جامع مستمر1 بیشتر بوده با عنوان جامع مستمر2 جایگزین آن گردیده و مجددا نمره مستمر محاسبه گردیده است.

تذکر2: حداقل نمره برای عدم محاسبه مجموع کلاسی منفی بجای نمره 15 ، نمره 10 درنظر گرفته شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس اول تجربیA

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر

انضباطی کلاسی

شرکت در آزمون جامع مستمر (انضباطی)

نمره نهایی مستمر

نمره پایانی دوم

امیری امیرحسین

+1

+8

0

11

20

*

*

20

11

امینی زاده مهدی

0

-6

0

10

10

*

*

10

10

ایزد پناه امیررضا

-3

+8

0

14

19

*

*

19

14

بخت آزاد میعاد

+1

0

0

11

12

-1

*

11

11

دلگانی علی

+7

-16

0

14

14

*

*

14

14

رضایی علیرضا

+2

+10

0

16

20

*

*

20

16

سالاری محسن

+1

-22

0

11

11

*

*

11

11

سعید احمدرضا

+5

0

0

12

17

*

*

17

12

سهرابی محمدعلی

+1

-12

0

16

16

-1

*

15

16

سیدی محمدعلی

+4

-4

4

15

15

*

+6

20

15

شعبانی مهدی

+1

+4

0

15

20

*

*

20

15

شیخ شعاعی علی

+1

-12

0

15

15

*

*

15

15

صفرزاده امیرعباس

+1

-10

0

10

10

*

*

10

10

صیفوری امیررضا

+1

+14

16

20

20

*

+6

20

20

عامری محمدعلی

+1

+10

0

16

20

*

*

20

16

عرب پور محمد حسین

+5

-6

0

12

12

*

*

12

12

فتحی فرهاد

+4

+18

0

17

20

*

*

20

17

فرح بخش محمد رسول

-4

-16

0

12

12

*

*

12

12

قنبری بهشاد

+1

-22

0

11

11

*

*

11

11

کریم زاده ابوالفضل

-7

+4

0

15

15

*

*

15

15

گوری محمدرضا

+1

+12

0

16

20

*

*

20

16

مشایخی امیدرضا

+5

-6

0

16

15

*

*

15

16

معارف دوست امیرحسین

+5

-4

6

16

17

*

+6

20

16

ملک قاسمی حسین

0

-10

0

14

14

*

*

14

14

منصوری عبدالوحید

+5

-10

0

15

15

*

*

15

15

موسی علی مهرشاد

-1

-12

8

16

16

*

+6

20

16

مهدی زاده شایان

-1

-18

0

14

14

-1

*

13

14

اول ریاضی(102)- جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 96-1395

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر
تذکر1: در مواردیکه نمره پایانی از نمره جامع مستمر1 بیشتر بوده با عنوان جامع مستمر2 جایگزین آن گردیده و مجددا نمره مستمر محاسبه گردیده است.
تذکر2: حداقل نمره برای عدم محاسبه مجموع کلاسی منفی بجای نمره 15 ، نمره 10 درنظر گرفته شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس اول ریاضی (102)

نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر

انضباطی

نمره نهایی مستمر

نمره پایانی دوم

احمدی محمد علی

*

+16

11

19

20

-1

19

19

احمدی نژاد مهدی

+2

+20

14

20

20

 

20

20

ایرانمنش علی

+1

+4

8

17

20

-1

19

17

پارسا مهدی

+2

+2

16

14

20

 

20

14

پرورش پارسا

-4

+5

10

20

20

 

20

20

پورنامداری علی اکبر

+2

+16

9

16

20

 

20

16

توحیدی احمدرضا

+2

+18

13

18

20

 

20

18

جباری محمد مهدی

+1

+6

16

16

20

 

20

16

حاج غلامرضایی مصطفی

+1

+14

14

19

20

 

20

19

حسینی محمد سروش

-6

-8

10

17

17

 

17

17

دانایی علی

*

+16

9

19

20

-1

19

19

دوست محمدی علی

+2

-12

9

14

14

 

14

14

رمضانی مهدی

+2

+10

12

20

20

 

20

20

روح الأمینی سید ابوالفضل

+1

+8

12

19

20

 

20

19

زحمت کش امیرحسین

+3

+26

15

19

20

 

20

19

زهره کرمانی علی

-6

-2

0

0

0

-1

4

0

شریفی سامان

+2

+10

14

18

20

 

20

18

شعاعی حسین

+2

+18

12

19

20

 

20

19

صمدی حمیدرضا

-3

-13

11

17

17

-1

16

17

ضیاءالدینی محمد اسماعیل

+2

+28

17

18

20

 

20

18

عظیمی مهدی

+3

+20

16

18

20

 

20

18

غنی پور سید محمد مهدی

+1

-8

11

19

19

-1

18

19

فهیمی محمد مهدی

+1

+20

14

18

20

 

20

18

قادری پور علی

+1

-4

8

18

18

 

18

18

قهاری محمدحسین

+2

+12

10

19

20

 

20

19

لطفعلی پور علیرضا

-6

-10

0

17

17

 

17

17

محبی فر  محمدعلی

+1

-14

8

18

18

-1

17

18

منوچهری پویا

+1

-8

5

19

19

-2

17

19

مولایی عرفان

+3

+16

12

19

20

 

20

19

مؤمنی فر محمد امین

-5

-4

4

15

15

-1

14

15

میررضایی پور سید مهدی

+1

-2

9

18

18

 

18

18

میرزایی امیرحسین

-2

-2

11

16

16

 

16

16

میرزایی محمد امین

+2

+4

11

18

20

 

20

18

نجفی محسن

-5

-18

5

17

17

 

17

17

نقیبی احمد

-2

+10

13

19

20

 

20

19

اول تجربی(103)- جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 96-1395

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۹:۰۹ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر
تذکر1: در مواردیکه نمره پایانی از نمره جامع مستمر1 بیشتر بوده با عنوان جامع مستمر2 جایگزین آن گردیده و مجددا نمره مستمر محاسبه گردیده است.
تذکر2: حداقل نمره برای عدم محاسبه مجموع کلاسی منفی بجای نمره 15 ، نمره 10 درنظر گرفته شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس اول تجربی(103)

نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر

انضباطی

نمره نهایی مستمر

نمره پایانی دوم

احمدزاده آرمین

+2

+14

16

18

20

-1

19

18

افتادگان حسین

+1

+16

13

19

20

 

20

19

افشین پویا

+1

-4

4

13

13

 

13

13

افضلی عرفان

+1

+2

16

19

20

 

20

19

اکبری محمد مهدی

+2

+8

11

18

20

 

20

18

باقری شادمهر

-5

-17

0

9

4

 

4

9

پرستار یزدان

+1

+12

17

17

20

 

20

17

پورشعبان سعید

-2

+2

11

19

19

 

19

19

پورنخعی یاسین

+2

+2

11

16

20

 

20

16

جعفرپور محراب

+1

+14

11

18

20

 

20

18

حاجی ماهانی ابوالفضل

+1

-8

13

15

15

 

15

15

حسنی محمد مهدی

+3

+13

12

18

20

 

20

18

خواجه خلیلی محمدجواد

+1

+14

13

17

20

 

20

17

دهقانی پور حسین

-3

-11

0

12

12

 

12

12

رجایی رامبد

-1

-8

11

15

15

 

15

15

رجبی احسان

+1

+10

10

18

20

 

20

18

رحمان نژاد علی

+4

-12

0

12

12

 

12

12

سالاری علی

+1

-12

5

12

12

 

12

12

سعیدی نژاد علی

+1

+2

6

17

20

 

20

17

سلطانی هادی

+2

-10

10

17

17

 

17

17

سیف الدینی مهدی

-2

+4

8

17

19

 

19

17

شجاعی نسب سید عرفان

*

+12

11

16

20

 

20

16

شهابی نژاد محمد مهدی

+1

+28

14

20

20

 

20

20

فرخیان محمد حسین

+2

-4

15

20

20

 

20

20

کریم زاده محمد حسین

+1

+8

13

17

20

 

20

17

گرگانی محمد

+1

+18

18

19

20

 

20

19

مالکی امیرحسن

+2

+8

18

19

20

 

20

19

محمدی علی

+1

+6

10

18

20

-1

19

18

مرتضوی سید محمد جواد

+3

-6

11

16

16

 

16

16

معصومی فر مهدی

+1

+13

14

19

20

 

20

19

معین الدینی بنیامین

+1

+4

10

15

20

 

20

15

مهدوی سید مهدی

+5

+24

16

18

20

 

20

18

مهدی زاده علی

+4

+26

18

19

20

 

20

19

مؤمن زاده کی نیا

+1

+6

13

18

20

 

20

18

نجم الدین امیر مهدی

+1

+10

13

20

20

 

20

20

نورزایی کیارش

+1

-14

0

9

4

-1

3

9

دهم ریاضی (102) - عملکرد فعالیتهای کلاسی دانش آموزان 96-1395

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۱۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاسی دانش آموزان  کلاس اول ریاضی (102)  دبیرستان پیامبر اعظم(ص) نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

موازنه

انضباطی

پاورپوینت ها

سؤالات 69 تا 77

ت د فصل اول

ت د فصل دوم

انضباطی 11/2

سؤالات 91 تا 95

جمع

احمدی محمد علی

 

-1

 

*

*

*

 

*

*

احمدی نژاد مهدی

+1

 

 

*

+1

*

 

*

+2

ایرانمنش علی

 

-1

 

*

+1

*

 

*

+1

پارسا مهدی

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

پرورش پارسا

 

 

+1

*

-2

-2

 

-1

-4

پورنامداری علی اکبر

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

توحیدی احمدرضا

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

جباری محمد مهدی

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

حاج غلامرضایی مصطفی

+3

 

 

*

-2

*

 

*

+1

حسینی سید محمد سروش

 

 

 

-1

-2

-2

 

-1

-6

دانایی علی

 

-1

 

*

*

*

 

*

*

دوست محمدی علی

+3

 

 

*

+1

-2

 

*

+2

رمضانی مهدی

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

روح الأمینی سید ابوالفضل

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

زحمت کش امیرحسین

+2

 

+1

*

+1

*

 

-1

+3

زهره کرمانی علی

 

-1

 

*

-2

-2

 

-1

-6

شریفی سامان

+1

 

 

*

+1

*

 

*

+2

شعاعی حسین

+1

 

 

*

+1

*

 

*

+2

صمدی حمیدرضا

 

-1

 

-1

-2

*

 

*

-3

ضیاءالدینی محمد اسماعیل

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

عظیمی مهدی

+2

 

 

*

+1

*

 

*

+3

غنی پور سید محمد مهدی

 

-1

 

*

+1

*

 

*

+1

فهیمی محمد مهدی

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

قادری پور علی

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

قهاری محمدحسین

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

لطفعلی پور علیرضا

 

 

 

-1

-2

-2

 

-1

-6

محبی فر  محمدعلی

 

-1

 

*

+1

*

 

*

+1

منوچهری پویا

 

-1

 

*

+1

*

-1

*

+1

مولایی عرفان

+2

 

 

*

+1

*

 

*

+3

مؤمنی فر محمد امین

 

-1

 

-1

-2

-2

 

*

-5

میررضایی پور سید مهدی

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

میرزایی امیرحسین

 

 

 

*

-2

*

 

*

-2

میرزایی محمد امین

+1

 

 

*

+1

*

 

*

+2

نجفی محسن

 

 

 

*

-2

-2

 

-1

-5

نقیبی احمد

 

 

 

*

+1

-2

 

-1

-2

دهم تجربی (103) - عملکرد فعالیتهای کلاسی دانش آموزان 96-1395

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۱۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاسی دانش آموزان  کلاس اول تجربی(103) نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

انضباطی

پاورپوینت ها

سؤالات69  تا 77

ت د فصل اول

ت د فصل دوم

انضباطی 10/2

کلاسی

سؤالات 91 تا 95

جمع

احمدزاده آرمین

-1

 

*

+1

*

 

+1

*

+2

افتادگان حسین

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

افشین پویا

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

افضلی عرفان

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

اکبری محمد مهدی

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

باقری شادمهر

 

 

*

-2

-2

 

 

-1

-5

پرستار یزدان

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

پورشعبان سعید

 

 

*

-2

*

 

 

*

-2

پورنخعی یاسین

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

جعفرپور محراب

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

حاجی ماهانی ابوالفضل

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

حسنی محمد مهدی

 

+2

*

+1

*

 

 

*

+3

خواجه خلیلی محمدجواد

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

دهقانی پور حسین

 

 

-1

-2

*

 

 

*

-3

رجایی رامبد

 

 

*

+1

-2

-1

 

*

-1

رجبی احسان

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

رحمن نژاد علی

+3

 

*

+1

*

 

 

*

+4

سالاری علی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

سعیدی نژاد علی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

سلطانی هادی

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

سیف الدینی مهدی

 

 

*

-2

*

 

 

*

-2

شجاعی نسب سید عرفان

 

 

*

+1

*

 

 

-1

*

شهابی نژاد محمد مهدی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

فرخیان محمد حسین

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

کریم زاده محمد حسین

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

گرگانی محمد

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

مالکی امیرحسن

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

محمدی علی

-1

 

*

+1

*

-1

 

*

+1

مرتضوی سید محمد جواد

 

+2

*

+1

*

 

 

*

+3

معصومی فر مهدی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

معین الدینی بنیامین

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

مهدوی سید مهدی

+3

+1

*

+1

*

 

 

*

+5

مهدی زاده علی

+3

 

*

+1

*

 

 

*

+4

مؤمن زاده کی نیا

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

نجم الدینی امیر مهدی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

نورزایی کیارش

-1

 

*

+1

*

-1

 

*

+1

دهم تجربی الف - عملکرد فعالیتهای کلاسی دانش آموزان 96-1395

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۱۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاسی دانش آموزان کلاس اول تجربی(الف) نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

نام خانوادگی و  نام

انضباطی

پاورپوینت ها

سؤالات 69 تا 77

ت د فصل اول

ت د فصل دوم

جلسه پنجشنبه1

جلسه پنجشنبه2

سؤالات 91 تا 95

کلاس سه شنبه 12/2

جمع

امیری امیرحسین

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

امینی زاده مهدی

 

 

-1

+1

*

*

+1

*

-1

0

ایزد پناه امیررضا

 

 

-1

+1

*

-3

+1

*

-1

-3

بخت آزاد میعاد

-1

 

*

+1

*

*

+1

-1

-1

+1

دلگانی علی

+1

+1

*

+1

*

*

+1

*

+3

+7

رضایی علیرضا

+1

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+2

سالاری محسن

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

سعید احمدرضا

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

سهرابی محمدعلی

-1

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

سیدی محمدعلی

+1

+2

*

+1

*

*

+1

*

-1

+4

شعبانی مهدی

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

شیخ شعاعی علی

 

+1

*

+1

*

*

*

*

-1

+1

صفرزاده امیرعباس

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

صیفوری امیررضا

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

عامری محمدعلی

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

عرب پور محمد حسین

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

فتحی فرهاد

 

 

-1

+1

*

*

+1

*

+3

+4

فرح بخش محمد رسول

 

 

*

-1

*

-3

+1

*

-1

-4

قنبری بهشاد

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

کریم زاده ابوالفضل

 

 

-1

+1

*

-3

-3

*

-1

-7

گوری محمدرضا

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

مشایخی امیدرضا

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

معارف دوست امیرحسین

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

ملک قاسمی حسین

 

 

-1

+1

-1

-3

+1

*

+3

0

منصوری عبدالوحید

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

موسی علی مهرشاد

 

 

*

-1

*

*

+1

*

-1

-1

مهدی زاده شایان

-1

 

*

-1

*

*

+1

*

-1

-1


چهارم ریاضی ب - جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 96-1395

شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۱۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

تذکر1: در صورتیکه نمره کسب شده شما در آزمون پایانی بالاتر از نمره آزمون جامع مستمر بوده، نمره آزمون پایانی جایگزین         نمره جامع مستمر شده (جامع مستمر2) و بر مبنای آن مجددا نمره مستمر دوم محاسبه شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس چهارم ریاضی (ب)

نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر اولیه

کلاسی

نمره مستمر

دوم

نمره پایانی دوم

تویسرکانی ابوالفضل

-13

3

11

11

+4

15

11

جعفری محمد امین

-7

3

10

10

+2

12

10

دانشی محمد حسین

-27

0

6

0

-2

1

6

سلاجقه علیرضا

-3

10

15

15

+1

16

15

سلطانی امین

-22

1

12

12

+1

13

12

شاه محمدی امیرحسین

+1

11

15

16

+2

18

15

صادقی محمدامین

-5

0

19

19

+4

20

19

طاهری احسان

-3

11

13

13

+4

17

13

عاشوری حسن

-9

3

13

13

+4

17

13

عبدلی محمدرضا

-9

8

*

1

-2

1

8

عراقی زاده محمد فاضل

-15

5

9

9

+3

12

9

عرب محمدرضا

-3

13

14

14

+4

18

14

عرب زاده وحید

-22

7

14

14

+1

15

14

عرب ناصری امیرحسین

-7

12

17

17

+3

20

17

فرامرزی سعید

-21

0

10

10

-2

8

10

فکوری هرندی سیاوش

-13

12

*

12

+4

16

7

قنبری علی

-5

0

15

15

-2

13

15

محمدی امیرحسین

-9

6

14

14

+3

17

14

محمدی سبحان

-11

0

15

15

+1

16

15

مددی زاده امیررضا

-9

14

*

14

+4

18

13

وجهدینی احسان

-19

8

13

13

+3

16

13

هادی زاده احمدرضا

-18

0

8

1

-2

1

8

 

چهارم تجربی - جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 96-1395

شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۰۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر
تذکر1: در صورتیکه نمره کسب شده شما در آزمون پایانی بالاتر از نمره آزمون جامع مستمر بوده، نمره آزمون پایانی جایگزین      نمره جامع مستمر شده (جامع مستمر2) و بر مبنای آن مجددا نمره مستمر دوم محاسبه شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس چهارم تجربی

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

نام خانوادگی و  نام

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر اولیه

کلاسی

نمره مستمر دوم

نمره پایانی

دوم

احمدی زاده محمد امین

-18

8

*

1

+1

2

7

احمدی عرفان

-3

4

10

10

+4

14

10

اسدی محمد تقی

-1

17

*

17

+5

20

14

افضلی نژاد ابوالفضل

-24

0

17

17

-1

16

17

اکبری حسین

-2

0

10

10

+4

14

10

اکبری رضا

++5

11

14

19

+1

20

14

پاد امیرحسین

-13

2

9

10

-2

8

10

توکلی حسین

-11

10

14

14

+4

18

14

تیزهوش مهدی

+7

*

17

20

+4

20

17

حسین زاده محمد حسن

-24

8

10

10

-4

6

10

خجسته نژاد عباس

+1

16

*

17

+4

20

16

دولت آبادی امیرحسین

-13

5

9

9

+4

13

9

رنجبر امیرحسین

-1

12

*

12

+4

16

12

زمزم محمد

-13

10

11

11

+4

15

11

زند پوریا

+16

*

17

20

+4

20

17

زنگی آبادی سعید

-34

0

9

9

-2

7

9

سلطانی نژاد امیرحسین

-7

0

15

15

+4

19

15

طغرلی حسام

-9

6

10

10

+6

16

10

عرب پور مهدی

-34

0

14

14

-2

12

14

عرب نژاد عباس

-18

10

12

12

+4

16

12

عرب نژاد فؤاد

+7

10

13

20

+4

20

13

غفاری امین

-21

0

10

10

*

10

10

فرح بخش امین رضا

-7

9

14

14

+5

19

14

کریمی جواد

-3

6

12

12

+4

16

12

میرتاج الدینی سید مصطفی

-4

13

16

16

+1

17

16

نوراللهی محمد طاهر

+3

18

20

20

+4

20

20

چهارم تجربی- جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم 96-1395

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس چهارم تجربی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

2/

11

9/

11

16/11

بهمن

23/

11

30/

11

7/

12

14/

12

اسفند

جمع

احمدی زاده محمد امین

-1

-3

-1

-6

1

-3

+1

-3

-3

2

-18

احمدی عرفان

+2

-3

+3

-1

10

-3

+1

+3

-3

8

-3

اسدی محمد تقی

+2

-1

+1

-1

10

-1

+1

+3

-3

10

-1

افضلی نژاد ابوالفضل

-1

+3

+3

-6

11

-6

-6

-6

-6

1

-24

اکبری حسین

+2

+3

+1

+1

16

+1

+1

-3

-6

3

2

اکبری رضا

*

+1

+1

-1

12

-1

+1

+3

+1

14

+5

پاد امیرحسین

-1

-3

-3

-3

1

-1

+1

-1

-3

6

-13

توکلی حسین

+2

-3

-3

+1

6

-3

+1

-3

-1

4

-11

تیزهوش مهدی

+2

+1

+1

+1

14

-1

+1

+3

+1

14

+7

حسین زاده محمد حسن

-3

-6

-6

-6

1

-3

+3

-3

-3

4

-24

خجسته نژاد عباس

+2

+1

-1

+1

12

-1

+1

+1

-1

10

+1

دولت آبادی امیرحسین

+2

-3

-3

-1

4

-1

-1

-1

-3

4

-13

رنجبر امیرحسین

+2

+3

+1

+1

16

-1

+1

-3

-3

4

-1

زمزم محمد

+2

-3

-3

-1

4

-3

-1

+1

-3

4

-13

زند پوریا

+2

+3

+3

+1

18

-1

+3

+3

+3

18

+15

زنگی آبادی سعید

-1

-6

-6

-3

1

-6

-1

-6

-6

1

-34

سلطانی نژاد امیرحسین

+2

-3

-1

+1

8

-3

+1

+1

-3

6

-7

طغرلی حسام

+2

-3

+1

-1

8

-3

-1

+1

-3

4

-9

عرب پور مهدی

-1

-6

-6

-1

1

-6

-3

-6

-6

1

-34

عرب نژاد عباس

+2

-3

-3

-6

1

-3

+1

-3

-1

4

-18

عرب نژاد فؤاد

+2

+1

+1

+1

14

+1

+1

+3

-1

14

+7

غفاری امین

-1

-3

-3

-3

2

-3

-3

-3

-3

1

-21

فرح بخش امین رضا

+3

-1

+1

-1

10

-3

+1

-1

-3

4

-7

کریمی جواد

+2

-3

+1

+1

10

-1

+1

+1

-3

8

-3

میرتاج الدینی سید مصطفی

+2

+1

+3

-1

14

-3

+3

-1

-6

3

-4

نوراللهی محمد طاهر

+2

+3

+3

+1

18

-1

+1

-1

-3

6

+3

چهارم ریاضی ب- جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم 96-1395

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس چهارم ریاضی (ب) نیمسال دوم 96-1395

( +3بسیار خوب/  +1خوب/  -1ضعیف/  -3بسیارضعیف/  -6 غیبت غیر موجه در امتحان/  -9 تقلب در امتحان )

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

2/

11

9/

11

16/11

بهمن

23/

11

30/

11

7/

12

14/

12

اسفند

جمع

تویسرکانی ابوالفضل

+2

-1

-1

-1

14

-1

-3

-3

-3

6

-13

جعفری محمد امین

*

-3

-1

-3

10

+1

+1

-3

+1

16

-7

دانشی محمد حسین

-1

-3

-3

-3

8

-3

-3

-6

-6

1

-27

سلاجقه علیرضا

+2

+1

+1

-1

18

-1

+1

-1

-3

12

-3

سلطانی امین

-1

+1

-3

-6

9

-3

-3

-3

-3

4

-22

شاه محمدی امیرحسین

*

-1

+3

-3

16

+1

+1

+1

-1

18

+1

صادقی محمدامین

+2

-1

+1

-1

16

+1

+1

-3

-3

12

-5

طاهری احسان

+2

+3

-1

-1

18

-1

+3

-3

-3

12

-3

عاشوری حسن

+2

-1

+3

-3

16

-3

+1

-3

-3

8

-9

عبدلی محمدرضا

-1

-1

-3

-3

10

+1

+3

-3

-3

14

-9

عراقی زاده محمد فاضل

*

-3

+1

-3

12

-1

-3

-3

-3

6

-15

عرب محمدرضا

+2

-3

+1

-1

14

+1

+1

-3

+1

16

-3

عرب زاده وحید

-1

-6

-3

-3

2

-1

-3

-3

-3

6

-22

عرب ناصری امیرحسین

+1

-3

+3

-3

14

+1

+1

-3

-3

12

-7

فرامرزی سعید

-1

-1

-3

-3

10

+1

-3

-6

-6

2

-21

فکوری هرندی سیاوش

+2

-3

-1

-3

7

-1

+1

-3

-3

10

-13

قنبری علی

-1

-1

+1

-1

16

+1

+1

-3

-3

12

-5

محمدی امیرحسین

+1

-3

+1

-3

12

+1

+1

-3

-3

12

-9

محمدی سبحان

-1

-3

+1

-1

14

-1

-3

-3

-1

8

-11

مددی زاده امیررضا

+2

-3

-3

-1

10

-1

+1

-3

+1

14

-9

وجهدینی احسان

+1

-3

-3

-1

10

-1

+1

-6

-6

4

-19

هادی زاده احمدرضا

-1

-1

-1

-6

9

-1

-3

-3

-3

6

-18

اول تجربی الف- جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم 96-1395

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ آزمونهای هفتگی  کلاس اول تجربی(الف) نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

 (+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

2/

11

9/

11

16/11

بهمن

23/

11

30/

11

7/

12

آزمون مدرسه (از 20)

14/

12

اسفند

26/

1

9/

2

16/

2

اردیبهشت

جمع

امیری امیرحسین

+3

-1

+1

12

-1

+1

+3

14.5

+3

12

-1

-3

+3

14

+8

امینی زاده مهدی

-3

-3

+1

10

-1

+1

-1

7.5

+1

6

-1

-3

+3

14

-6

ایزد پناه امیررضا

+3

+3

-1

14

+1

+3

+3

17.5

-1

12

-1

-3

+1

12

+8

بخت آزاد میعاد

+3

+1

-1

12

+1

+1

+3

14.5

+1

12

-3

-3

-3

6

0

دلگانی علی

-3

+1

-1

12

-1

-1

-3

6.5

-3

1

-1

-1

-3

10

-16

رضایی علیرضا

+3

-3

+1

10

+1

+1

+3

16

+3

14

+1

-1

+1

16

+10

سالاری محسن

-3

-3

-1

8

-1

-3

-3

4.5

-3

1

-1

-3

-1

10

-22

سعید احمدرضا

+1

+1

+1

14

-1

+3

+1

12.5

+1

10

-3

-1

-3

8

0

سهرابی محمدعلی

-3

-3

-1

8

+1

-1

-3

6.5

-1

2

+3

-3

-1

14

-12

سیدی محمدعلی

+1

+1

-3

10

-1

-1

+1

14

+1

6

-1

-3

+1

12

-4

شعبانی مهدی

+1

-1

+3

14

-1

+1

+1

13.5

+3

10

-1

-3

+1

12

+4

شیخ شعاعی علی

-3

-1

-3

8

+1

-1

-1

8

-3

2

+3

-3

-1

14

-12

صفرزاده امیرعباس

+1

-3

-1

8

+1

-3

+1

11.5

+1

6

-1

-3

-3

8

-10

صیفوری امیررضا

+3

+3

+1

18

-1

+3

+3

18.5

+3

12

+1

-3

+1

14

+14

عامری محمدعلی

+1

+3

+1

18

+3

+3

+1

14

+1

14

-3

-1

+1

12

+10

عرب پور محمد حسین

+1

-1

+3

14

-3

-1

+1

11.5

-1

2

-1

-3

-1

10

-6

فتحی فرهاد

-1

+3

+1

18

+3

+3

+3

15.5

+3

18

+1

+1

+1

18

+18

فرح بخش محمد رسول

-3

-3

+1

10

-1

-1

-1

8.5

-1

2

-1

-3

-3

8

-16

قنبری بهشاد

-3

-3

-1

8

-1

-3

-1

7.5

-1

1

-3

-3

-3

6

-22

کریم زاده ابوالفضل

+3

+3

+1

16

-1

+3

+3

14.5

-1

10

-1

-3

-3

8

+4

گوری محمدرضا

+3

+1

+1

16

-1

-3

+3

15.5

+3

8

+1

-3

+1

14

+12

مشایخی امیدرضا

+1

+3

-1

14

-1

-1

+1

13

+1

6

-3

-3

-3

6

-6

معارف دوست امیرحسین

+1

+3

-1

14

-1

+1

+1

12

+1

8

-3

-3

-3

6

-4

ملک قاسمی حسین

+1

-3

+1

10

-1

-3

+1

10

+1

4

-1

-3

-3

8

-10

منصوری عبدالوحید

-3

-3

-1

8

+1

-1

-3

6.5

+1

4

+1

-3

+1

14

-10

موسی علی مهرشاد

-3

-3

-1

8

-3

+1

-3

6.5

+3

4

+3

-3

-3

12

-12

مهدی زاده شایان

-3

-3

-1

8

-3

-1

-1

8

+1

2

-1

-3

-3

8

-18

اول تجربی (103)- جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ آزمونهای هفتگی  کلاس اول تجربی(103)  نیمسال دوم 96-1395

( +3بسیار خوب/  +1خوب/  -1ضعیف/  -3بسیارضعیف/  -6 غیبت غیر موجه در امتحان/  -9 تقلب در امتحان )

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

3/

11

10/

11

17/11

بهمن

24/

11

1/

12

8/

12

15/

12

اسفند

آزمون مستمر

20/

1

27/

1

3/

2

فروردین

10/

2

17/

2

اردیبهشت

جمع

احمدزاده آرمین

+3

+3

+3

18

-1

+3

+3

+1

12

20

+3

-1

-1

10

+1

-3

14

+14

افتادگان حسین

-1

+3

-1

10

+3

+1

+3

+3

16

19

+3

+1

+1

14

+1

-1

16

+16

افشین پویا

-3

+3

+1

10

-1

+3

+3

-1

10

6

-3

-3

-3

1

+1

-1

16

-4

افضلی عرفان

-3

-1

+3

8

+1

-1

+3

-1

8

15

+3

+1

-1

12

+1

-3

14

+2

اکبری محمد مهدی

-1

+3

+1

12

-1

+3

+3

+1

12

15

+3

-1

-1

10

+1

-3

14

+8

باقری شادمهر

-3

-3

-6

1

-1

-1

+1

-1

4

11

+1

-3

-1

6

+1

-1

16

-17

پرستار یزدان

-1

-1

+3

10

+3

+1

+1

+3

13

13

+1

+3

+1

14

+1

-3

14

+12

پورشعبان سعید

-3

-3

+1

4

-1

+3

+3

+1

12

12

+1

-1

+1

10

+1

-1

16

+2

پورنخعی یاسین

-3

-1

-1

4

-1

+1

+3

-1

8

16

+3

+3

+1

16

+1

-3

14

+2

جعفرپور محراب

-1

+3

+1

12

+1

+3

+3

+1

14

15

+3

+3

-1

14

+1

-3

14

+14

حاجی ماهانی ابوالفضل

-3

-1

+1

6

-1

-3

+3

-1

4

15

+3

-1

-3

8

+1

-3

14

-8

حسنی محمد مهدی

-3

+3

+1

10

+3

+1

-3

+3

10

19

+3

+3

+1

16

+1

*

17

+13

خواجه خلیلی محمدجواد

-3

+3

+1

10

+3

+3

+3

+3

18

20

+3

+1

-1

12

+1

-3

14

+14

دهقانی پور حسین

-1

-3

-1

4

+1

-3

+3

+3

10

0

-3

-1

-1

4

+1

-6

11

-11

رجایی رامبد

-3

+1

+1

8

-1

-1

+3

-3

4

13

+1

-1

-1

8

+1

-3

14

-8

رجبی احسان

-1

+3

+1

12

+1

+3

+3

+1

14

14

+1

-1

+1

10

+1

-3

14

+10

رحمن نژاد علی

-3

-3

-1

2

-3

-1

+3

-1

4

16

+3

-3

-1

8

+1

-3

14

-12

سالاری علی

-3

-3

-1

2

+3

-3

-3

+3

6

11

+1

-3

-3

4

+1

-1

16

-12

سعیدی نژاد علی

-3

+3

+1

10

-1

+3

+3

-1

10

14

+1

-3

+1

8

+1

-3

14

+2

سلطانی هادی

-3

-1

-1

4

+1

-1

-3

-1

3

12

+1

+1

-1

10

+1

-3

14

-10

سیف الدینی مهدی

-3

+3

+1

10

-1

+3

+1

+1

10

17

+3

+1

-3

10

+1

-3

14

+4

شجاعی نسب سید عرفان

-1

+3

+3

14

+3

+3

+3

+1

16

14

+1

-1

-1

8

+1

-3

14

+12

شهابی نژاد محمد مهدی

+3

+3

+3

18

+3

+3

+3

+3

18

20

+3

+3

+1

16

+1

-1

16

+28

فرخیان محمد حسین

-3

+1

+1

8

-1

+1

+3

-3

6

15

+3

-1

-3

8

+1

-3

14

-4

کریم زاده محمد حسین

-1

+3

+1

12

-1

+1

+1

+3

10

15

+3

-1

+1

12

+1

-3

14

+8

گرگانی محمد

+1

+3

+3

16

+1

+3

+1

-1

10

19

+3

+3

+1

16

+1

-1

16

+18

مالکی امیرحسن

-3

-1

+1

4

+3

-1

+3

+1

12

15

+3

-1

+1

12

+1

+1

18

+8

محمدی علی

-3

+1

+3

10

+3

-1

+3

+1

12

13

+1

-1

-1

8

+1

-1

16

+6

مرتضوی سید محمد جواد

-3

+3

+1

10

-1

-1

+3

-3

4

7

-3

+1

-1

6

+1

-3

14

-6

معصومی فر مهدی

-1

+3

+3

14

+3

+3

+3

+1

16

17

+3

+1

-6

7

+1

-1

16

+13

معین الدینی بنیامین

-3

+1

+1

8

-3

+1

+3

+3

10

15

+3

+1

-1

12

+1

-3

14

+4

مهدوی سید مهدی

+1

+3

+3

16

+3

+3

+3

+3

18

20

+3

+3

+1

15

+1

-3

14

+24

مهدی زاده علی

-1

+3

+3

14

+3

+3

+3

+3

18

17

+3

+3

+3

18

+1

-1

16

+26

مؤمن زاده کی نیا

-3

-1

+3

8

+1

+3

+3

-1

12

18

+3

-1

+1

12

+1

-3

14

+6

نجم الدینی امیر مهدی

-3

+1

+3

10

+3

+3

+3

-1

14

14

+1

-3

+1

8

+1

+1

18

+10

نورزایی کیارش

-3

-3

-1

2

-1

-3

+3

-3

2

12

+1

-3

-1

6

+1

-1

16

-14


اول ریاضی (102)- جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ آزمونهای هفتگی  کلاس اول ریاضی (102) نیمسال دوم 96-1395

( +3بسیار خوب/  +1خوب/  -1ضعیف/  -3بسیارضعیف/  -6 غیبت غیر موجه در امتحان/  -9 تقلب در امتحان )

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

3/

11

10/

11

17/11

بهمن

24/

11

1/

12

8/

12

15/

12

اسفند

آزمون مستمر

20/

1

28/

1

4/

2

فروردین

10/

2

17/

2

اردیبهشت

جمع

احمدی محمد علی

+3

+3

-1

14

+3

+3

+3

-1

14

13

+1

+1

+1

16

-1

+1

14

+16

احمدی نژاد مهدی

+1

+3

+1

14

+3

+3

+3

-1

14

19

+3

-1

+3

18

+1

+1

16

+20

ایرانمنش علی

+3

+3

+1

16

+3

+1

+1

-1

8

11

+1

-3

-3

8

-3

+1

12

+4

پارسا مهدی

+3

-1

+3

14

+3

-1

-3

-1

4

17

+3

-3

-3

10

+1

+1

16

+2

پرورش پارسا

+1

+1

+1

12

+1

-1

+3

-1

8

11

+1

+1

-3

12

*

+1

15

+5

پورنامداری علی اکبر

+3

+3

+3

18

+1

+3

+3

-1

12

11

+1

-3

-1

10

+3

+1

18

+16

توحیدی احمدرضا

+1

+3

+3

16

+1

+3

+1

+1

12

13

+1

+1

+1

16

+1

+1

16

+18

جباری محمد مهدی

+1

+1

+1

12

+3

+3

-1

-3

8

15

+3

+1

-3

14

-1

+1

14

+6

حاج غلامرضایی مصطفی

+3

+3

+3

18

+1

+3

+3

+1

14

15

+3

-1

-3

12

-3

+1

12

+14

حسینی سید محمد سروش

+3

+1

+1

14

-3

-3

-3

+1

2

15

+3

-3

-3

10

-3

+1

12

-8

دانایی علی

+3

+3

+3

18

+3

+3

-3

+1

10

17

+3

+1

+1

18

-3

+1

12

+16

دوست محمدی علی

+1

+3

-1

12

-1

+1

-3

-1

2

6

-3

-3

-3

1

-3

+1

12

-12

رمضانی مهدی

-3

-3

+3

6

+3

+3

+3

+1

16

12

+1

-3

+1

12

+3

+1

18

+10

روح الأمینی سید

ابوالفضل

+3

+3

-1

14

+3

+1

+3

-1

12

0

-3

-1

+1

10

-1

+1

14

+8

زحمت کش امیرحسین

+3

+3

+3

18

+3

+3

+3

+3

18

15

+3

-3

+1

14

+3

+1

18

+26

زهره کرمانی علی

+1

+3

-1

12

+3

+1

-1

+1

10

8

-1

-3

-3

6

-3

+1

12

-2

شریفی سامان

-3

+3

+1

10

+3

+3

-3

+1

10

10

+1

-1

+3

16

+1

+1

16

+10

شعاعی حسین

+1

+3

+3

16

+3

+1

+3

+1

14

19

+3

+1

-1

16

-1

+1

14

+18

صمدی حمیدرضا

+1

+3

-3

10

-3

+3

-6

-1

2

10

+1

-3

-3

8

-3

+1

12

-13

ضیاءالدینی محمد اسماعیل

+3

+3

+3

18

+3

+3

+3

+1

16

15

+3

-1

+3

18

+3

+1

18

+28

عظیمی مهدی

+1

+3

+3

16

+3

+3

+3

+3

18

13

+1

+3

-1

16

-3

+1

12

+20

غنی پور سید محمد مهدی

-1

+3

+3

14

+1

-3

-3

-1

2

9

-1

-3

-3

6

-1

+1

14

-8

فهیمی محمد مهدی

+3

+3

+3

18

+3

+3

+3

-1

14

12

+1

+1

+1

16

-1

+1

14

+20

قادری پور علی

+1

+3

-3

10

+3

+1

-3

-1

6

8

-1

-1

-3

8

-1

+1

14

-4

قهاری محمدحسین

-3

+3

+3

12

+3

+3

+3

+3

18

16

+3

-3

-1

12

-3

+1

12

+12

لطفعلی پور علیرضا

+1

+1

-1

10

-1

+3

-1

-3

4

0

-3

-3

-3

4

-1

+1

14

-10

محبی فر  محمدعلی

-3

-3

-3

1

-1

+1

+1

-3

4

8

-1

-1

-3

8

+1

+1

16

-14

منوچهری پویا

+3

+3

-3

12

-1

+1

-1

-1

4

8

-1

-3

-3

8

-3

+1

12

-8

مولایی عرفان

+1

+3

+1

14

+3

-3

+3

+3

12

9

-1

-1

+3

14

+3

+1

18

+16

مؤمنی فر محمد امین

+3

-3

+1

10

-1

-1

-1

-1

2

10

+1

-1

-3

10

+1

+1

16

-4

میررضایی پور سید مهدی

+3

+3

-3

12

+3

+1

+1

-3

8

7

-3

+1

-3

8

-3

+1

12

-2

میرزایی امیرحسین

+1

+3

+1

14

+1

+3

-3

-3

4

8

-1

-3

-3

6

+1

+1

16

-2

میرزایی محمد امین

+1

+3

+3

16

+1

+1

+3

+1

12

9

-1

-3

-3

6

-3

+1

12

+4

نجفی محسن

-1

+3

+1

12

-1

-3

-3

-3

2

4

-3

-3

-3

4

-3

+1

12

-18

نقیبی احمد

+3

+3

+3

18

+3

+1

+1

+1

12

13

+1

-3

-3

8

-1

+1

14

+10

جدول نمرات مستمر اول کلاس چهارم تجربی

يكشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۵۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس چهارم تجربی

نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر

نمره مستمر

نمره پایانی اول

احمدی زاده محمد امین

 

-9

17

17

17

احمدی عرفان

 

-21

14

14

14

اسدی محمد تقی

 

+3

14

17

14

افضلی نژاد ابوالفضل

 

+23

*

20

20

اکبری حسین

 

+13

16

20

16

اکبری رضا

 

-7

16

16

16

پاد امیرحسین

 

-7

14

14

14

توکلی حسین

 

-3

10

10

10

تیزهوش مهدی

 

+21

*

20

19

حسین زاده محمد حسن

 

+9

19

20

19

خجسته نژاد عباس

+1

+7

20

20

20

دولت آبادی امیرحسین

 

-13

8

1

8

رنجبر امیرحسین

 

-3

17

17

17

زمزم محمد

 

+3

14

17

14

زند پوریا

 

+21

*

20

17

زنگی آبادی سعید

 

-24

15

15

15

سلطانی نژاد امیرحسین

 

-19

15

15

15

طغرلی حسام

 

-7

15

15

15

عرب پور مهدی

 

-18

17

17

17

عرب نژاد عباس

 

-27

12

12

12

عرب نژاد فؤاد

 

+3

18

20

18

غفاری امین

 

-13

12

12

12

فرح بخش امین رضا

 

-2

17

17

17

کریمی جواد

+1

-7

15

16

15

میرتاج الدینی سید مصطفی

 

+5

17

20

17

نوراللهی محمد طاهر

 

+3

16

19

16

جدول نمرات مستمر اول کلاس چهارم ریاضی ب

يكشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۵۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس چهارم ریاضی (ب)

نیمسال اول 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر

نمره مستمر

نمره پایانی اول

تویسرکانی ابوالفضل

 

+1

15

16

15

جعفری محمد امین

-1

-19

18

17

18

دانشی محمد حسین

 

-21

15

15

15

سلاجقه علیرضا

+1

+9

17

20

17

سلطانی امین

 

-25

11

11

11

شاه محمدی امیرحسین

 

+15

17

20

17

صادقی محمدامین

 

-1

14

14

14

طاهری احسان

 

+8

16

20

16

عاشوری حسن

 

-5

13

13

13

عبدلی محمدرضا

 

-29

18

18

18

عراقی زاده محمد فاضل

 

-7

15

15

15

عرب محمدرضا

 

-1

16

16

16

عرب زاده وحید

 

*

13

13

13

عرب ناصری امیرحسین

 

+15

17

20

17

فرامرزی سعید

 

-13

6

1

6

فکوری هرندی سیاوش

 

-3

11

11

11

قنبری علی

-1

-16

18

17

18

محمدی امیرحسین

-19

13

13

13

محمدی سبحان

 

-5

16

16

16

مددی زاده امیررضا

 

+7

14

20

14

وجه الدینی احسان

 

-13

11

11

11

هادی زاده احمدرضا

 

-27

11

11

11

جدول نمرات مستمر اول کلاس اول تجربی الف

يكشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۵۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس اول تجربیA

نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر

نمره مستمر

نمره پایانی اول

امیری امیرحسین

*

-11

3

1

3

امینی زاده مهدی

*

-9

9

1

9

ایزد پناه امیررضا

+1

+13

17

20

17

بخت آزاد میعاد

*

+5

13

18

13

دلگانی علی

*

-1

13

13

13

رضایی علیرضا

*

+13

15

20

15

سالاری محسن

*

-1

7

6

7

سعید احمدرضا

+4

+15

13

20

13

سهرابی محمدعلی

*

+3

14

17

14

سیدی محمدعلی

-1

+25

*

19

18

شعبانی مهدی

*

+1

12

13

12

شیخ شعاعی علی

*

+5

14

19

14

صفرزاده امیرعباس

*

+1

11

12

11

صیفوری امیررضا

*

+13

18

20

18

عامری محمدعلی

*

+11

18

20

18

عرب پور محمد حسین

*

+5

15

20

15

فتحی فرهاد

*

+13

15

20

15

فرح بخش محمد رسول

-1

-9

11

10

11

قنبری بهشاد

-1

-7

10

9

10

کریم زاده ابوالفضل

*

+9

12

20

12

گوری محمدرضا

*

+10

16

20

16

مشایخی امیدرضا

-2

+17

6

18

6

معارف دوست امیرحسین

*

+7

18

20

18

ملک قاسمی حسین

*

+1

11

12

11

منصوری عبدالوحید

*

+1

11

12

11

موسی علی مهرشاد

*

-13

10

10

10

مهدی زاده شایان

-1

-5

6

1

6

جدول نمرات مستمر اول کلاس اول تجربی (103)

يكشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۵۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس اول تجربی(103)

نیمسال اول 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر

نمره پایانی اول

احمدزاده آرمین

+1

+11

16

*

20

20

افتادگان حسین

 

+19

8

*

20

19

افشین پویا

 

+11

7

15

20

15

افضلی عرفان

 

+5

11

15

20

15

اکبری محمد مهدی

 

+9

12

*

20

16

باقری شادمهر

 

+9

8

8

17

8

پرستار یزدان

+1

+19

*

*

20

18

پورشعبان سعید

 

+5

9

16

20

16

پورنخعی یاسین

 

+9

9

17

20

17

جعفرپور محراب

 

+13

10

*

20

15

حاجی ماهانی ابوالفضل

 

+7

9

13

20

13

حسنی محمد مهدی

 

+15

9

*

20

18

خواجه خلیلی محمدجواد

+4

+13

9

*

20

20

دهقانی پور حسین

+1

-6

0

9

4

9

رجایی رامبد

+1

-7

11

12

13

12

رجبی احسان

+1

+9

8

18

20

18

رحمان نژاد علی

+1

-1

12

13

14

13

سالاری علی

 

-11

5

11

1

11

سعیدی نژاد علی

+1

-3

10

15

16

15

سلطانی هادی

 

+15

7

*

20

12

سیف الدینی مهدی

 

-1

7

15

15

15

شجاعی نسب سید عرفان

+1

+15

10

*

20

17

شهابی نژاد محمد مهدی

 

+25

*

*

20

19

فرخیان محمد حسین

 

+1

10

15

16

15

کریم زاده محمد حسین

+1

+11

9

*

20

18

گرگانی محمد

+1

+19

*

*

20

15

مالکی امیرحسن

*

-2

14

15

15

15

محمدی علی

+1

+9

9

14

20

14

مرتضوی سید محمد جواد

+1

+7

10

15

20

15

معصومی فر مهدی

 

+11

15

*

20

20

معین الدینی بنیامین

 

+17

3

*

20

15

مهدوی سید مهدی

 

+19

7

*

20

20

مهدی زاده علی

+6

+17

*

*

20

18

مؤمن زاده کی نیا

+1

+23

*

*

20

18

نجم الدین امیر مهدی

 

+17

6

*

20

16

نورزایی کیارش

 

+13

4

12

20

12

جدول نمرات مستمر اول کلاس اول ریاضی (102)

يكشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۵۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس اول ریاضی (102)

نیمسال اول 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر

نمره پایانی اول

احمدی محمد علی

-2

+5

11

16

18

16

احمدی نژاد مهدی

*

+17

10

*

20

16

ایرانمنش علی

*

-1

9

14

14

14

پارسا مهدی

*

-6

11

14

14

14

پرورش پارسا

-1

-13

12

16

15

16

پورنامداری علی اکبر

*

-5

14

17

17

17

توحیدی احمدرضا

*

+17

12

*

20

16

جباری محمد مهدی

+2

+19

*

*

20

18

حاج غلامرضایی مصطفی

*

+9

13

*

20

15

حسینی محمد سروش

+1

+3

9

13

17

13

دانایی علی

*

+23

*

*

20

18

دوست محمدی علی

*

+1

9

18

19

18

رمضانی مهدی

+1

+15

8

*

20

17

روح الأمینی سید

ابوالفضل

*

+3

11

17

20

17

زحمت کش امیرحسین

*

+3

13

18

20

18

زهره کرمانی علی

*

+9

12

*

20

17

شریفی سامان

+1

+3

13

19

20

19

شعاعی حسین

*

+19

4

*

20

17

صمدی حمیدرضا

*

-5

10

16

16

16

ضیاءالدینی محمد اسماعیل

*

+13

11

*

20

17

عظیمی مهدی

+1

+5

10

17

20

17

غنی پور سید محمد مهدی

*

+5

13

16

20

16

فهیمی محمد مهدی

*

+17

8

*

20

20

قادری پور علی

*

-5

10

8

5

8

قهاری محمدحسین

-1

+25

*

*

19

18

لطفعلی پور علیرضا

*

-7

10

13

13

13

محبی فر  محمدعلی

*

-11

6

11

1

11

منوچهری پویا

-1

+1

9

14

14

14

مولایی عرفان

*

-9

10

19

19

19

مؤمنی فر محمد امین

+1

+5

5

8

14

8

میررضایی پور سید مهدی

-1

+17

3

16

19

16

میرزایی امیرحسین

*

+3

7

17

20

17

میرزایی محمد امین

*

-15

9

8

1

8

نجفی محسن

*

-7

4

13

13

13

نقیبی احمد

*

+1

9

18

19

18

چهارم تجربی- جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول

دوشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس چهارم تجربی نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

10/

7

17/

7

24/

7

مهر

1/

8

8/

8

15/

8

آبان

22/

8

29/

8

6/

9

آذر

جمع

احمدی زاده محمد امین

 

-1

+1

-3

6

-3

-3

-1

2

+3

+1

-3