علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

در این وبلاگ تمامی نمرات هفتگی، ماهیانه و نیمسال دانش آموزان ارائه خواهد شد.

۸ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

نحوه محاسبه نمره آزمونهای هفتگی و مستمر

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۳۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

برگزاری آزمون کلاسی هفتگی با طرح سه سؤال

( هر پاسخ صحیح +1  و  هر پاسخ غلط -1 )

سؤال 1

صحیح

صحیح

صحیح

غلط

سؤال 2

صحیح

صحیح

غلط

غلط

سؤال 3

صحیح

غلط

غلط

غلط

نمره

+3

+1

-1

-3

معادل

بسیار خوب

خوب

ضعیف

خیلی ضعیف

دانلود مقاله "نحوه ارزشیابی مستمر دانش آموزان در درس شیمی، علیرضا ناصری مود، هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران، شهریورماه 1392، دانشگاه سمنان"

چهارم تجربی و ریاضی-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربی و ریاضی در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ابراهیمی سبحان

13

16

18

16

16

13

ابراهیمی عباس

18

20

20

19

19

20

ابراهیمی میلاد

12

15

16

14

14

15

احمدی محمد

18

12

14

15

15

12

اکیما محمدحسین

15

16

16

16

16

15

پورامیری امین رضا

19

20

18

19

19

19

حسینی سیدحمید

14

12

11

12

12

11

خالقی پدرام

14

9

12

12

12

6

خضرزاده علیرضا

16

10

15

14

14

*

سالار محمدرضا

14

14

17

15

15

17

سلیمانی محمدجواد

16

18

18

17

17

18

شمس الدینی محمد

15

10

14

13

13

15

شمس الدینی میلاد

10

18

10

13

13

10

صفی نتاج مسعود

9

12

12

11

11

9

قلیچ پور علیرضا

16

16

14

15

15

16

محمودی عیسی

17

14

14

15

15

17

مرادی پور محمد

20

12

12

15

15

12

معصوم پور مجتبی

18

16

18

17

17

18

یازدهم تجربی-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربی در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ابراهیمی محمدحسین

20

20

20

20

 

20

17

اصغری محمد صالح

8

10

18

12

 

12

6

امیرحیدری آرش

*

14

14

14

 

14

11

انصاری محمد

14

14

18

15

 

15

12

آبگرمی علیرضا

10

8

16

11

 

11

8

بلوچ محمدجواد

16

18

16

17

 

17

14

توان رضا

14

18

18

17

 

17

12

جرجندی محمد

14

16

14

15

 

15

14

حسن پور رضا

14

14

18

15

 

15

8

سرحدی امیرحسین

16

14

18

16

 

16

10

شاهی مریدی علی اکبر

20

15

16

17

 

17

15

شمس الدین علی اکبر

15

16

18

16

 

16

15

طیاری رضا

16

12

18

15

 

15

10

عوض پور مصطفی

11

10

16

12

 

12

11

کلجک محمدحمزه

16

18

18

17

 

17

15

مجاز محمد صالح

1

1

1

1

 

1

11

محمدپور علی اکبر

14

12

18

15

 

15

12

محمدی حسین

10

12

18

13

 

13

6

محمدی سبحان

14

16

18

16

 

16

14

محمدی علیرضا

13

12

18

14

 

14

13

مرادزاده بهرام

8

7

18

11

 

11

5

چهارم تجربی(406)-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربی(406) در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مرداد

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ایزدی محمد مهدی

*

14

12

16

14

-2

12

14

باقری نژاد محمد

*

16

12

10

13

*

13

12

تقی نسب حسین

*

12

12

12

12

-3

9

12

جاوید محمد حسین

*

12

11

14

12

-3

9

11

حاج محمد حسینی امیرحسین

*

18

18

12

16

-2

14

18

حسن زعیم علی

*

16

15

17

16

-2

14

15

حیدری علیرضا

*

12

17

12

14

-2

12

17

خالقی محمد محراب

16

13

8

8

11

-2

9

13

خراسانی زاده رضا

16

18

18

18

18

-2

16

16

رفیعی سینا

10

11

10

9

10

-2

8

11

زاهدی فر امیررضا

*

*

9

8

9

-2

7

9

سلطانی نژاد امیررضا

*

15

10

17

14

-3

11

15

شجاعی مهدی

*

18

19

12

16

-2

14

19

شیخ الرئیس محمد صالح

*

9

15

12

12

-2

10

15

صفاری امیر سالار

*

11

10

9

10

-2

8

11

صیادی زاده محمد عرفان

*

12

15

14

14

-2

12

15

طالبی زاده علی

*

20

20

20

20

-3

17

20

عرب علی

*

20

18

12

17

-2

15

18

غنچه پور محمد

*

17

12

18

16

-3

13

17

فرحبخش محمد مهدی

20

10

14

8

13

-3

10

14

فیروزی محمد

*

12

13

14

13

-2

11

13

قاضی زاده امیرحسین

*

13

8

14

12

-2

10

13

کمالی محمد مهدی

*

14

12

9

12

-2

10

14

محمدی محمد

*

14

10

12

12

-2

10

14

ملکی سید محمد صدرا

*

12

8

10

10

*

10

8

نجفی نیا محمدمعین

*

17

10

16

14

-2

12

17

نخعی ارسلان

*

14

10

14

13

-2

11

14

نعمت الله زاده سید متین

*

17

10

13

13

-2

11

17

نوری کسری

10

10

8

19

12

-2

10

19

یزدانی علی

*

8

17

8

11

*

11

17

یوسفی اشکان

12

16

19

14

15

-2

13

19

یازدهم تجربی(203)-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربی(203) در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

افتادگان حسین

18

18

19

18

+1

19

19

افشین پویا

16

16

15

16

+1

17

15

افضلی عرفان

18

14

14

15

+1

16

14

اکبری محمد مهدی

14

16

12

14

+1

15

11

پورشعبان سعید

18

16

10

15

*

15

16

پورنخعی یاسین

16

13

16

15

+1

16

13

جعفرپور محراب

18

12

12

14

+1

15

11

حاجی ماهانی ابوالفضل

12

10

8

10

*

10

10

حسنی محمد مهدی

18

16

19

18

+1

19

19

خواجه خلیلی محمدجواد

18

20

20

19

+1

20

18

رجبی احسان

16

13

17

15

+1

16

13

رحمن نژاد علی

14

10

10

11

*

11

14

رضامند شایان

19

18

20

19

+1

20

19

سالاری علی

9

8

8

8

*

8

9

سعیدی امیرمحمد

14

6

12

11

+1

12

14

سلطانی هادی

17

16

16

16

+1

17

17

سیف الدینی مهدی

16

16

10

14

*

14

7

شهابی نژاد محمد مهدی

20

20

19

20

+1

20

19

صالحی ایلیا

8

4

8

7

+1

8

8

عسکری پور محمد

17

16

10

14

+1

15

17

فرخیان محمد حسین

14

20

18

17

+1

18

18

کریم زاده محمد حسین

18

14

17

16

+1

17

17

گرگانی محمد

18

19

18

18

*

18

19

مالکی امیرحسن

20

20

17

19

+1

20

17

محمدی علی

10

18

16

15

+1

16

9

مرتضوی سید محمد جواد

12

8

12

11

+1

12

12

معصومی فر مهدی

10

18

18

15

+1

16

18

معظمی علی

12

19

19

17

+1

18

19

معین الدینی بنیامین

16

14

20

17

+1

18

16

مهدوی سید مهدی

17

20

16

18

+1

19

17

مهدی زاده علی

18

19

20

19

+1

20

19

نجم الدینی امیر مهدی

16

18

18

17

+1

18

18

 

چهارم تجربیA-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربیA در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ابراهیمی ابوالفضل

19

16

18

18

+1

19

19

ابراهیمی حسین

14

11

10

12

 

12

11

ابراهیمی محمد مهدی

15

7

10

11

 

11

15

اثناعشری امیرحسین

19

16

14

16

 

16

19

احمدی عمادالدین

11

8

5

8

 

8

11

ارسلانی امیرحسین

16

14

17

16

 

16

17

امینی نیما

10

14

14

13

 

13

14

آشناگر مجتبی

12

12

17

14

 

14

17

ثمره علی

15

12

18

15

 

15

15

جعفری امیرمهدی

12

12

12

12

 

12

7

جعفری هادی

15

12

14

14

 

14

15

حسن خانی محمدطه

14

16

15

15

 

15

15

حسنی سعدی محمدعلی

12

12

14

13

-1

12

12

رحمان زاده محمد مهدی

9

14

18

14

 

14

9

رستمی علی

15

10

14

13

-1

12

15

رشیدی عباس

16

16

8

13

 

13

16

رضایی پویا

10

16

19

15

 

15

19

سبزعلی پور یوسف

10

12

9

10

 

10

9

سلمانی محمد

16

10

10

12

 

12

16

سیفی محمدحسین

10

18

14

14

 

14

14

شفیعی امیر

19

20

18

19

 

19

19

شمس الدینی علیرضا

8

12

12

11

 

11

12

عادلی علیرضا

10

10

6

9

 

9

10

عباسلو محسن

4

9

7

7

 

7

7

کرمانی محمدحسین

7

6

8

7

 

7

7

ماهانی پور میثم

18

20

18

19

 

19

18

محمدی مصباح

20

20

20

20

 

20

18

یوسف الهی احمدرضا

17

10

14

14

 

14

17

 

چهارم تجربیB-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس چهارم تجربیB در نیمسال اول

 سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و  نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

ابراهیمی محمدرضا

14

17

12

14

+1

15

17

اشرفی محمدصادق

14

18

12

15

 

15

18

ایرانمنش محمدامین

14

9

6

10

+1

11

9

آیرم امیرحسین

18

18

10

15

 

15

18

پورملاجمال مجتبی

4

2

12

6

 

6

12

تقی نسب محسن

19

12

14

15

 

15

19

جمالیزاده علیرضا

6

8

10

8

+1

9

10

سالاری مهدی

8

6

12

9

 

9

12

سلیمانی راد سبحان

19

8

18

15

+1

16

19

شیرزادی محمد مهدی

12

12

8

11

+1

12

12

صاحب الزمانی امیرمحمد

12

12

10

11

 

11

12

عباسی سعید

12

10

19

14

+1

15

19

عرفانی رسا

16

17

14

16

 

16

17

عسکرپور امیرعلی

16

20

19

18

+1

19

19

عسکری نژاد امیر

19

12

6

12

+1

13

19

علیزاده علیرضا

20

20

20

20

 

20

20

فرحام سبحان

6

6

14

9

+1

10

14

فلاح فرهاد

16

10

12

13

+1

14

16

فیروزی نیا دانش

17

6

10

11

+1

12

17

محسنی امیررضا

8

4

11

8

+1

9

11

محسنی محمد

10

10

15

12

+1

13

15

نجف آبادی علی اکبر

6

2

14

7

 

7

14

نجفی محمد رئوف

6

4

12

7

 

7

12

نجمائی محمد صالح

20

20

18

19

 

19

20

نخعی پور امیرمحمد

8

14

15

12

+1

13

15

نکوئی مالک

20

18

12

17

 

17

20

نکوئی نژاد علیرضا

6

15

10

10

 

10

15

نیک نشان علی

16

10

17

14

+2

16

17

یزدان پناه محمد مهدی

10

4

8

7

 

7

10

 

یازدهم تجربیB-جدول نهایی نمرات مستمر و پایانی نیمسال اول 97-1396

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

وضعیت کلاس یازدهم تجربیB در نیمسال اول

سال تحصیلی 97-1396

نام خانوادگی و نام

مهر

آبان

آذر

نمره مستمر 1

نمرات کلاسی

نمره مستمر 2

نمره پایانی

اسدی پور مهدی

20

20

19

20

+1

20

20

افشاری پور محمدمهدی

12

6

12

10

+1

11

12

ایزدی عرفان

12

8

8

9

*

9

8

بستانی علی

18

14

6

13

+1

14

14

بصیریان حسین

14

11

8

11

*

11

11

پورجواران علیرضا

20

18

20

19

+1

20

20

توکلی علی

20

10

16

15

*

15

16

حاج علیزاده علی اکبر

20

14

20

18

+1

19

20

حسنی ابوالفضل

14

6

3

8

*

8

3

حسنی ابوذر

16

8

9

11

+1

12

9

حسینی سیدفؤاد

16

14

14

15

+1

16

14

رجائی نژاد نصیر

16

6

12

11

+1

12

12

رحیمی صادق حسین

16

8

14

13

+1

14

14

سالاری محمد

12

15

14

14

+1

15

14

شمس الدینی علی

16

4

9

10

+1

11

9

شمسی احمدرضا

20

20

20

20

+1

20

19

طغرلی مهدی

8

11

8

9

*

9

6

طلاپور محمدطاها

12

8

4

8

+1

9

6

غلامی امیرحسین

12

10

7

10

-1

9

7

قاسمی امیررضا

16

14

14

15

+1

16

14

قاسمی علیرضا

20

17

14

17

+1

18

17

محسنی نسب ابوالفضل

20

19

16

18

+1

19

19

مختارآبادی علی

16

8

8

11

+1

12

8

مشتی مهدی

16

10

10

12

+1

13

10

معظمی احسان

12

18

8

13

*

13

18

معین الدینی عارف

10

9

10

10

*

10

9

ملائی علی

12

4

4

7

+1

8

2

ملک نژاد امین

14

5

4

8

*

8

5

موسی علی مهرشاد

8

13

6

9

*

9

13