علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

۱۱ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

اطلاعیه

شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۵۹ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

با سلام با توجه به تراکم کلاسها و فشردگی جدول زمانی آزمونها، آزمونهای هر روز حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد از آزمون اعلام می شود.

 نمرات آزمون کلاس دوازدهم ریاضیA و یازدهم ریاضیB به همراه نمره آبان اعلام شد.

 

 

 

معرفی وبلاگ

پنجشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۴ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

جدیدترین نکات و جزوات آموزشی، سؤالات آزمونهای قلمچی و گزینه دو در وبلاگ شخصی اینجانب با آدرس anaserimood.blog.ir قابل دسترسی می باشد.

(لینک وبلاگ موردنظر از طریق کلیک در بالای همین صفحه بر روی عبارت "وبلاگ اصلی علیرضا ناصری مود" نیز قابل دسترسی می باشد.)

( کانال تلگرام حاوی تمامی نکات فوق : anaserimood@ )

نحوه تعیین نمره آزمونهای هفتگی

پنجشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۰ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

برگزاری آزمون کلاسی هفتگی با طرح سه سؤال

( هر پاسخ صحیح +1  و  هر پاسخ غلط -1 )

سؤال1

صحیح

صحیح

صحیح

غلط

سؤال2

صحیح

صحیح

غلط

غلط

سؤال3

صحیح

غلط

غلط

غلط

نمره

+3

+1

-1

-3

تنوع نمرات حاصل از هر آزمون

(+3، +1،  -1،  -3)

غیبت در هر آزمون

(-6)

تقلب در هر آزمون

(-9)

دوازدهم ریاضی A-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

پنجشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس دوازدهم ریاضی (A) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

10/

7

17/

7

24/

7

مهر

1/

8

8/

8

15/

8

22/

8

آبان

29/

8

6/

9

13/

9

20/

9

آذر

آنتیک چی دانیال

-1

-1

+3

12

-1

-1

+1

+1

12

 

 

 

 

 

ابراهیمی محمد حسین

+3

+3

+3

20

+1

+1

+1

+1

16

 

 

 

 

 

احمدی علی

+1

+1

+3

16

+1

-1

+3

+3

18

 

 

 

 

 

اسدی عبدالرضا

+3

+3

+3

20

+3

+1

-1

+1

16

 

 

 

 

 

اسماعیلی مهدی

+3

+1

+1

16

-1

-3

+1

+1

10

 

 

 

 

 

اعتباری حسین

+3

+3

+3

20

+3

+1

+1

+3

20

 

 

 

 

 

افشارمنش مهران

+3

+1

+3

18

+3

-1

-1

+3

16

 

 

 

 

 

ترابی سعید

-3

-1

+1

8

-1

-3

-1

-1

6

 

 

 

 

 

توکلی دانیال

+3

+3

+3

20

-3

-1

+1

+3

12

 

 

 

 

 

حجری محمد حسین

+3

+3

+3

20

+3

+1

+1

+3

20

 

 

 

 

 

خواجویی حجت

+3

+3

+3

20

+3

+1

-1

+3

18

 

 

 

 

 

خواجه سلیمی مصطفی

-3

+1

-3

6

-6

-6

-3

+1

1

 

 

 

 

 

دیده بان مهدی

+3

-3

+3

14

+1

-1

-1

+1

12

 

 

 

 

 

رمضانی رضا

+1

+3

+1

16

-1

-1

+1

+3

14

 

 

 

 

 

روح الأمینی سید محمدحسن

+3

+1

-1

14

-1

-3

-1

+3

10

 

 

 

 

 

سلطانی نژاد مهدی

+3

+1

+3

18

-1

+1

*

+3

15

 

 

 

 

 

سنایی علی

+1

+1

-3

10

-1

-3

-1

+1

8

 

 

 

 

 

عامری علی

-1

+1

+1

12

-1

-1

-1

+1

10

 

 

 

 

 

عسکری راد محمدصابر

+1

+3

+1

16

+1

+1

+3

+3

20

 

 

 

 

 

فرح بخش یاسین

-3

-1

-1

6

+1

-3

+1

+3

14

 

 

 

 

 

قربی حیدر

+3

+3

+1

18

-3

-3

+1

+1

8

 

 

 

 

 

کاظم زاده علیرضا

+1

+1

+3

16

+1

+3

-3

+1

14

 

 

 

 

 

کاظمی زاده سید مهدی

*

*

+3

14

-3

-3

-1

+1

6

 

 

 

 

 

کرمی پور علی

*

*

+1

12

-6

-6

+1

-1

1

 

 

 

 

 

محمدی سامان

+1

+1

-1

12

-1

+1

+1

-1

12

 

 

 

 

 

مختار آبادی میلاد

+1

-1

-1

10

-1

-3

-1

-1

6

 

 

 

 

 

میری حسین

+3

+3

+3

20

-1

-1

-1

+1

10

 

 

 

 

 

نخعی خوانساری محمد

+1

+3

+3

18

-1

-3

+1

+1

10

 

 

 

 

 

یازدهم تجربی B-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

پنجشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربی(B) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

10/

7

17/

7

24/

7

مهر

1/

8

8/

8

15/

8

22/

8

آبان

29/

8

6/

9

13/

9

20/

9

آذر

امیری طه

+1

+1

+1

16

+1

-1

+1

+3

16

 

 

 

 

 

امین زاده محمدصادق

*

*

-3

10

-1

-3

+1

+3

12

 

 

 

 

 

ایزدی علی

-3

-3

-1

7

-3

-3

-1

+3

8

 

 

 

 

 

پولادوند علیرضا

*

*

-1

12

-1

+1

-1

+3

14

 

 

 

 

 

جم محمد جواد

*

*

-1

12

-1

-3

+3

+1

12

 

 

 

 

 

جمال پیکر محمد

-1

-3

-1

8

-3

-1

+1

+3

12

 

 

 

 

 

جوزا محمدعرفان

*

*

+1

14

-1

+1

+3

+3

18

 

 

 

 

 

حسینی سید امیرحسین

-3

-1

+3

12

-1

-1

+1

+1

12

 

 

 

 

 

حسینی مصطفی

-3

-3

+1

8

-1

-3

-1

+1

8

 

 

 

 

 

خالقی ابوالفضل

+1

+1

+3

18

+1

+1

+3

+1

18

 

 

 

 

 

خردمند محمد

+1

+1

+3

18

+1

-1

-1

+3

14

 

 

 

 

 

رحیمی محمدامین

-1

-3

+3

12

+1

+1

-1

+3

16

 

 

 

 

 

رفیعی امیرمهدی

+1

-3

+3

12

+1

-3

+1

+3

14

 

 

 

 

 

رهبان امیرحسین

-1

-3

-1

8

-3

-3

-1

-6

1

 

 

 

 

 

زنگی آبادی زاده محمد صالح

+1

-1

-1

12

+1

-1

+1

+1

14

 

 

 

 

 

سیستانی امیرحسین

*

*

-1

12

-3

+1

-6

+1

5

 

 

 

 

 

شاهمرادی محمدامین

-1

-1

+3

14

-1

-1

-1

+3

12

 

 

 

 

 

شعبان زاده حامد

+3

+1

+3

20

+1

+1

+3

+3

20

 

 

 

 

 

عسکری کیارش

*

*

-1

12

-1

-3

+1

-3

6

 

 

 

 

 

علی پور امیرحمزه

*

*

*

*

+1

-1

+3

+3

18

 

 

 

 

 

قنبری حسین

+1

+1

+3

18

-1

-1

-1

+3

12

 

 

 

 

 

مؤمنی امیرحسین

+1

-1

+3

16

+1

+1

+3

+3

20

 

 

 

 

 

مالکی کیا ابوالفضل

+1

+1

+1

16

-1

+1

-1

+3

14

 

 

 

 

 

محمدحسنی مرتضی

+1

+1

+3

18

+1

-1

-1

+3

14

 

 

 

 

 

مرادی سعید

-3

-3

-3

4

-3

-3

-3

-1

2

 

 

 

 

 

مهدوی سیدعماد

+1

-1

-1

12

-1

-1

+1

+3

14

 

 

 

 

 

یازدهم ریاضی B-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

چهارشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم ریاضی(B) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

11/

7

18/

7

25/

7

مهر

2/

8

9/

8

16/

8

23/

8

آبان

30/

8

7/

9

14/

9

21/

9

آذر

ابراهیمی علی

-1

+1

+1

14

+3

+1

-1

+3

18

 

 

 

 

 

اسلامی محمد

-1

+1

-1

12

-1

-3

-1

-3

4

 

 

 

 

 

الله دادی نژاد پوریا

+1

-3

+1

12

-1

-3

-1

-1

6

 

 

 

 

 

امیرسبتکی محمدحسین

-1

-3

-3

6

-3

-3

-3

+1

4

 

 

 

 

 

برجسته امیرحسین

+1

+3

+3

20

+1

-3

-3

-1

6

 

 

 

 

 

بستان پیرا علی اصغر

-3

-1

+3

12

-1

-3

+1

+1

10

 

 

 

 

 

پاس محمدعلی

-1

-1

+1

12

+1

+1

-3

-1

10

 

 

 

 

 

پیشکار امیرعباس

*

*

*

*

-1

-3

-6

-6

1

 

 

 

 

 

حسین خانی محمدسجاد

-3

-1

-1

8

-3

-3

-3

-3

1

 

 

 

 

 

خواجوئی گوکی محمدمهدی

+3

-1

+1

16

+1

-3

-1

-1

8

 

 

 

 

 

دوست محمدی محمدحسام

-1

-3

+3

12

+1

-3

-1

-3

6

 

 

 

 

 

رنجبر مهدی

+1

+1

+1

16

+1

-3

+3

+3

16

 

 

 

 

 

سالمی محمدجواد

-1

-3

+3

12

+1

+1

-1

-3

10

 

 

 

 

 

شمس الدینی علیرضا

+3

+1

+3

20

-1

-3

+1

-3

6

 

 

 

 

 

شمس الدینی محمد

-1

-1

+1

12

-1

-1

-1

-1

8

 

 

 

 

 

شیخ شعاعی امیرحسین

-1

+1

+3

16

-3

-3

+1

+3

10

 

 

 

 

 

صادق نژاد کرمانی محمدرضا

+3

+3

+1

20

+3

-3

+1

-1

12

 

 

 

 

 

صادقی گوغری سپهر

-3

-3

-1

6

-3

-3

-3

-1

2

 

 

 

 

 

صانعی حسین

-1

-1

+1

12

-1

-3

-1

-1

6

 

 

 

 

 

عبداللهی مهدی

-1

-1

+1

12

-1

-3

-1

-1

6

 

 

 

 

 

عرب امیرحسین

+1

-1

-1

12

-1

-3

-3

-1

4

 

 

 

 

 

فرخ سیری محمدامین

-3

+1

+3

14

-1

-3

-1

-1

6

 

 

 

 

 

قائم پناه امیرحسین

-1

+1

-1

12

+1

-3

-1

-1

8

 

 

 

 

 

محبی امیرحسین

-3

+1

-1

10

-3

-3

-3

-3

1

 

 

 

 

 

مصطفوی محمد

-3

-1

+1

10

-1

-3

-3

-1

4

 

 

 

 

 

موسوی فرد سید مسعود

-3

-1

-3

6

-1

-1

-1

+1

10

 

 

 

 

 

میرتاج الدینی سیدحمیدرضا

-3

-1

+1

10

+1

-1

-3

-1

8

 

 

 

 

 

نهری درختنجانی امیرحسین

-3

-3

+3

10

+1

-3

-1

-1

8

 

 

 

 

 

نهری درختنجانی امیرمهدی

-3

-3

-3

4

-3

-3

-3

+1

4

 

 

 

 

 

دوازدهم 303-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس دوازدهم (303) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و نام

کلاسی و انضباطی

7/

7

14/

7

21/

7

مهر

28/

7

5/

8

12/

8

19/

8

آبان

26/

8

3/

9

10/

9

17/

9

آذر

افتادگان حسین

+3

+3

+3

+3

20

+1

+1

+3

-1

14

 

 

 

 

 

افشین پویا

+3

+1

+3

+3

18

-1

+3

-1

+1

12

 

 

 

 

 

افضلی عرفان

*

+3

-1

+3

16

-3

-1

+1

-3

4

 

 

 

 

 

اکبری محمد مهدی

+3

-1

-1

+1

10

-1

-1

-1

+1

8

 

 

 

 

 

پورنخعی یاسین

*

+1

+3

+3

18

-3

-3

-1

+1

4

 

 

 

 

 

جعفرپور محراب

*

+1

+1

+3

16

-1

-3

-1

-1

4

 

 

 

 

 

حاجی ماهانی ابوالفضل

*

-1

+1

+1

12

-3

-3

-1

-1

2

 

 

 

 

 

رجبی احسان

+3

+1

+3

+3

18

-3

-1

+1

+1

8

 

 

 

 

 

رحمن نژاد علی

*

+3

-1

+3

16

-3

-1

+1

-3

4

 

 

 

 

 

رستمی زاده حسین

+3

+3

+3

+1

18

+1

-3

+3

-1

10

 

 

 

 

 

سالاری علی

+3

-1

+3

+1

14

-3

-1

-1

-3

2

 

 

 

 

 

سعیدی امیرمحمد

*

-1

+3

+1

14

-3

-3

-1

-3

1

 

 

 

 

 

سلطانی هادی

+3

+3

+3

+3

20

+1

+1

+1

+1

14

 

 

 

 

 

سیف الدینی مهدی

+3

*

*

*

*

*

+1

-1

-3

7

 

 

 

 

 

صالحی ایلیا

*

-1

-1

-1

8

-3

-1

-3

-3

1

 

 

 

 

 

عسکری پور محمد

*

+3

+3

+3

20

-1

-3

+1

-1

6

 

 

 

 

 

فرخیان محمد حسین

*

*

*

*

*

*

-3

-1

-3

3

 

 

 

 

 

قاسمی علی

+3

+3

+3

+1

18

-1

+1

+3

-1

12

 

 

 

 

 

کریم زاده محمد حسین

+3

+3

+3

+3

20

-1

-1

+3

+1

12

 

 

 

 

 

مؤمن زاده علیرضا

*

+1

+1

+1

14

-3

-3

+1

-3

2

 

 

 

 

 

مالکی امیرحسن

+3

+3

-1

+3

16

-1

+1

-1

-3

6

 

 

 

 

 

محمدی علی

*

+1

+1

+1

14

+1

-1

+1

-3

8

 

 

 

 

 

معظمی علی

+3

+3

+3

+3

20

+1

-1

+1

+1

12

 

 

 

 

 

معین الدینی بنیامین

*

+3

+3

+3

20

-1

-1

+1

-1

8

 

 

 

 

 

مهدوی سید مهدی

*

+1

+3

+1

16

-3

-1

+1

*

7

 

 

 

 

 

نجم الدینی امیر مهدی

*

+1

+3

+3

18

+1

+3

+3

+3

20

 

 

 

 

 

یازدهم 205-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم (205) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

7/

7

14/

7

21/

7

مهر

28/

7

5/

8

12/

8

19/

8

آبان

26/

8

3/

9

10/

9

17/

9

آذر

آذربراه نیلق پارسا

+3

+3

+1

18

+1

+3

+3

+3

18

 

 

 

 

 

آریانی نیا رسول

-3

+1

-3

6

+1

+1

+1

+3

14

 

 

 

 

 

اسلامی مهدی

+3

+1

+1

16

+1

+3

+1

+3

16

 

 

 

 

 

اسماعیل زاده مبین

-1

-1

-1

8

-1

-3

+3

+3

10

 

 

 

 

 

اکبری پور راوری علی

+1

+3

+1

16

-1

+1

-1

+1

8

 

 

 

 

 

امیرماهانی عادل

+1

+1

+1

14

-3

+1

+1

+1

8

 

 

 

 

 

باقرپور لاله زاری مهدی

-1

-1

+1

10

+1

+1

+3

+3

16

 

 

 

 

 

توفیق مقدم حمیدرضا

+1

-1

+3

14

+1

+3

+1

+3

16

 

 

 

 

 

توکلی علی

-1

-1

-1

8

+1

+3

+1

-1

12

 

 

 

 

 

جهان بخشیان مهدی

-1

-3

+1

8

+3

-1

+1

-1

10

 

 

 

 

 

حاجی محمدی پوریا

-1

-3

+3

10

+1

+1

+3

+1

14

 

 

 

 

 

حسینی هنزا سید محمد هادی

-3

-1

-1

6

+1

+1

+3

+1

14

 

 

 

 

 

دلگشا مهدی

+1

+1

+3

16

+3

+3

+3

+3

20

 

 

 

 

 

رضایی علی

-1

+1

+3

14

-1

+1

+1

+3

12

 

 

 

 

 

زنگی آبادی کیارش

+3

+3

+3

20

+1

+3

+1

+1

14

 

 

 

 

 

شریفی نژاد هادی

-1

+3

+1

14

-1

+3

+1

+1

12

 

 

 

 

 

شهریار پناه امیر مهدی

-3

+1

+1

10

-1

+1

+1

+1

10

 

 

 

 

 

شیخ شعاعی محسن

+3

-3

+3

14

+3

-1

+1

-3

8

 

 

 

 

 

صادقی اسماعیل

*

*

*

*

-3

-3

+1

-3

1

 

 

 

 

 

طهماسبی پارسا

+1

+1

-1

12

+1

+1

+1

+3

14

 

 

 

 

 

غلامرضائی کهن عماد

+3

+3

+3

20

+3

+3

+1

+3

18

 

 

 

 

 

لطفی نیما

+1

+1

-1

12

-1

+3

+3

+3

16

 

 

 

 

 

محمدی امیرهادی

+1

-1

+3

14

+1

-1

+1

-3

6

 

 

 

 

 

مختار آبادی احسان

+1

-1

-1

10

+3

+1

+1

+3

16

 

 

 

 

 

مختاری خیرآبادی محسن

+3

+3

+3

20

+3

+1

+3

+3

18

 

 

 

 

 

مصطفوی سید حسین

+1

+3

-1

14

+1

+1

+3

+3

16

 

 

 

 

 

معیری مهدی

+3

+3

+3

20

+3

+3

+3

+3

20

 

 

 

 

 

ملک زاده محمد محراب

+1

-3

-3

6

+1

-3

+3

+1

10

 

 

 

 

 

مهدی آبادی صالح

+3

+1

+3

18

-1

-1

+3

+3

12

 

 

 

 

 

میرزائی علی

-1

-3

+1

8

+1

-1

-1

-1

6

 

 

 

 

 

میرمظهری سید پدرام

+3

+1

+3

18

+1

+3

+1

+3

16

 

 

 

 

 

ناصری منش محمد

+1

-1

+1

12

+1

+1

+1

+3

14

 

 

 

 

 

هلاکوئی امیرعلی

+1

-3

-1

8

+3

+3

+3

+1

18

 

 

 

 

 

یازدهم 203-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۵۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم (203) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

6/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

18/

9

آذر

ابوالحسنی زاده امیر

 

+3

-1

+3

16

-1

-1

-1

+3

12

 

 

 

 

 

اکبری عسکرزاده محمد

 

-1

-1

+3

12

-1

+3

-1

+3

16

 

 

 

 

 

پورده شیخی پویا

 

+1

-1

+3

14

-3

+3

+3

+1

16

 

 

 

 

 

حاج عبداللهی امیرحسام

 

-1

-1

-1

8

-3

-3

-3

-3

1

 

 

 

 

 

حسن زاده محمدمعین

 

-3

+3

+1

12

-1

+1

+1

+1

14

 

 

 

 

 

حسن زاده سبلوئی محمدمهدی

 

-3

+1

+1

10

-3

-3

+1

-1

6

 

 

 

 

 

حسینی پور علی

 

+1

+3

+3

18

-1

-1

+3

+3

16

 

 

 

 

 

حصیبی امیرحسین

 

-1

+3

+1

14

-1

+1

+1

+1

14

 

 

 

 

 

دوست محمدی علی

 

+1

+3

+1

16

-3

+1

+3

+3

16

 

 

 

 

 

رشیدی یزدان

 

+3

+3

+3

20

+1

+3

+3

+1

20

 

 

 

 

 

رضامند محمد مهدی

 

+3

+3

+3

20

+1

+1

+1

+3

18

 

 

 

 

 

سالارنژاد حسین

 

+3

+1

+3

18

-1

+3

+3

-1

16

 

 

 

 

 

سرمست کیوان

 

-3

-3

-1

4

-1

-3

+1

-3

6

 

 

 

 

 

سلطانی نژاد رضا

 

-1

-1

+1

10

-3

+3

-1

-3

8

 

 

 

 

 

سیستانی محمد متین

 

-1

-1

+1

10

+1

+1

+3

-1

16

 

 

 

 

 

شیخی زاده اناری بهنام

+1

-1

+1

-3

8

-3

-1

+1

-1

8

 

 

 

 

 

ضیغم پور امیرعلی

 

+1

+1

+3

16

-1

+3

+1

+3

18

 

 

 

 

 

عباسی محمد متین

 

-3

+1

+1

10

-3

-6

+1

+1

5

 

 

 

 

 

عسکری فؤاد

+1

+3

+1

+3

18

+3

-1

+3

+3

20

 

 

 

 

 

غفاری رضا

 

+3

+1

+3

18

+1

+1

+3

-1

16

 

 

 

 

 

کاظمی ارجاس ابوالفضل

 

+1

-1

+3

14

-1

+1

+1

+3

16

 

 

 

 

 

کدخدائی موغار کسری

 

+3

+3

+3

20

+1

+3

+3

+1

20

 

 

 

 

 

کیهانی نژاد شایان

 

-3

-1

+3

10

-1

-3

+1

+1

10

 

 

 

 

 

گنجه ای امیرحسین

 

-1

+1

+1

12

-1

-3

+1

-1

8

 

 

 

 

 

مظهری صفات پارسا

 

+1

+1

+3

16

-1

+1

+1

+1

14

 

 

 

 

 

معاذالهی مهدی

 

+3

+1

+3

18

+1

-1

+3

+3

16

 

 

 

 

 

مقبلی هنزائی پویا

 

+3

+1

+3

18

-1

+1

+3

+1

16

 

 

 

 

 

منشی زاده کرمانی محمد مهدی

 

+1

+1

+1

14

-3

+1

-1

-1

8

 

 

 

 

 

مهدوی میلاد

 

+1

+3

+3

18

+1

+3

+1

+3

20

 

 

 

 

 

مهدی زاده مهدی

 

+3

+3

+3

20

+1

-1

+3

+1

16

 

 

 

 

 

میرکمانداری سهیل

 

-1

-1

+3

12

+3

+3

+1

+1

20

 

 

 

 

 

نامجو مهدی

 

-1

-1

+3

12

+1

-3

-1

-1

8

 

 

 

 

 

یازدهم 202-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۱۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم (202) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

6/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

18/

9

آذر

اسدی خانوکی محمدحسین

+1

+1

+3

18

-1

-1

+3

+1

12

 

 

 

 

 

اسلامی علی آبادی عرفان

+1

+3

+1

18

-3

-1

-1

-3

2

 

 

 

 

 

اسماعیلی محمدامین

+1

+1

+3

18

+3

+3

+3

+1

20

 

 

 

 

 

افصحی صالح

-1

+1

+3

16

+1

-1

+1

+1

12

 

 

 

 

 

بهرامی امید

-1

+1

+3

16

-1

-1

+1

+1

10

 

 

 

 

 

پورخالقی محمدحسن

-1

-1

+3

14

-1

+3

+3

-1

14

 

 

 

 

 

تیکدری نژاد علی

+1

+3

+3

20

+1

+1

+3

-1

14

 

 

 

 

 

خاتمی راد امیرمحمد

-1

+1

+3

16

+1

+1

+3

+1

16

 

 

 

 

 

خلیل زاده امیراشکان

-3

-3

-1

6

-3

+1

-3

-1

4

 

 

 

 

 

دریانی کوکی محمدرضا

-1

+3

+3

18

+3

+1

+3

+1

18

 

 

 

 

 

رجب پور محمدرضا

-3

+1

+3

14

-3

-1

+1

+1

8

 

 

 

 

 

رستمی ایمان

+3

-3

+3

16

-3

-1

+3

-1

8

 

 

 

 

 

روان بخش امیرحسین

-1

+3

-1

14

-1

-1

+3

+1

12

 

 

 

 

 

سلطانی سپهر

+1

-1

+3

16

-1

+1

+1

+1

12

 

 

 

 

 

صیادی زاده محمد معراج

-3

-1

+3

12

-1

+1

-3

+1

8

 

 

 

 

 

طالبی زاده سردری یزدان

-3

+3

-1

12

-1

+1

-1

+1

10

 

 

 

 

 

طهماسبی امیرمهدی

-3

+3

+3

16

+1

+3

+1

+1

16

 

 

 

 

 

عباسی سید محمدطه

-3

+1

+3

14

-3

+1

-3

-1

4

 

 

 

 

 

غفاری امیرحسین

-1

+1

+3

16

+1

+1

-3

+1

10

 

 

 

 

 

غلامعلی پور زرندی مهدی

-3

+1

-1

10

-1

+1

+1

-1

10

 

 

 

 

 

کارآموزیان ابوالقاسم

+1

+3

+3

20

+1

+1

+1

+3

16

 

 

 

 

 

محمدی زاده محمد صالح

-1

+3

+3

18

-1

-1

-1

+1

8

 

 

 

 

 

محمودی محمدرضا

-1

+1

+3

16

-3

+1

-1

+1

8

 

 

 

 

 

مشهدی محمد مهدی

-3

+3

+3

16

-1

+1

+3

+1

14

 

 

 

 

 

مصطفوی سیدعلی

-1

-1

+3

14

-1

-3

-1

+1

6

 

 

 

 

 

موبدشاهی کیخسرو

-1

+3

+3

18

+1

+1

+3

+1

16

 

 

 

 

 

میرزائی بادیزی محمدمهدی

-3

+1

+1

12

-3

-1

+1

-1

6

 

 

 

 

 

میرزائی زاده علی

+1

+3

+3

20

-1

+1

+3

+1

14

 

 

 

 

 

نجارزاده بهزاد

+1

-1

+1

14

-1

+1

+1

-3

8

 

 

 

 

 

نژاد سروری ایمان

-1

-1

-1

10

-1

+1

+3

+1

14

 

 

 

 

 

یاربخت فرنام

+1

+1

+3

18

-3

+1

+1

-1

8