علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

در این وبلاگ تمامی نمرات هفتگی، ماهیانه و نیمسال دانش آموزان ارائه خواهد شد.

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

چهارم تجربی- جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول

دوشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس چهارم تجربی نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

10/

7

17/

7

24/

7

مهر

1/

8

8/

8

15/

8

آبان

22/

8

29/

8

6/

9

آذر

جمع

احمدی زاده محمد امین

 

-1

+1

-3

6

-3

-3

-1

2

+3

+1

-3

12

-9

احمدی عرفان

 

+1

-3

-3

4

-3

-3

-3

1

-3

-1

-3

4

-21

اسدی محمد تقی

 

+1

+1

-3

8

+3

-3

+1

10

+1

+1

+1

14

+3

افضلی نژاد ابوالفضل

 

+1

+3

+3

16

+3

+3

+3

18

+3

+3

+1

18

+23

اکبری حسین

 

+3

+1

+3

16

-3

+3

+1

10

+3

+1

+1

16

+13

اکبری رضا

 

-3

-1

+1

6

-1

-3

+1

6

+3

-1

-3

10

-7

پاد امیرحسین

 

+1

-3

-3

4

-1

-3

+1

6

+3

+1

-3

12

-7

توکلی حسین

 

+3

+1

+3

16

-3

+3

-3

6

-3

-3

-1

4

-3

تیزهوش مهدی

 

+3

+3

+3

18

+3

+3

+1

16

+3

+3

-1

16

+21

حسین زاده محمد حسن

 

+3

+1

+3

16

+3

-3

+3

12

+1

+1

-3

10

+9

خجسته نژاد عباس

+1

+3

-1

+1

12

+3

-1

+1

12

+3

+1

-3

12

+7

دولت آبادی امیرحسین

 

-3

+1

+1

8

-3

-3

-1

2

-3

-1

-1

6

-13

رنجبر امیرحسین

 

+3

+1

+1

14

+1

-3

-3

4

+1

-3

-1

8

-3

زمزم محمد

 

+3

+1

+1

14

+3

-3

-3

6

-3

+1

-3

6

+3

زند پوریا

 

-1

+3

+3

14

+3

+3

+1

16

+3

+3

+3

18

+21

زنگی آبادی سعید

 

+1

-3

-6

1

-1

-3

-3

2

-3

-3

-3

1

-24

سلطانی نژاد امیرحسین

 

-3

-3

-3

1

-3

-3

+1

4

-3

+1

-3

6

-19

طغرلی حسام

 

+1

-1

+1

10

+3

-3

-3

6

-1

-1

-3

6

-7

عرب پور مهدی

 

-1

-6

+1

3

-3

-6

+3

3

-3

+3

-6

5

-18

عرب نژاد عباس

 

-3

-3

-3

1

-3

-3

-3

1

-3

-3

-3

2

-27

عرب نژاد فؤاد

 

+3

-1

-1

10

+3

-3

+1

10

-1

+1

+1

12

+3

غفاری امین

 

-1

+1

-1

8

-3

-3

-3

1

-3

+3

-3

8

-13

فرح بخش امین رضا

 

-3

-3

+3

6

-3

+3

+3

12

+3

+1

-3

12

+1

کریمی جواد

+1

-1

-3

+3

8

-3

-3

+1

4

-3

+3

-1

10

-7

میرتاج الدینی سید مصطفی

 

+3

-3

+3

12

-3

+1

+1

8

+1

+1

+1

14

+5

نوراللهی محمد طاهر

 

-1

-3

+1

6

+3

-3

-1

8

+3

+3

+1

18

+3


 

چهارم ریاضی ب- جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول

دوشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس چهارم ریاضی (ب) نیمسال اول 96-1395

( +3بسیار خوب/  +1خوب/  -1ضعیف/  -3بسیارضعیف/  -6 غیبت غیر موجه در امتحان/  -9 تقلب در امتحان )

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

10/

7

17/

7

24/

7

مهر

1/

8

8/

8

15/

8

آبان

22/

8

29/

8

6/

9

آذر

جمع

تویسرکانی ابوالفضل

 

+1

-3

+1

12

+3

-3

-3

8

+3

+1

+1

18

+1

جعفری محمد امین

-1

-1

-3

-3

6

-1

-3

-3

4

-1

-3

-1

8

-19

دانشی محمد حسین

 

-3

-1

-3

1

-3

-3

-3

1

-3

-3

+1

8

-21

سلاجقه علیرضا

+1

+1

+3

+1

18

-3

+1

+1

10

+3

+1

+1

18

+9

سلطانی امین

 

-1

-3

-1

8

-3

-1

-3

4

-6

-6

-1

1

-25

شاه محمدی امیرحسین

 

+1

+3

+1

18

+3

+1

+1

16

+3

+3

-1

18

+15

صادقی محمدامین

 

+1

-3

+1

12

-3

-1

+1

8

+3

+1

-1

16

-1

طاهری احسان

 

+1

-1

+1

12

+3

+3

+1

18

+3

+3

-6

13

+8

عاشوری حسن

 

-3

-1

-1

8

+1

-1

+1

12

-3

+1

+1

12

-5

عبدلی محمدرضا

 

-3

-1

-3

6

-1

-3

-3

4

-6

-6

-3

1

-29

عراقی زاده محمد فاضل

 

+1

-1

-1

12

-3

-1

-1

6

-3

+1

+1

12

-7

عرب محمدرضا

 

-1

-1

+1

12

-3

-1

-1

6

+3

+1

+1

18

-1

عرب زاده وحید

 

+1

-1

+3

16

+3

-1

-1

12

+3

-1

-6

9

*

عرب ناصری امیرحسین

 

+3

+1

+1

18

+1

+1

+3

16

+3

+1

+1

18

+15

فرامرزی سعید

 

-1

-1

+1

12

-3

-1

-3

4

-1

-3

-1

8

-13

فکوری هرندی سیاوش

 

+1

-3

+3

14

-1

-1

-1

8

-3

+1

+1

12

-3

قنبری علی

-1

+1

+1

-3

12

-3

+1

-1

8

-3

-3

-6

1

-16

محمدی امیرحسین

-3

-1

-3

6

-3

-1

-3

4

-3

-1

-1

8

-19

محمدی سبحان

 

-1

-3

+1

10

-3

-1

-1

6

+1

+1

+1

16

-5

مددی زاده امیررضا

 

+1

+3

+1

18

-3

+1

+1

10

+3

+1

-1

16

+7

وجه الدینی احسان

 

-1

-3

-3

6

-3

-1

-1

6

+1

-1

-1

12

-13

هادی زاده احمدرضا

 

-3

-6

-3

1

-6

-3

-3

1

-3

-1

+1

10

-27


اول تجربی الف- جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول

دوشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس اول تجربیA نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

 (+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

10/

7

17/

7

24/

7

مهر

1/

8

8/

8

15/

8

آبان

22/

8

29/

8

6/

9

آذر

جمع

امیری امیرحسین

*

+3

-6

-6

1

-1

+3

-1

10

-3

+1

-1

6

-11

امینی زاده مهدی

*

-1

-1

+1

8

-1

-3

+3

8

-3

-1

-3

2

-9

ایزد پناه امیررضا

+1

+1

+3

+3

16

+1

+1

+1

12

+3

+1

-1

12

+13

بخت آزاد میعاد

*

+1

+3

+3

16

+1

-1

+3

12

-1

-1

-3

4

+5

دلگانی علی

*

+1

+1

+3

14

-1

+1

-1

8

-3

+1

-3

4

-1

رضایی علیرضا

*

+3

+1

+1

14

+3

+3

+1

16

+1

+1

-1

10

+13

سالاری محسن

*

+3

+3

+3

18

-3

-1

+1

6

-3

-3

-1

2

-1

سعید احمدرضا

+4

+3

+3

+3

18

+3

+3

+1

16

-1

+1

-1

8

+15

سهرابی محمدعلی

*

+3

+1

+1

14

+1

+1

+1

12

-3

-1

-1

4

+3

سیدی محمدعلی

-1

+3

+1

+3

16

+3

+3

+3

18

+3

+3

+3

18

+25

شعبانی مهدی

*

+3

+3

+1

16

-1

+1

+1

10

-3

-3

-1

2

+1

شیخ شعاعی علی

*

+3

+1

+3

16

+1

-1

+3

12

-3

-1

-1

4

+5

صفرزاده امیرعباس

*

+3

+1

+3

16

+1

+1

-3

8

-3

+1

-3

4

+1

صیفوری امیررضا

*

+3

+1

+3

16

+1

+1

-1

10

+3

+1

+1

14

+13

عامری محمدعلی

*

+1

-3

+3

10

+1

+3

+3

16

+3

+3

-3

12

+11

عرب پور محمد حسین

*

+3

+1

+3

16

+3

+3

-1

14

-3

-1

-3

2

+5

فتحی فرهاد

*

+3

+1

+3

16

+1

+3

-3

10

+3

+3

-1

14

+13

فرح بخش محمد رسول

-1

+1

-1

-1

8

+1

-3

-1

3

-1

-1

-3

4

-9

قنبری بهشاد

-1

+3

+3

+1

16

-1

-3

-1

4

-3

-3

-3

1

-7

کریم زاده ابوالفضل

*

+1

+1

+1

12

-1

+3

+1

12

+3

+1

-1

12

+9

گوری محمدرضا

*

+3

+1

+3

16

-6

+1

+3

7

+3

+3

-1

14

+10

مشایخی امیدرضا

-2

+3

+3

+3

18

+1

+1

+3

14

-1

+3

+1

12

+17

معارف دوست امیرحسین

*

+3

-3

+1

10

+1

+3

+1

14

+1

+1

-1

10

+7

ملک قاسمی حسین

*

+3

+1

+1

14

-1

+1

-1

8

-1

+1

-3

6

+1

منصوری عبدالوحید

*

+1

+1

+3

14

+1

-1

-1

8

-3

-1

+1

6

+1

موسی علی مهرشاد

*

+1

-1

+1

10

-1

-3

-1

4

-3

-3

-3

1

-13

مهدی زاده شایان

-1

+1

-3

+1

8

+1

+3

-3

10

-3

+1

-3

4

-5


اول تجربی (103)- جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول

دوشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۱ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس اول تجربی(103) نیمسال اول 96-1395

( +3بسیار خوب/  +1خوب/  -1ضعیف/  -3بسیارضعیف/  -6 غیبت غیر موجه در امتحان/  -9 تقلب در امتحان )

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

11/

7

18/

7

25/

7

مهر

2/

8

9/

8

16/

8

آبان

23/

8

1/

9

7/

9

آذر

جمع

احمدزاده آرمین

+1

+3

+1

+3

16

+3

-1

+3

14

+3

-1

-3

14

+11

افتادگان حسین

 

+3

+3

+3

18

+3

+3

+3

18

+3

+1

-3

10

+19

افشین پویا

 

+3

+1

+1

14

+3

-1

+1

12

+3

+3

-3

12

+11

افضلی عرفان

 

+1

+1

+1

12

+1

+3

+1

14

+1

-1

-3

6

+5

اکبری محمد مهدی

 

+3

+1

+1

14

+3

+3

-1

14

+3

-1

-3

8

+9

باقری شادمهر

 

+3

+3

+1

16

+3

-3

+3

12

+1

+1

-3

8

+9

پرستار یزدان

+1

+3

+3

+3

18

+3

+1

+3

16

+3

+1

-1

12

+19

پورشعبان سعید

 

+3

+1

+1

14

+1

-3

+1

8

+3

+1

-3

10

+5

پورنخعی یاسین

 

+3

+1

+1

14

+1

+3

+1

14

+3

-3

-1

8

+9

جعفرپور محراب

 

+3

+1

+3

16

+3

+1

+3

16

+3

-1

-3

6

+13

حاجی ماهانی ابوالفضل

 

+1

+3

-1

12

+1

-1

+3

12

+3

-1

-1

10

+7

حسنی محمد مهدی

 

+1

-1

+1

10

+3

+3

+3

18

+3

-1

+3

14

+15

خواجه خلیلی محمدجواد

+4

+3

+3

+3

18

+3

+1

+3

16

+1

-1

-3

6

+13

دهقانی پور حسین

+1

+1

+3

-3

10

+1

-1

-6

3

+1

-1

-1

8

-6

رجایی رامبد

+1

+3

+3

-3

12

+1

-3

-3

4

+1

-3

-3

4

-7

رجبی احسان

+1

+3

+3

+1

16

+1

+1

+3

14

+1

-1

-3

6

+9

رحمان نژاد علی

+1

+1

+1

+1

12

+1

-3

+1

8

+1

-1

-3

6

-1

سالاری علی

 

+1

+1

-1

10

+1

-3

-3

4

-3

-1

-3

2

-11

سعیدی نژاد علی

+1

+1

+1

+1

12

+1

-3

+1

8

-3

+1

-3

4

-3

سلطانی هادی

 

+3

+3

+1

16

+3

+3

+3

18

+3

-1

-3

8

+15

سیف الدینی مهدی

 

*

*

+3

12

+1

-3

+3

10

+1

-3

-3

4

-1

شجاعی نسب سید عرفان

+1

+3

+3

+3

18

+3

+1

+3

16

+3

-1

-3

8

+15

شهابی نژاد محمد مهدی

 

+3

+3

+1

16

+3

+3

+3

18

+3

+3

+3

18

+25

فرخیان محمد حسین

 

-1

+1

+3

12

+3

-1

-1

10

+1

-1

-3

6

+1

کریم زاده محمد حسین

+1

+3

+1

+1

14

+3

+1

+3

16

+3

-1

-3

8

+11

گرگانی محمد

+1

+3

+3

+1

16

+3

+3

+3

18

+3

+1

-1

12

+19

مالکی امیرحسن

*

*

*

*

*

*

*

-1

8

-1

+3

-3

8

-2

محمدی علی

+1

+1

+1

+1

12

+3

+1

+1

14

+1

-1

+1

10

+9

مرتضوی سید محمد جواد

+1

+3

+3

+1

16

+1

-3

-1

6

+3

+3

-3

12

+7

معصومی فر مهدی

 

+3

+3

+1

16

+3

+1

-1

12

+3

+1

-3

8

+11

معین الدینی بنیامین

 

+3

+3

+3

18

+3

-1

+3

14

+3

+1

-1

12

+17

مهدوی سید مهدی

 

+3

+3

+3

18

+3

+3

+1

16

+3

-1

+1

12

+19

مهدی زاده علی

+6

+3

+3

+3

18

+3

+3

+3

18

+1

+1

-3

8

+17

مؤمن زاده کی نیا

+1

+3

+3

+1

16

+3

+3

+3

18

+3

+3

+1

16

+23

نجم الدین امیر مهدی

 

+3

+3

+3

18

-1

+1

+3

12

+3

-1

+3

14

+17

نورزایی کیارش

 

+3

+3

-1

14

+3

+1

+1

14

+1

+3

-1

12

+13

اول ریاضی (102)- جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول

دوشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس اول ریاضی (102) نیمسال اول 96-1395

( +3بسیار خوب/  +1خوب/  -1ضعیف/  -3بسیارضعیف/  -6 غیبت غیر موجه در امتحان/  -9 تقلب در امتحان )

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

11/

7

18/

7

25/

7

مهر

2/

8

9/

8

16/

8

آبان

23/

8

1/

9

7/

9

آذر

جمع

احمدی محمد علی

-2

+3

+1

+3

16

+1

-1

+1

10

+1

-1

-3

6

+5

احمدی نژاد مهدی

*

+1

+3

+3

16

+3

+3

+3

18

+3

+1

-3

10

+17

ایرانمنش علی

*

+3

+1

+1

14

-1

-1

-3

4

+1

+1

-3

8

-1

پارسا مهدی

*

*

+1

+1

11

-1

-3

-3

2

+1

-3

+1

8

-6

پرورش پارسا

-1

+1

-1

-3

6

-1

-3

-1

4

-3

+1

-3

4

-13

پورنامداری علی اکبر

*

+1

+1

+1

12

-1

-3

-1

4

-3

+3

-3

6

-5

توحیدی احمدرضا

*

+3

+1

+3

16

+3

+3

+1

16

+1

+3

-1

12

+17

جباری محمد مهدی

+2

+3

+1

+1

14

+3

+3

+1

16

+3

+1

+3

16

+19

حاج غلامرضایی مصطفی

*

+3

+1

-1

12

+1

+1

+3

14

+1

+1

-1

10

+9

حسینی محمد سروش

+1

+3

+1

+3

16

+1

+1

-3

8

-3

+1

-1

6

+3

دانایی علی

*

+3

+3

+1

16

+3

+3

+3

18

+3

+1

+3

16

+23

دوست محمدی علی

*

+1

+3

+1

14

+3

-3

+1

10

-3

-1

-1

4

+1

رمضانی مهدی

+1

+3

+3

+1

16

+1

-1

+3

12

+1

+1

+3

14

+15

روح الأمینی سید

ابوالفضل

*

+3

+1

+3

16

+3

-1

-1

10

-3

+1

-3

4

+3

زحمت کش امیرحسین

*

*

*

-1

8

+1

+1

+1

12

+3

-1

-1

10

+3

زهره کرمانی علی

*

+3

+1

+3

16

+1

-1

-1

8

-3

+3

+3

12

+9

شریفی سامان

+1

+1

+3

-1

12

+3

+1

-1

12

+1

-3

-1

6

+3

شعاعی حسین

*

+3

+3

+3

18

+1

+3

+3

16

-1

+1

+3

12

+19

صمدی حمیدرضا

*

+1

-3

-3

7

+1

-1

-1

8

+1

-3

+3

10

-5

ضیاءالدینی محمد اسماعیل

*

+3

+1

+1

14

+3

+1

+3

16

+3

+1

-3

10

+13

عظیمی مهدی

+1

+3

+1

+3

16

-1

+1

-1

8

-1

+1

-1

8

+5

غنی پور سید محمد مهدی

*

+3

+3

-1

14

+3

+3

+1

16

-1

-3

-3

2

+5

فهیمی محمد مهدی

*

+3

+3

+1

16

+3

+3

+1

16

+3

+3

-3

12

+17

قادری پور علی

*

-3

+1

+1

8

+3

-1

-1

10

-3

+1

-3

4

-5

قهاری محمدحسین

-1

+3

+3

+3

18

+1

+3

+3

16

+3

+3

+3

16

+25

لطفعلی پور علیرضا

*

+3

+1

-3

10

-3

-1

+1

6

-3

+1

-3

4

-7

محبی فر  محمدعلی

*

-1

-1

+1

8

-1

-1

-3

4

-3

-1

-1

4

-11

منوچهری پویا

-1

-1

-1

-1

6

+3

+1

+3

16

-1

-1

-1

6

+1

مولایی عرفان

*

+3

-1

-1

10

-1

-9

-1

1

+1

+3

-3

10

-9

مؤمنی فر محمد امین

+1

+1

+1

-1

10

+3

-1

+1

12

+3

-1

-1

10

+5

میررضایی پور سید مهدی

-1

+3

+1

+3

16

+3

+1

+1

14

+3

-1

+3

12

+17

میرزایی امیرحسین

*

+3

-3

+3

12

+1

-1

+1

10

-3

-1

+3

8

+3

میرزایی محمد امین

*

-3

+3

-1

8

-3

-3

-3

1

+1

-3

-3

4

-15

نجفی محسن

*

+3

-1

-1

10

+1

+1

-1

12

-3

-3

-3

1

-7

نقیبی احمد

*

+3

+1

+3

16

+1

-3

-1

6

+1

-1

-3

6

+1