علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

در این وبلاگ تمامی نمرات هفتگی، ماهیانه و نیمسال دانش آموزان ارائه خواهد شد.

۵ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

جدول نمرات مستمر اول کلاس چهارم تجربی

يكشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۵۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس چهارم تجربی

نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر

نمره مستمر

نمره پایانی اول

احمدی زاده محمد امین

 

-9

17

17

17

احمدی عرفان

 

-21

14

14

14

اسدی محمد تقی

 

+3

14

17

14

افضلی نژاد ابوالفضل

 

+23

*

20

20

اکبری حسین

 

+13

16

20

16

اکبری رضا

 

-7

16

16

16

پاد امیرحسین

 

-7

14

14

14

توکلی حسین

 

-3

10

10

10

تیزهوش مهدی

 

+21

*

20

19

حسین زاده محمد حسن

 

+9

19

20

19

خجسته نژاد عباس

+1

+7

20

20

20

دولت آبادی امیرحسین

 

-13

8

1

8

رنجبر امیرحسین

 

-3

17

17

17

زمزم محمد

 

+3

14

17

14

زند پوریا

 

+21

*

20

17

زنگی آبادی سعید

 

-24

15

15

15

سلطانی نژاد امیرحسین

 

-19

15

15

15

طغرلی حسام

 

-7

15

15

15

عرب پور مهدی

 

-18

17

17

17

عرب نژاد عباس

 

-27

12

12

12

عرب نژاد فؤاد

 

+3

18

20

18

غفاری امین

 

-13

12

12

12

فرح بخش امین رضا

 

-2

17

17

17

کریمی جواد

+1

-7

15

16

15

میرتاج الدینی سید مصطفی

 

+5

17

20

17

نوراللهی محمد طاهر

 

+3

16

19

16

جدول نمرات مستمر اول کلاس چهارم ریاضی ب

يكشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۵۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس چهارم ریاضی (ب)

نیمسال اول 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر

نمره مستمر

نمره پایانی اول

تویسرکانی ابوالفضل

 

+1

15

16

15

جعفری محمد امین

-1

-19

18

17

18

دانشی محمد حسین

 

-21

15

15

15

سلاجقه علیرضا

+1

+9

17

20

17

سلطانی امین

 

-25

11

11

11

شاه محمدی امیرحسین

 

+15

17

20

17

صادقی محمدامین

 

-1

14

14

14

طاهری احسان

 

+8

16

20

16

عاشوری حسن

 

-5

13

13

13

عبدلی محمدرضا

 

-29

18

18

18

عراقی زاده محمد فاضل

 

-7

15

15

15

عرب محمدرضا

 

-1

16

16

16

عرب زاده وحید

 

*

13

13

13

عرب ناصری امیرحسین

 

+15

17

20

17

فرامرزی سعید

 

-13

6

1

6

فکوری هرندی سیاوش

 

-3

11

11

11

قنبری علی

-1

-16

18

17

18

محمدی امیرحسین

-19

13

13

13

محمدی سبحان

 

-5

16

16

16

مددی زاده امیررضا

 

+7

14

20

14

وجه الدینی احسان

 

-13

11

11

11

هادی زاده احمدرضا

 

-27

11

11

11

جدول نمرات مستمر اول کلاس اول تجربی الف

يكشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۵۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس اول تجربیA

نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر

نمره مستمر

نمره پایانی اول

امیری امیرحسین

*

-11

3

1

3

امینی زاده مهدی

*

-9

9

1

9

ایزد پناه امیررضا

+1

+13

17

20

17

بخت آزاد میعاد

*

+5

13

18

13

دلگانی علی

*

-1

13

13

13

رضایی علیرضا

*

+13

15

20

15

سالاری محسن

*

-1

7

6

7

سعید احمدرضا

+4

+15

13

20

13

سهرابی محمدعلی

*

+3

14

17

14

سیدی محمدعلی

-1

+25

*

19

18

شعبانی مهدی

*

+1

12

13

12

شیخ شعاعی علی

*

+5

14

19

14

صفرزاده امیرعباس

*

+1

11

12

11

صیفوری امیررضا

*

+13

18

20

18

عامری محمدعلی

*

+11

18

20

18

عرب پور محمد حسین

*

+5

15

20

15

فتحی فرهاد

*

+13

15

20

15

فرح بخش محمد رسول

-1

-9

11

10

11

قنبری بهشاد

-1

-7

10

9

10

کریم زاده ابوالفضل

*

+9

12

20

12

گوری محمدرضا

*

+10

16

20

16

مشایخی امیدرضا

-2

+17

6

18

6

معارف دوست امیرحسین

*

+7

18

20

18

ملک قاسمی حسین

*

+1

11

12

11

منصوری عبدالوحید

*

+1

11

12

11

موسی علی مهرشاد

*

-13

10

10

10

مهدی زاده شایان

-1

-5

6

1

6

جدول نمرات مستمر اول کلاس اول تجربی (103)

يكشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۵۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس اول تجربی(103)

نیمسال اول 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر

نمره پایانی اول

احمدزاده آرمین

+1

+11

16

*

20

20

افتادگان حسین

 

+19

8

*

20

19

افشین پویا

 

+11

7

15

20

15

افضلی عرفان

 

+5

11

15

20

15

اکبری محمد مهدی

 

+9

12

*

20

16

باقری شادمهر

 

+9

8

8

17

8

پرستار یزدان

+1

+19

*

*

20

18

پورشعبان سعید

 

+5

9

16

20

16

پورنخعی یاسین

 

+9

9

17

20

17

جعفرپور محراب

 

+13

10

*

20

15

حاجی ماهانی ابوالفضل

 

+7

9

13

20

13

حسنی محمد مهدی

 

+15

9

*

20

18

خواجه خلیلی محمدجواد

+4

+13

9

*

20

20

دهقانی پور حسین

+1

-6

0

9

4

9

رجایی رامبد

+1

-7

11

12

13

12

رجبی احسان

+1

+9

8

18

20

18

رحمان نژاد علی

+1

-1

12

13

14

13

سالاری علی

 

-11

5

11

1

11

سعیدی نژاد علی

+1

-3

10

15

16

15

سلطانی هادی

 

+15

7

*

20

12

سیف الدینی مهدی

 

-1

7

15

15

15

شجاعی نسب سید عرفان

+1

+15

10

*

20

17

شهابی نژاد محمد مهدی

 

+25

*

*

20

19

فرخیان محمد حسین

 

+1

10

15

16

15

کریم زاده محمد حسین

+1

+11

9

*

20

18

گرگانی محمد

+1

+19

*

*

20

15

مالکی امیرحسن

*

-2

14

15

15

15

محمدی علی

+1

+9

9

14

20

14

مرتضوی سید محمد جواد

+1

+7

10

15

20

15

معصومی فر مهدی

 

+11

15

*

20

20

معین الدینی بنیامین

 

+17

3

*

20

15

مهدوی سید مهدی

 

+19

7

*

20

20

مهدی زاده علی

+6

+17

*

*

20

18

مؤمن زاده کی نیا

+1

+23

*

*

20

18

نجم الدین امیر مهدی

 

+17

6

*

20

16

نورزایی کیارش

 

+13

4

12

20

12

جدول نمرات مستمر اول کلاس اول ریاضی (102)

يكشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۵۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس اول ریاضی (102)

نیمسال اول 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر

نمره پایانی اول

احمدی محمد علی

-2

+5

11

16

18

16

احمدی نژاد مهدی

*

+17

10

*

20

16

ایرانمنش علی

*

-1

9

14

14

14

پارسا مهدی

*

-6

11

14

14

14

پرورش پارسا

-1

-13

12

16

15

16

پورنامداری علی اکبر

*

-5

14

17

17

17

توحیدی احمدرضا

*

+17

12

*

20

16

جباری محمد مهدی

+2

+19

*

*

20

18

حاج غلامرضایی مصطفی

*

+9

13

*

20

15

حسینی محمد سروش

+1

+3

9

13

17

13

دانایی علی

*

+23

*

*

20

18

دوست محمدی علی

*

+1

9

18

19

18

رمضانی مهدی

+1

+15

8

*

20

17

روح الأمینی سید

ابوالفضل

*

+3

11

17

20

17

زحمت کش امیرحسین

*

+3

13

18

20

18

زهره کرمانی علی

*

+9

12

*

20

17

شریفی سامان

+1

+3

13

19

20

19

شعاعی حسین

*

+19

4

*

20

17

صمدی حمیدرضا

*

-5

10

16

16

16

ضیاءالدینی محمد اسماعیل

*

+13

11

*

20

17

عظیمی مهدی

+1

+5

10

17

20

17

غنی پور سید محمد مهدی

*

+5

13

16

20

16

فهیمی محمد مهدی

*

+17

8

*

20

20

قادری پور علی

*

-5

10

8

5

8

قهاری محمدحسین

-1

+25

*

*

19

18

لطفعلی پور علیرضا

*

-7

10

13

13

13

محبی فر  محمدعلی

*

-11

6

11

1

11

منوچهری پویا

-1

+1

9

14

14

14

مولایی عرفان

*

-9

10

19

19

19

مؤمنی فر محمد امین

+1

+5

5

8

14

8

میررضایی پور سید مهدی

-1

+17

3

16

19

16

میرزایی امیرحسین

*

+3

7

17

20

17

میرزایی محمد امین

*

-15

9

8

1

8

نجفی محسن

*

-7

4

13

13

13

نقیبی احمد

*

+1

9

18

19

18