علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

در این وبلاگ تمامی نمرات هفتگی، ماهیانه و نیمسال دانش آموزان ارائه خواهد شد.

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

اول تجربی الف - جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 96-1395

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر
تذکر1: در مواردیکه نمره پایانی از نمره جامع مستمر1 بیشتر بوده با عنوان جامع مستمر2 جایگزین آن گردیده و مجددا نمره مستمر محاسبه گردیده است.

تذکر2: حداقل نمره برای عدم محاسبه مجموع کلاسی منفی بجای نمره 15 ، نمره 10 درنظر گرفته شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس اول تجربیA

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر

انضباطی کلاسی

شرکت در آزمون جامع مستمر (انضباطی)

نمره نهایی مستمر

نمره پایانی دوم

امیری امیرحسین

+1

+8

0

11

20

*

*

20

11

امینی زاده مهدی

0

-6

0

10

10

*

*

10

10

ایزد پناه امیررضا

-3

+8

0

14

19

*

*

19

14

بخت آزاد میعاد

+1

0

0

11

12

-1

*

11

11

دلگانی علی

+7

-16

0

14

14

*

*

14

14

رضایی علیرضا

+2

+10

0

16

20

*

*

20

16

سالاری محسن

+1

-22

0

11

11

*

*

11

11

سعید احمدرضا

+5

0

0

12

17

*

*

17

12

سهرابی محمدعلی

+1

-12

0

16

16

-1

*

15

16

سیدی محمدعلی

+4

-4

4

15

15

*

+6

20

15

شعبانی مهدی

+1

+4

0

15

20

*

*

20

15

شیخ شعاعی علی

+1

-12

0

15

15

*

*

15

15

صفرزاده امیرعباس

+1

-10

0

10

10

*

*

10

10

صیفوری امیررضا

+1

+14

16

20

20

*

+6

20

20

عامری محمدعلی

+1

+10

0

16

20

*

*

20

16

عرب پور محمد حسین

+5

-6

0

12

12

*

*

12

12

فتحی فرهاد

+4

+18

0

17

20

*

*

20

17

فرح بخش محمد رسول

-4

-16

0

12

12

*

*

12

12

قنبری بهشاد

+1

-22

0

11

11

*

*

11

11

کریم زاده ابوالفضل

-7

+4

0

15

15

*

*

15

15

گوری محمدرضا

+1

+12

0

16

20

*

*

20

16

مشایخی امیدرضا

+5

-6

0

16

15

*

*

15

16

معارف دوست امیرحسین

+5

-4

6

16

17

*

+6

20

16

ملک قاسمی حسین

0

-10

0

14

14

*

*

14

14

منصوری عبدالوحید

+5

-10

0

15

15

*

*

15

15

موسی علی مهرشاد

-1

-12

8

16

16

*

+6

20

16

مهدی زاده شایان

-1

-18

0

14

14

-1

*

13

14

اول ریاضی(102)- جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 96-1395

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر
تذکر1: در مواردیکه نمره پایانی از نمره جامع مستمر1 بیشتر بوده با عنوان جامع مستمر2 جایگزین آن گردیده و مجددا نمره مستمر محاسبه گردیده است.
تذکر2: حداقل نمره برای عدم محاسبه مجموع کلاسی منفی بجای نمره 15 ، نمره 10 درنظر گرفته شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس اول ریاضی (102)

نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر

انضباطی

نمره نهایی مستمر

نمره پایانی دوم

احمدی محمد علی

*

+16

11

19

20

-1

19

19

احمدی نژاد مهدی

+2

+20

14

20

20

 

20

20

ایرانمنش علی

+1

+4

8

17

20

-1

19

17

پارسا مهدی

+2

+2

16

14

20

 

20

14

پرورش پارسا

-4

+5

10

20

20

 

20

20

پورنامداری علی اکبر

+2

+16

9

16

20

 

20

16

توحیدی احمدرضا

+2

+18

13

18

20

 

20

18

جباری محمد مهدی

+1

+6

16

16

20

 

20

16

حاج غلامرضایی مصطفی

+1

+14

14

19

20

 

20

19

حسینی محمد سروش

-6

-8

10

17

17

 

17

17

دانایی علی

*

+16

9

19

20

-1

19

19

دوست محمدی علی

+2

-12

9

14

14

 

14

14

رمضانی مهدی

+2

+10

12

20

20

 

20

20

روح الأمینی سید ابوالفضل

+1

+8

12

19

20

 

20

19

زحمت کش امیرحسین

+3

+26

15

19

20

 

20

19

زهره کرمانی علی

-6

-2

0

0

0

-1

4

0

شریفی سامان

+2

+10

14

18

20

 

20

18

شعاعی حسین

+2

+18

12

19

20

 

20

19

صمدی حمیدرضا

-3

-13

11

17

17

-1

16

17

ضیاءالدینی محمد اسماعیل

+2

+28

17

18

20

 

20

18

عظیمی مهدی

+3

+20

16

18

20

 

20

18

غنی پور سید محمد مهدی

+1

-8

11

19

19

-1

18

19

فهیمی محمد مهدی

+1

+20

14

18

20

 

20

18

قادری پور علی

+1

-4

8

18

18

 

18

18

قهاری محمدحسین

+2

+12

10

19

20

 

20

19

لطفعلی پور علیرضا

-6

-10

0

17

17

 

17

17

محبی فر  محمدعلی

+1

-14

8

18

18

-1

17

18

منوچهری پویا

+1

-8

5

19

19

-2

17

19

مولایی عرفان

+3

+16

12

19

20

 

20

19

مؤمنی فر محمد امین

-5

-4

4

15

15

-1

14

15

میررضایی پور سید مهدی

+1

-2

9

18

18

 

18

18

میرزایی امیرحسین

-2

-2

11

16

16

 

16

16

میرزایی محمد امین

+2

+4

11

18

20

 

20

18

نجفی محسن

-5

-18

5

17

17

 

17

17

نقیبی احمد

-2

+10

13

19

20

 

20

19

اول تجربی(103)- جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 96-1395

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۹:۰۹ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر
تذکر1: در مواردیکه نمره پایانی از نمره جامع مستمر1 بیشتر بوده با عنوان جامع مستمر2 جایگزین آن گردیده و مجددا نمره مستمر محاسبه گردیده است.
تذکر2: حداقل نمره برای عدم محاسبه مجموع کلاسی منفی بجای نمره 15 ، نمره 10 درنظر گرفته شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس اول تجربی(103)

نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر

انضباطی

نمره نهایی مستمر

نمره پایانی دوم

احمدزاده آرمین

+2

+14

16

18

20

-1

19

18

افتادگان حسین

+1

+16

13

19

20

 

20

19

افشین پویا

+1

-4

4

13

13

 

13

13

افضلی عرفان

+1

+2

16

19

20

 

20

19

اکبری محمد مهدی

+2

+8

11

18

20

 

20

18

باقری شادمهر

-5

-17

0

9

4

 

4

9

پرستار یزدان

+1

+12

17

17

20

 

20

17

پورشعبان سعید

-2

+2

11

19

19

 

19

19

پورنخعی یاسین

+2

+2

11

16

20

 

20

16

جعفرپور محراب

+1

+14

11

18

20

 

20

18

حاجی ماهانی ابوالفضل

+1

-8

13

15

15

 

15

15

حسنی محمد مهدی

+3

+13

12

18

20

 

20

18

خواجه خلیلی محمدجواد

+1

+14

13

17

20

 

20

17

دهقانی پور حسین

-3

-11

0

12

12

 

12

12

رجایی رامبد

-1

-8

11

15

15

 

15

15

رجبی احسان

+1

+10

10

18

20

 

20

18

رحمان نژاد علی

+4

-12

0

12

12

 

12

12

سالاری علی

+1

-12

5

12

12

 

12

12

سعیدی نژاد علی

+1

+2

6

17

20

 

20

17

سلطانی هادی

+2

-10

10

17

17

 

17

17

سیف الدینی مهدی

-2

+4

8

17

19

 

19

17

شجاعی نسب سید عرفان

*

+12

11

16

20

 

20

16

شهابی نژاد محمد مهدی

+1

+28

14

20

20

 

20

20

فرخیان محمد حسین

+2

-4

15

20

20

 

20

20

کریم زاده محمد حسین

+1

+8

13

17

20

 

20

17

گرگانی محمد

+1

+18

18

19

20

 

20

19

مالکی امیرحسن

+2

+8

18

19

20

 

20

19

محمدی علی

+1

+6

10

18

20

-1

19

18

مرتضوی سید محمد جواد

+3

-6

11

16

16

 

16

16

معصومی فر مهدی

+1

+13

14

19

20

 

20

19

معین الدینی بنیامین

+1

+4

10

15

20

 

20

15

مهدوی سید مهدی

+5

+24

16

18

20

 

20

18

مهدی زاده علی

+4

+26

18

19

20

 

20

19

مؤمن زاده کی نیا

+1

+6

13

18

20

 

20

18

نجم الدین امیر مهدی

+1

+10

13

20

20

 

20

20

نورزایی کیارش

+1

-14

0

9

4

-1

3

9