علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

در این وبلاگ تمامی نمرات هفتگی، ماهیانه و نیمسال دانش آموزان ارائه خواهد شد.

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

چهارم ریاضی ب - جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 96-1395

شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۱۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

تذکر1: در صورتیکه نمره کسب شده شما در آزمون پایانی بالاتر از نمره آزمون جامع مستمر بوده، نمره آزمون پایانی جایگزین         نمره جامع مستمر شده (جامع مستمر2) و بر مبنای آن مجددا نمره مستمر دوم محاسبه شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس چهارم ریاضی (ب)

نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر اولیه

کلاسی

نمره مستمر

دوم

نمره پایانی دوم

تویسرکانی ابوالفضل

-13

3

11

11

+4

15

11

جعفری محمد امین

-7

3

10

10

+2

12

10

دانشی محمد حسین

-27

0

6

0

-2

1

6

سلاجقه علیرضا

-3

10

15

15

+1

16

15

سلطانی امین

-22

1

12

12

+1

13

12

شاه محمدی امیرحسین

+1

11

15

16

+2

18

15

صادقی محمدامین

-5

0

19

19

+4

20

19

طاهری احسان

-3

11

13

13

+4

17

13

عاشوری حسن

-9

3

13

13

+4

17

13

عبدلی محمدرضا

-9

8

*

1

-2

1

8

عراقی زاده محمد فاضل

-15

5

9

9

+3

12

9

عرب محمدرضا

-3

13

14

14

+4

18

14

عرب زاده وحید

-22

7

14

14

+1

15

14

عرب ناصری امیرحسین

-7

12

17

17

+3

20

17

فرامرزی سعید

-21

0

10

10

-2

8

10

فکوری هرندی سیاوش

-13

12

*

12

+4

16

7

قنبری علی

-5

0

15

15

-2

13

15

محمدی امیرحسین

-9

6

14

14

+3

17

14

محمدی سبحان

-11

0

15

15

+1

16

15

مددی زاده امیررضا

-9

14

*

14

+4

18

13

وجهدینی احسان

-19

8

13

13

+3

16

13

هادی زاده احمدرضا

-18

0

8

1

-2

1

8

 

چهارم تجربی - جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم 96-1395

شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۰۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر
تذکر1: در صورتیکه نمره کسب شده شما در آزمون پایانی بالاتر از نمره آزمون جامع مستمر بوده، نمره آزمون پایانی جایگزین      نمره جامع مستمر شده (جامع مستمر2) و بر مبنای آن مجددا نمره مستمر دوم محاسبه شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس چهارم تجربی

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

نام خانوادگی و  نام

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر اولیه

کلاسی

نمره مستمر دوم

نمره پایانی

دوم

احمدی زاده محمد امین

-18

8

*

1

+1

2

7

احمدی عرفان

-3

4

10

10

+4

14

10

اسدی محمد تقی

-1

17

*

17

+5

20

14

افضلی نژاد ابوالفضل

-24

0

17

17

-1

16

17

اکبری حسین

-2

0

10

10

+4

14

10

اکبری رضا

++5

11

14

19

+1

20

14

پاد امیرحسین

-13

2

9

10

-2

8

10

توکلی حسین

-11

10

14

14

+4

18

14

تیزهوش مهدی

+7

*

17

20

+4

20

17

حسین زاده محمد حسن

-24

8

10

10

-4

6

10

خجسته نژاد عباس

+1

16

*

17

+4

20

16

دولت آبادی امیرحسین

-13

5

9

9

+4

13

9

رنجبر امیرحسین

-1

12

*

12

+4

16

12

زمزم محمد

-13

10

11

11

+4

15

11

زند پوریا

+16

*

17

20

+4

20

17

زنگی آبادی سعید

-34

0

9

9

-2

7

9

سلطانی نژاد امیرحسین

-7

0

15

15

+4

19

15

طغرلی حسام

-9

6

10

10

+6

16

10

عرب پور مهدی

-34

0

14

14

-2

12

14

عرب نژاد عباس

-18

10

12

12

+4

16

12

عرب نژاد فؤاد

+7

10

13

20

+4

20

13

غفاری امین

-21

0

10

10

*

10

10

فرح بخش امین رضا

-7

9

14

14

+5

19

14

کریمی جواد

-3

6

12

12

+4

16

12

میرتاج الدینی سید مصطفی

-4

13

16

16

+1

17

16

نوراللهی محمد طاهر

+3

18

20

20

+4

20

20